Organisation / Organizacija

Slowenischer Arbeitsausschuss der Katholischen Aktion / Katoliška akcija in oddelki

© spreobrnitev slika: congerdesign_pixabay.com
spreobrnitev slika: congerdesign_pixabay.com
© © Foto:Capri23auto/cc0-gemeinfrei/Quelle:pixabay.com
© Foto:Capri23auto/cc0-gemeinfrei/Quelle:pixabay.com
© © Foto:martin_manigatterer_pfarrbriefservice
© Foto:martin_manigatterer_pfarrbriefservice
© © Foto:Gotthardt
© Foto:Gotthardt

Aktuelles / Aktualno

Hauptartikel / Glavni članki

Veranstaltungen / Prireditve

Allgemein / Splošno

Katoliška akcija razvija in podpira prostovoljni angažma sodelavk in sodelavcev. Na osnovi timskega sodelovanja si prizadeva za otroke, mladino, žene, moške, družino in starejše ljudi. Vabi k sodelovanju na področjih: izobraževanje in kultura, delo in sociala, okolje in stvarstvo, integracija, nenasilno ravnanje in kultura prostega časa. Izziv posebne vrste vidi v krepitvi sožitja med narodnostnima skupinama na Koroškem. V okviru Katoliške akcije njeni člani podpirajo delovanje Cerkve in v smislu pastoralne konstitucije »Veselje in upanje« sooblikujejo svet v katerem živimo v krščanskem duhu. Slovenski oddelek Katoliške akcije je bil ustanovljen leta 1965 – na pobudo dr. Vinka Zwittra.

Die Katoliška akcija - Slowenischer Arbeitsausschuss der Katholischen Aktion Kärnten, begleitet Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer und Familien auf ihrem Weg, sich als berufene und engagierte Christinnen und Christen für eine menschenfreundliche und gerechte Welt nach den Maßstäben des Evangeliums einzusetzen. Christliche Erwachsenenbildung und Stärkung eines friedlichen Zusammenlebens der beiden Volksgruppen in Kärnten zählen zu ihren besonderen Schwerpunkten. Die Katoliška akcija wurde im Jahre 1965 auf Anregung von Dr. Vinko Zwitter gegründet. Povezava ==> Katoliška akcija Avstrije http://www.kaoe.at/

Grunddaten / Osnovni podatki

Personen / Osebe