Bodi ponosen na svoj jezik in svojo kulturo!

Avstrija zamuja pri izvrševanju svojih dolžnosti ob skrbi za svoje narodne skupnosti

Kultura spominjanja v Škofijski hiši (Slika: Zablatnik)
Kultura spominjanja v Škofijski hiši (Slika: Zablatnik)

Upreti se izginjanju se je glasil diskusijski večer v Škofijski hiši, v torek zvečer, 29.11.2022. Katoliška akcija in Inciativa Hlipovčnik sta vabila predstavnike iz obeh narodnih skupnosti, ki so ob živahnem sodelovanju razveseljivo številne publike kritično presodili trenutni položaj slovenske narodne skupnosti na Koroškem, ki se je v preteklih 100 letih od tretjine sesula na borna 2 odstotka koroškega prebivalstva. Poleg angažirane in konstruktivne notranje in medsebojne politične razprave znotraj narodne skupnosti je potrebno samozavestno in enotno nastopanje v pogajanjih z deželnimi in zveznimi oblastmi z jasnimi zahtevami, kakor bi to bila npr. obvezni pouk slovenščine za vse na dvojezičnih osnovnih šolah. Standardi, ki samoumevno veljajo v naprednih evropskih državah naj bodo dobri tudi za Koroško, ki naj ostaja in se zgledno razvija kot dvojezična dežela. Tudi izplačilo odškodnine za storjeno krivico in opuščene ukrepe oblasti proti številčno masovnemu upadanju narodne skupnosti je na mestu. Materialna škoda naj pa ne sme bremeniti davkoplačevalce, temveč naj jo krije Koroški Heimatdienst. Mladina se zaveda svoje narodnosti in na prvo mesto postavlja skrb za jezik in podedovano kulturo, ki jo je treba ohranjati in razvijati primerno novemu času ob sodobnih izzivih. Vendar, sama zahtevni nalogi ne bo kos, zato zahteva konstruktivne skupne rešitve, vključno s skupnim političnim zastopstvom narodne skupnosti.

Andrina Mračnikar je s svojim odlikovanim filmom "Verschwinden/Izginjanje" sprožila široko zanimanje za tisočletno zgodovino narodov sosedov na Koroškem z izrecno čustveno globino, ki nagovarje številne osebe z obeh bregov. Prisrčni Bog lonaj še ostalim diskutantom Karlu Hrenu, Noe Sabotniku, Kathrin Stainer-Hämmerle in Peteru Gstettnerju. Moderator Daniel Wutti je s svojo strokovnostjo in simpatičnim nastopom poskrbel za zelo dinamičen in urejen potek večera v napolnjeni dvorani Škofijske hiše. Pravtako izredna pohvala Tomažu Dietingerju in Aleksandri Nuč za odlično simultano prevajanje, Fabijanu Smolniku pa za brezhibno tehniko.