Krista Hutter

20.10. - 26.10.2013

Sobota, 26.10.2013

Don Bosko je že pred več kot sto leti pripisoval pomembnost razsežnostim človeka in zgodovinski pogojenosti osebe: njegovi svobodi, njegovi pripravi na življenje in na poklic, na prevzemanje odgovornosti v družbi, v ozračju veselje in velikodušne zavzetosti za bližnjega. Te cilje je izražal z jasnimi in preprostimi besedami, kot denimo: veselje, učenje, pobožnost, modrost, delo, človečnost. Njegov vzgojni ideal označujeta zmernost in smisel za stvarnost. Svetnik  Janez Bosko pokaza preprost, obenem pa zahteven program, povzet v posrečenih in prepričevalnih besedah: bodi pošten državljan in dober kristjan. Teh dveh kategorij ni mogoče ločiti, saj mora dober kristjan ponovno odkriti 'državljanstvo', in nikakor ne sme pozabiti svojih družbenih dolžnosti, solidarnost, prizadevanje in sodelovanje z drugimi. Želim vam lep sobotni dan.

 

Petek, 25.10.2013

Prijetno dobro jutro!

Kaj pomeni beseda solidarnost? V slovarju slovenskega knjižnega jezika piše, da gre za pripravljenost za medsebojno pomoč in sodelovanje ter zavest skupnosti, medsebojna povezanost posameznikov. Solidarnost je, ko pomagaš prijatelju, sošolcu, pa tudi družinskemu članu. Solidarnost pa ne obstaje le na osebni raven, ampak jo lahko izrazimo tudi do ljudi, ki jih ne poznamo, in jim zaradi slabih razmer, v katerih živijo, želimo pomagati. To so lahko brezdomci ali otroci v Afriki.

Ko je Bog poslal Kristusa na zemljo, je izkazal neomejeno solidarnost z vsem stvarstvom. Poklicani smo, da vedno znova delimo z drugimi, kar smo po Kristusu prejeli od Boga.

»S svojim križem in vstajenjem Kristus ustoliči novo solidarnost med vsemi ljudmi.V Njem vsi postanemo ena družina.«

Bodimo torej velikodušni, vzemimo pa si tudi čas za sočloveka in zase.

Lepo je biti solidaren, saj nikoli ne veš, kdaj boš pomoč drugih potreboval tudi sam!

 

Četrtek, 24.10.2013

Mesec oktober je tudi mesesc Sv. Frančiška Asiškega. Sv. Frančišek je živel ne samo v prijateljstvu z naravo, temveč je v njej odkrival obraz Boga Najvišjega. Narava ga je spodbujala k tesnejšemu prijateljstvu z Bogom in z ljudmi. In iz tega prijastlejstva je nastala njegova

HVALNICA STVARSTVA ALI SONČNA PESEM

Najvišji, vsemogočni, dobri Gospod

Tebi hvala, slava in čast in ves blagoslov.

Tebi, najvišji, edinemu pristoji

in nihče ni vreden Tebe imenovati.

Hvaljen, moj Gospod, z vsemi Tvojimi stvarmi,

posebno s soncem, velikim bratom,

ki razsvetljuje dneve in nas.

Lepo je in v velikem sijaju žari.

Tebe, najvišji, odseva.

Hvaljen, moj Gospod, v sestri luni in zvezdah,

ustvaril si jih na nebu jasne,

dragocene in lepe.

Hvaljen, moj Gospod, v bratu vetru

in zraku, v oblačnem in jasnem, sploh v vsakem vremenu,

s katerim ohranjaš svoje stvari.

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri vodi,

mnogo koristi ponižna, dobra in čista.

Hvaljen, moj Gospod, v našem bratu ognju,

v katerem nam noč razsvetljuješ.

Lep je in vesel in krepak in močan.

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri zemlji,

ki nas kakor mati hrani in nam gospodinji

in prinaša različno sadje

in pisane rože z zelenjem.

Hvaljen, moj Gospod, v onih,

ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo

in prenašajo slabost in trpljenje.

Blagor njim, ki ostanejo v miru,zakaj, Ti najvišji, jih boš kronal.

Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri smrti,

ki ji nihče v življenju ne uide.

Gorje njim, ki umrejo v smrtnem grehu,

a blagor njim, ki počivajo v Tvoji najsvetejši volji,

zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti žalega.

Hvalite in poveličujte mojega Gospoda

in zahvaljujte se mu in služite mu v veliki ponižnosti.

 

Sreda, 23.10.2013

'Potrpežljivost je mati modrosti' je staro reklo, ki pa ga v sodobnem hitrem tempu življenja vse prepogosto pozabimo ali pa preprosto ne verjamemo vanj. Ampak to je velika napaka!

Potrpežljivost poraja odličnost.

Potrpežljivost nam pomaga sprejemati boljše odločitve.

Potrpežljivost daljša življenje in manjša stres.

Potrpežljivost nam pomaga, da ne zapravljamo časa, energije in denarja.

Potrpežljivost zapira vrata jezi.

Potrpežljivost nas naredi bolj strpne in sočutne.

Potrpežljivost nam pomaga imeti srečnejše partnerske odnose.

Želim Vam - drage poslušake in poslušalci - potrpežljivost, da ne boste obupali, ko se boste znašli v težavnem položaju, kadar se bo kaj zdelo nerešljivo.

 

Torek, 22.10.2013

Sveto pismo zelo pogosto govori o bratovski ali sestrski ljubezni. Temeljno doživetje prvih kristjanov je bilo, da so vsi člani krščanskega občestva postali njihovi bratje in sestre. Podlaga za to pa je bilo dejstvo, da imajo vsi istega Očeta. Ker smemo vsi skupno moliti k svojemu očetu v nebesih, smo pred tem očetom in pod njim vsi bratje in sestre. Če se skušamo približati temu zgledu, da bi se zbrali okrog Jezusa in bili kot On pripravljeni izvrševati očetovo voljo, tedaj smo Kristusovi bratje in sestre, tedaj nastane nova družina, v kateri so vsi enakopravni.

Pogosto se postavljamo nad druge ne le zaradi svojega družbenega položaja, ampak predvsem zaradi svojih predsodkov. Čutimo se boljši od drugih, hočemo se povzdignit nadnje. Ta mehanizem, da prenašamo svoje napake na druge in se tako povzdignemo nadnje, je pogost, s stem držimo druge proč od sebe in se varujemo, da ne bi morali lastni resnici pogldeati v obraz. Samo kdor spozna lastno resnico, neha svoje napake iskati pri drugih. Tedaj zares postane brat in sestra vsakemu človeku. Kajti v vsakem prepozna samega sebe.

 

Ponedeljek, 21.10.2013

Nebeški Oče nam zapoveduje, naj bomo hvaležni  za vse, in od nas pričakuje, da se zahvaljujemo za blagoslove, ki jih prejemamo. Vemo, da je namen vseh njegovih zapovedi to, da bi bili srečni, in vemo tudi, da kršitev zapovedi prinaša bridkost.

Če hočemo torej biti srečni in se izogibati bridkosti, moramo biti v srcu hvaležni. V življenju smo videli povezavo med hvaležnostjo in srečo. Vsi bi radi občutili hvaležnost, vendar ni lahko biti stalno hvaležen za vse stvari v življenjskih preizkušnjah. V življenju nas občasno doleti bolezen, razočaranje in izguba ljudi, ki jih imamo radi. Lahko, da zaradi svojih skrbi stežka vidimo svoje blagoslove in stežka cenimo blagoslove, ki jih je Bog za nas pripravil v prihodnosti.

Prositi moramo v molitvi, da nam bo Bog z močjo Svetega Duha pomagal uvideti naše blagoslove jasno celo sredi naših preizkušenj. Z močjo Duha nam lahko pomaga, da blagoslove, ki jih jemljemo za samoumevne, prepoznamo in smo zanje hvaležni.

 

Nedelja, 20.10.2013

Danes vse cerkve po svetu praznujejo misijonsko nedeljo. Vsa Cerkev, torej tudi vsaka župnija, je v bistvu misijonska – sprejema in oddaja veselje evangelija in moč rešitve.  Zato se vabi, da v mesecu oktobru še posebej poživimo to milost v sebi in v svojem okolju.

Misijonska nedelja je vsako leto največja manifestacija povezanosti vesoljne Cerkve. Udje Kristusovega telesa molimo drug za drugega in si z darovi pomagamo, da bi božje kraljestvo veselja, pravičnosti, miru in ljubezni zaživelo med nami.

Mesec oktober je ves misijonski, saj se že prvi dan začne z zavetnico misijonov, sv. Terezijo. Marija nas pa tako ves mesec po rožnem vencu nagovarja, da »storimo to, kar nam poreče njen Sin«

Molimo za vse kristjane, prav posebej za tiste, ki so preganjani zaradi svoje vere. Gospod Bog vzemi jih v svoje naročje in bodi njimi pristanišče