Milica Janežič

18.05. - 23.05.2014

Torek, 20.05.2014

Ko se moje predstave o življenju ne uresničijo, imam včasih vtis, da sem spod-letela jaz sama, da sem v svojem življenju izgubila rdečo nit, da je moj jaz raz-padel na tisoče koščkov. Svojega jaza ne najdem več.

V neuspehu je videti vse brezupno. Tu se najprej vse sesuje.

Da bi na neuspeh zmogli gledati pozitivno, potrebujemo pomoč, da si izkušnjo neuspeha ogledamo v drugačni luči. Apostol Pavel o upanju pravi: to »pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan« (Pismo Rimljanom).

Upanje nas ne osramoti. Daje nam zaupanje, da bo naše življenje useplo. Upanje je nekaj drugega kot pričakovanje. Ko pričakujemo, smo lahko razočarani, ko upamo, pa nismo. Angel upanja, potrebujem te. Stojiš mi ob strani in mi kažeš, da je priložnost za nov začetek.

Želim vsem lep dan!

 

Ponedeljek, 19.05.2014

Že Sveto pismo Stare zaveze pozna angele, ki varujejo ljudi v nevarnostih. Prerok Jeremija je izgnancem v Babilonu poslal pismo, kjer jih opominja, naj ohranijo neomajno zvestobo Bogu sredi malikovalskega okolja. In naj se ničesar ne boje.

Sveto pismo Nove zaveze pa imenuje angela kot pomočnika kristjanov. Jezus govori o angelih, ki so v posebnem trajnem odnosu do ljudi.

Zato se naša molitev za varstvo angelov mora prvenstveno obračati na Boga samega.

»Vsemogočni Bog, v svoji neizrekljivi previdnosti nam daješ za varstvo svoje angele. Ponižno te prosimo, naj nas vedno varujejo !«

Angeli svoje delovanje za odrešenje in zveličanje ljudi izvršujejo po božjem naročilu, po božji volji in z močjo, ki jo vsak trenutek prejemajo od Boga.

 

Nedelja, 18.05.2014

Kdor hvaležno gleda na svoje življenje, bo sprejel to, kar se mu je zgodilo. Nehal se bo jeziti nad svojo usodo. Spoznal bo, da v njegovo življenje vsak dan vstopa angel, da bi ga varoval pred nesrečo in mu dal čutiti svojo ljubečo in ozdravlja-jočo bližino.

Skušajmo naslednji teden prehoditi skupaj z angelom hvaležnosti. Nenadoma bomo spoznali vse v drugačni luči in videli, kako naše življenje dobiva nov okus.