Družinski postni dan 2020

Skupno za prihodnost v lastnih rokah - deliti za boljšo prihodnost

Akcija Družinski postni dan letos poteka pod naslovom: Skupno za prihodnost v lastnih rokah in se dotika teme „prehrambne neodvisnosti“. Ta pojem pomeni veliko več, kot imeti dovolj hrane na mizi. Končati se mora izkoriščanje ljudi in narave v našem prehrambnem sistemu. In gre za to, da se ustvarijo trajne strukture, v katerih bodo proizvajalci in proizvajalke, potrošniki in potrošnice sami odločali o proizvodnji naše prehrane.

Priprava hrane je v več delih sveta še vedno delo žensk. Iz lastnih izkušenj vemo, da ni vedo preprosto na mizo postaviti topel obrok. Prednost naših krajev je, da si lahko postrežemo s hitrimi izdelki iz supermarketa, ki so vedno dobro založeni.

Kako gre ženskam, ki v bližini nimajo supermarketa in ko industrija uničuje vsa polja in onesnažuje vodo? Letošnji projektni partnerji CASS na severu Indije pomagajo ženam ponovno pridobiti samozavest in jih poučiti o vrtnarjenju na tradicionalni način. Tako lahko vasi, opustošene zaradi številnih rudnikov, ponovno postanejo varne, zdravju in ljudem prijaznejše.

https://www.youtube.com/watch?v=ULGag_O-lQs

Termini izobraževalnih srečanj – senzibilizirati in ukrepati

  • 26.2. 2020, ob 19.30 uri Frančiška Trpin Jelovčan "Gemeinsam für eine Zukunft in eigener Hand - Skupno za prihodnost v lastnih rokah" Pfarre/župnija Maria Elend/Podgorje
  • 27.2. 2020, ob 17. uri Frančiška Trpin Jelovčan "Skupno za prihodnost v lastnih rokah" Pfarre/župnija Ebriach/Obirsko
  • 4. 3. 2020, ob 9. uri Ingrid Zablatnik "Gemeinsam für eine Zukunft in eigener Hand - Skupno za prihodnost v lastnih rokah" Pfarre/župnija Bleiburg/Pliberk
  • 5. 3. 2020, ob 9. uri Ingrid Zablatnik "Gemeinsam für eine Zukunft in eigener Hand - Skupno za prihodnost v lastnih rokah" ženski zajtrk/Frauenfrühstück Kappel an der Drau/Kapla ob Dravi
  • 10. 3. 2020, ob 19. uri Ingrid Zablatnik "Gemeinsam für eine Zukunft in eigener Hand - Skupno za prihodnost v lastnih rokah" Pfarre/župnija Ludmannsdorf/Bilčovs
  • 11. 3. 2020, ob 19. uri Ingrid Zablatnik "Gemeinsam für eine Zukunft in eigener Hand - Skupno za prihodnost v lastnih rokah" Pfarre/župnija Eberndorf/Dobrla vas

Plakat DPD 2020 Foto: kfbö!)
Plakat DPD 2020 Foto: kfbö

Akcija Družinski postni dan, ki poteka že od leta 1958, velja za najstarejšo in najuspešnejšo razvojno politično iniciativo Avstrije. Vsako leto Katoliško žensko gibanje s sodelavkami in sodelavci po farah, z vodilom „deliti za boljšo prihodnost“, organizira postne juhe in razvojno politična izobraževanje, ki v solidarnosti povezujo z ženami globalnega juga.

Z vašo pomočjo in vašim prizadevanjem se je z akcijo Družinski postni dan v letu 2018 zbralo 2,28 mio. evrov, od tega 159.817 evrov v krški škofiji, s katerimi so v 10 državah podprli 114 ženskih projektov. Na tem mestu se vsem zavzetim za akcijo Družinski postni dan ter vsem, ki ste darovali, iskreno zahvaljujemo in smo hvaležni za vaš dar.

Opogumiti in spodbuditi ženske, da svoje življenje v domačem okolju oblikujejo samostojno in neodvisno

Naš cilj je in ostaja, krepiti ženske na prizadetih območjih, jim omogočiti, da svoje življenje oblikujejo lokalno in neodvisno. Ženske se zavedajo, da imajo pravice: do izobraževanja, zdravja, življenja brez nasilja, do poštenih delovnih pogojev. Cilj je, skupaj z ženskami spremeniti življenjsko okolje, v katerem trenutno živijo. Podpirajo projekte, v katerih imajo zapostavljene ženske možnost, da prevzamejo odgovornost za reševanje svojih težav in dolgoročno izboljšajo svoje življenjske razmere. Te projekte nadzira skupina strokovnjakov, partnerji za sodelovanje iz razvojne politike ter pogoji in zahteve, ki so potrebne za ohranitev avstrijskega donacijskega pečata.

To nam z vašo pomočjo uspeva vse od leta 1958. Zagotavljamo, da bo vaša finančna podpora pomagala zapostavljenim ženskam in njihovim družinam pri več ko stotih naših projektih, ki jih dobro nadzorujejo partnerice v državah, ki jih podpiramo. Zahvaljujemo se vam za pripravljenost, da delite - vaša finančna podpora ženskam in njihovim družinam nudi boljšo prihodnost!

Frauen stärken und ermächtigen, ihr Leben vor Ort selbstständig und selbstbestimmt zu gestalten

Unser Ziel ist und bleibt es, die betroffenen Frauen zu stärken, zu ermächtigen, ihr Leben vor Ort selbstständig und selbstbestimmt zu gestalten. Frauen erfahren, dass sie Rechte haben: auf Bildung, auf Gesundheit, auf ein Leben ohne Gewalt, auf faire Arbeitsbedingungen. Ziel ist, einen grundlegenden Wandel der Lebenswelt gemeinsam mit den Frauen zu bewirken. Unterstützt werden Projekte, in denen es den Betroffenen ermöglicht wird, selbst die Lösung ihrer Probleme in die Hand zu nehmen und ihre Lebenssituationen nachhaltig zu verbessern. Kontrolliert werden diese Projekte durch ein Team von ExpertInnen, Kooperationspartnern aus der Entwicklungspolitik und durch die zu erfüllenden Aufgaben des Österreichischen Spendengütesiegels.

Das gelingt uns seit 1958 mit Ihrer Hilfe vielfach, nachhaltig und global vernetzt. Wir garantieren Ihnen, Ihre finanzielle Unterstützung hilft den benachteiligten Frauen und ihren Familien in über hundert von uns betreuten und kontrollierten Projekten. Danke für Ihre Bereitschaft zu teilen - Ihr finanzielles Engagement macht Frauen und Ihre Familien stark!

Nakazilo darov: Aktion Familienfasttag der Katholischen Frauenbewegung Österreichs

Erste Bank
IBAN: AT83 2011 1800 8086 0000
BIC: GIBAATWWXXX

Lahko pa darujete tudi po spletu https://spenden.teilen.at/. Vaš dar velja tudi kot davčna oljašava. Najdete nas na seznamu upravičencev Ministrstva za finance pod matično številko SO 1500. Za več informacij kliknite na http://www.teilen.at/fft/de/spenden/steuerlicheabsetzbarkeit.