Simon Rustja

17.9.-22.9.2017

Petek, 22.09.2017

Današnjo misel bi rad pričel z zanimivo izjavo Timee Varaga:

„Čuvajmo naš modro-zeleni planet. To je naša zibelka, tu je naš dom. Z globokim spoštovanjem stopajmo po njenem površju in naj naši koraki ostanejo neopazni. Bodimo hvaležni za njene neprecenljive darove in njeno neskončno dobroto vračajmo z ljubeznivim ter harmoničnim sobivanjem z vsemi njenimi prebivalci.“

Bog zemlje ni ustvaril zato, da bi jo uničili. Ozaveščati se moramo, da je spoštljiv odnos do sočloveka in do narave zelo pomemben. Ko prebiramo časopise ali poslušamo poročila, je vedno znova zaznati sledeče teme: Spori, hurikani, atentati, tsunami, izstrelitev raket, potresi, …

To so negativni dogodki, ki jih povzroča človek s svojim neodgovornim in nečloveškim delovanjem z naravo in s sočlovekom. Odnos do narave in do sočloveka se začne v domači hiši in v domačem vrtu. Če vsak skrbno ravna z domom, bomo kos tudi velikim nalogam.

Četrtek, 21.09.2017

Danes bi vam rad prebral nekaj vrstic pesmi Voda Stena Vilarja.

Voda je in vedno bo, pa začnimo kar tako.

Voda je od sile važna, ker je tudi v suši vlažna.

Voda kocka je ledena, rosa, megla je in pena.

Voda je potoček bistri, od vode veliko je koristi. Voda dež je, dolga reka, hladna prha, ko pripeka.

Voda v kruhu je kot kri, voda ruši in gradi. Voda noče, da jo maže, kdor se pač od kje prikaže.

Mokra je in se ustavi, le v kozarcu, ne v naravi. Voda solza je in smeh, ladjam družba na poteh.

Morje je, če jo solimo, juha, ko jesti jo želimo.

Brez vode na svetu ne bi bilo nikakršnega življenja. Dostop do pitne vode je najosnovnejša stvar. Toda žal v mnogih delih sveta ljudje še zmeraj nimajo dostopa do čiste vode. Voda, katero uporabljajo, je velikokrat okužena z mikroorganizmi in strupenimi snovmi, ki povzročajo bolezni. Premalo se zavedamo, kakšno bogastvo se dan za dnem izliva iz naših pip.

Sreda, 20.09.2017

Pred kratkim me je zajel prehlad, ki me je prisilil, da sem čuval posteljo. Pri tem sem opazil, kako hitro se lahko dobro počutje spreobrne. Iz enega dneva v drugi, iz enega trenutka v drugega, se lahko telesno pučutje spremeni.

Pomena zdravja sem se začel nato bolj zavedati. Zato sem vprašal stara starša, kakšen pomen ima za njiju beseda zdravje. Babica mi je rekla, da si zanjo zdrav tako dolgo, dokler sam kaj zmoreš. Dedek pa mi je povedal, da ko si bolan vidiš stvari čisto drugače, kot kadar si zdrav.
Zato bodimo Bogu hvaležni za zdravje in se danes v svoji najljubši molitvi spomnimo tistih, ki si želijo le to, da bili zdravi.   

Torek, 19.09.2017

Hvaležnost

Pričakovanja, zahteve in želje nas spremljajo noč in dan. Večinoma vidimo le tisto, kar bi še hoteli ali tisto, kar bi lahko bilo še bolje. Pri tem pa večinoma pozabimo izraziti hvaležnost. Centiti moramo to, kar imamo. Slovar slovenskega knjižnega jezika pojem hvaležnost razlaga takole: tisti, ki se zaveda vrednosti izkazane dobrote in to tudi pokaže.

Hvaležen je torej tisti človek, ki se zaveda, da prejeti darovi niso samoumevni in to zahvalo tudi izrazi z lepimi besedami, z gesto, z lepo mislijo, s smehljajem ali pa s preprosto besedo hvala. Zato danes skušajmo izraziti svojo hvaležnost z molitvijo za vse dobrote, ki jih prejemamo vsak dan.

Britanska igralka Pamela Brown je dejala: „Če ti preostane samo še en dih, ga porabi za to, da rečeš hvala.“

Ponedeljek, 18.09.2017

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, današnjo misel bom pričel z eno svojih najljubših pesmi, in sicer s pesmijo Toneta Pavčka „Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca“.

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca.
Spomladi do rožne cvetice,
poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,
pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice,
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.

A če ne prideš ne prvič ne drugič
do krova in pravega kova
poskusi:
vnovič
in zopet
in znova.

Življenje je potovanje s tisočimi možnimi potmi. Vsak hodi po svoji življenjski poti in je namenjen v svojo smer. Poti pa so lahko ravne, vijugaste, strme, široke, ozke, nevarne, nepregledne, …

Konec koncev pa naj vsak sledi svojemu cilju in notranjemu glasu. In kakor pravi Tone Pavček, če cilja ne dosežemo takoj, naj poskusimo vnovič in zopet in znova.

Nedelja, 17.09.2017

 

Kakšen pomen ima za vas dan nedelja? Ali je to čisto navaden dan, ki se od preostalih dni v tednu ne razlikuje, ali pa ima za vas poseben pomen?

Bog je sedmi dan počival. Ali si za počitek vzamemo čas tudi mi? Ali se znamo umiriti in si vzeti čas za Boga in za družino?

Če želimo, da nam bo nedelja res pravi počitek, potem se moramo za to tudi potruditi. 

Delo, ki se nabira, naj bi skušali opraviti v preostalih dneh tedna, v nedeljo pa naj bi se vzeli čas za družino in zase, za Boga in za sveto mašo.

Seveda pa tudi mnogi ljudje nedelje žrtvuje v službi za druge, npr. v bolnicah, v domovih za ostarele, pri policiji in v mnogih drugih poklicih.

Kakorkoli bomo danes preživljali nedeljo, naj nam ostane v zavesti, da je nedelja poseben dan – božji dan.