Organisation / Organizacija

Katholische Frauenbewegung / Katoliško žensko gibanje

Aktuelles / Aktualno

Hauptartikel / Glavni članki

Veranstaltungen / Prireditve

Grunddaten / Osnovni podatki

Personen / Osebe

Allgemein / Splošno

Katoliško žensko gibanje – skrb za srečanja in odprte pogovore

Katoliško žensko gibanje na dvojezičnem ozemlju spodbuja žene k rasti njihove osebnosti kot ženske in kristjanke ter kot Slovenke. Svoje naloge uresničujemo tako, da vsebinsko sodelujemo z ženskim gibanjem na škofijski in avstrijski ravni. Trudimo se za mrežo sodelavk in ženskih krogov na farni in dekanijski ravni, prirejamo izobraževalna in družabna srečanja na regionalni, dekanijski in farni ravni ter ponujamo duhovne vaje za ženske v sodelovanju s Katoliškim domom prosvete v Tinjah.

foto sm
foto šm

Die zweisprachige katholische Frauenbewegung ermutigt Frauen, ihre Persönlichkeit als Frauen und Christinnen sowie als Sloweninnen zu stärken.

Regelmäßige Treffen auf Pfarr- und Dekanatsebene, Bildungsangebote und Gesellschaftstreffen auf regionaler Ebene sowie Exerzitien im Bildungshaus Sodalitas in Tainach/Tinje sind ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.

KFBÖ- Strani Katoliškega ženskega gibanja Avstrija/Österreich

facebook

youtube