Dorica Kazianka

16.9. - 21.9.2012

Dorica Kazianka (© Foto: dk)
Dorica Kazianka (© Foto: dk)

Petek, 21.9.2012

Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.

Jezus obljubi nebeško kraljestvo tistim, ki bodo preganjani zaradi pravičnosti. Poznamo ljudi, ki bodo preganjani in take, ki se počutijo od drugih izključene, včasih celo tudi od lastnih družinskih članov ali prijateljev. In ravno tem ljudem obljubi Jezus, da jim bo Bog stal ob strani. In ne samo to, celo poseben prostor jim bo pripravljen v nebeškem kraljestvu.

Danes je zadnji dan mojih duhovnih misli in kot povzetek celega tedna vam pravim:

Jezus nam je obljubil osem blagrov in nam s tem dal gotovost, da JE Bog, četudi ga ne vidimo. Vsem ljudem, ki delajo dobro, ki so pravični, drugim ljudem pomagajo ali se borijo za mir, sta zagotovljeni sreča in prostor pri Bogu v nebeškem kraljestvu.

Vabim vas, da pisno oblikujete en blagor za človeka, kateremu bi radi poslali iskrene čestitke in to tudi res storite. Bog je z vami.

Četrtek, 20.9.2012

Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Vednospet in po celem svetu si ljudje želijo mir. To hrepenenje po miru pa izvira iz srca vsakega človeka. Bog imenuje srečnega tistega, ki mu uspe živeti v miru z drugimi. Tudi z ljudmi. ki so celo neprijazni. Kjer upoštevamo krščansko sporočilo, tam lahko rastejo potrebni predpogoji za mir.

Otroci imajo različne izkušnje in na podlagi teh naj spoznajo, da ni tako enostavno, se boriti za mir in ga tudi živeti. Kako se počutimo, če si pri vsaki maši kot pozdrav miru podarimo roke in si zaželimo mir? Ali je ta želja resno mišljena ali samo tako izgovorjena, ker je pač del maše? Morda je odvisno od tega, kdo je v tvoji bližini. Kako hitro znamo začeti nek prepir. Bolj težavno pa je, da se spet spravimo, kajti potem je treba napako najti pri sebi, narediti prvi korak in drugemu odpustiti.
Sama pri sebi sem že doživela, kako težko je bilo, se spraviti s človekom, ki me je z besedami močno prizadel. Dolgo sem se borila, dolgo me je matralo, iskala odgovore za to in ono, čakala kdaj bo druga oseba prišla, a vse zamanj.Molila sem in prosila Boga za pravo odločitev. Prvi korak sem storila jaz, odpustila in vse je bilo lažje. HvalaBogu!


Sreda, 19.9.2012

Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli.

Če kdo druge ljudi vedno jezi in je neprijazen, tega ne maramo in smo včasih tudi neprijazni do njega. Če spoznamo nekoga, ki pa je prijazen do nas in rad pomaga, potem smo tudi mi prijazni do njega in mu radi pomagamo. Ampak, biti vedno prijazen in pripravljen pomagati, je pa včasih težko. Bog obljubi vsem ljudem, ki so prijazni, ljubeznivi in pripravljeni pomagati, da se jih bo spomnil posebno v slabih časih. Zame je to zelo pomirljivo, ker sem prepričana da ni lepše, boljše obljube.

Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.

Jezus nam obljubi, da bomo Boga gledali, če bomo imeli čisto srce. Ampak kako pa zgleda čisto srce? To vprašanje sem stavila otrokom v 4. razredu ljudske šole. Odgovori so bili: Vsak, ki je prijazen,ki govori resnico, nikogar ne tepe, ne krade in ni nasilen, ta ima čisto srce. Sama pa sem učencem še dodala… če imamo čisto srce, potem sprejmemo Boga v sredino našega srca. In če je Bog v našem srcu, ga gledamo in vemo, da živi v nas. Učenci in ljudje naj spoznajo, da nas dobra dela približajoBogu.


Torek, 18.9.2012

Blagor krotkim, kajti deželo, bodo podedovali.

Doživljamo, da se večkrat dogaja nepravičnost na tem svetu. Kljub temu nam pa Bog veleva, da naj se upiramo tej nepravičnosti brez nasilja. Bog imenuje po Jezusu vse tiste ljudi srečne, ki so krotki in rešujejo probleme brez nasilja. V slovenščini je pri tem blagru v Svetem pismu vzeta beseda „krotki“ napram nemščini, kjer je rečeno, „Selig, die keine Gewalt anwenden.“ Krotki ljudje pa niso slabotni ljudje, marveč tisti, ki živijo brez pogojno pripravljenost  za Boga. S  takim krščanskim temeljem, človek sploh ni zmožen biti nasilen.

Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo.

Jezus želi vsem ljudem sreče, ki skrbijo za druge, se zanj potegujejo in jim je pomembno, da so do vsakega človeka pravični. Jezus hoče, da drug drugega izpopolnjujemo in vsakemu pomagamo, ki je pomoči potreben. Besedi „lačni“ in „žejni“ ne smemo uporabljati samo v primeru telesne potrebe po hrani in tekočini. Lahko se  tudi poudarja neko na splošno poželenje in potem se bodo ljudje šele zavedali, česa so lačni in žejni. Ravno otroci v ljudski šoli so glede pravičnosti zelo tankočutni in takoj spoznajo zelo hitro nepravičnost v njihovi neposredni okolici.


Ponedeljek, 17.9.2012

Dobro jutro s prvim in drugim blagrom Jezusovega govora na gori. Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Jezus pravi, da bodo deležni božjega kraljestva vsi, ki so ubogi.
Predstavljajte si, da bi imeli samo najvažnejše, kar za življenje potrebujete in ne vsega tega, kar imate zares. Drugi bi vas najbrž smatrali za ubogega človeka. Ne moremo si tega predstavljati v današnjem času.
Jezus ni imel ničesar in nam je pokazal, da si človek kljub temu lahko srečen.Samo tisti, ki se zna nečemuo dpovedati, je tudi v stanju, se osredotočiti na Boga in njegovo kraljestvo. Po duhovnih vajah, ki trajajo dlje kot en dan, se počutim v tem stanju. Potem znam ceniti zares pomembne stvari življenja, kot so to družina, dom, zdravje, vera in prijatelji.

Nedelja, 16.9.2012

Ali vas je bilo že enkratstrah pred nekaj novim? Morda vam je tedaj en družinski član ali prijateljzaželel veliko sreče in že vam je bilo bolje. Vedeli ste, da se vas je nekdo spomnil.
Po njegovem Sinu Jezusu Kristusu, Bog podari nam ljudem svoja voščila, osem blagrov, ki so zapisana v Svetem pismu pri evangelistu Mateju v petem poglavju. Blagri so del Jezusovega govora na gori in jih lahko razdelimo na dva dela. Prvi štirje blagri, kjer je za srečopotrebna pobožna drža in zadnji štirjeblagri, kjer je pobožno dejanje temelj sreče.
V naslednjih dneh vam hočem k posameznim blagrom podati nekaj misli.
Voščim vam za danes še lepo nedeljo.