Ivanka Kronawetter

4.3.-9.3.2018

Petek, 09.03.2018

V srednjem veku je bilo zakrivanje oltarnega prostora v postnem času obvezno. To se je gotovo zgodilo najprej s čisto preprostimi zavesami. Potem pa so jih v samostanih začeli krasiti s simboli, kar so potem prevzele tudi farne cerkve. Pri simbolih mislim posebno na orodje Kristusovega trplenja.

V Zienitzen, v dolini Motnice / Metnitz, je na prvi pogled naslikan Kristus na Oljski gori, angel mu prinese kelih in križ. Šele na drugi pogled sem zagledala na robu 30 srebernikov, trnjevo krono, žeblje in klešče, sulico in kis. Podobna, a veliko bolj barvita je slika na postnem prtu v Deutsch-Griffen:

Marija drži Jezusa v naročju in skupaj z apostolom Janezom in sorodnicami obžalujejo Kristusovo smrt. Krog angelnov jih obdaja in vsak angel nosi orodje, žeblje, križ, Veronikin prt in napis INRI.

Postna prta v Deutsch-Griffen in Zienitzen sta stara nad 200 let. Sredi 20. stoletja, v času, za katerega se šteje, da ni bilo zanimanja za postne prte, je dobila Celovška fara St. Josef-Siebenhügel 10 m visoko sodobno aplikacijo orodja Kristusovega trplenja. Po načrtih prof. Karl Bauerja so šivilje samostanske šole sestavile ta postni prt, ki je leta 1961 prvič visel v farni cerkvi sv. Jožefa v Celovcu.

Pridite in poglejte!

Četrtek, 08.03.2018

Na celem Koroškem visi nekaj postnih prtov, ki so jih oblikovali otroci in mladinci. Hvaležna sem učiteljem, ki so pripravljali, nadzorovali in vodili to skupinsko delo. Kako pomembno je sodelovanje celega razreda, priprava, pogovori, izbira motivov in izdelava celega prta. Prepričana sem, da tako skupno delo dolgotrajno deluje v mladih in bolj povezuje kakor nogometne igre ali kak šolski izlet.

Da so se učiteljice in učitelji temeljito pripravili na ta projekt, sem opazila posebno pri dveh postnih prtih, ki so jih pripravili prvoobhajanci oz. otroci ljudske šole. Postni prt v Žitari vasi ima 12 slik pasijona. Ko pa sem zaznala vrstni red, me je ta res presenetil in sem se zamislila: Pot se vije v serpentinah od spodaj navzgor! Tudi Jezusov križev pot je vodil navzgor, na Kalvarijo. Zgoraj je odrešenje! Postni prt v Čačah/Saak v Ziljski dolini ima 26 slik stare in nove zaveze. Spet je zanimiv vrstni red: Slike vodijo od stvarjenja v špirali skozi staro in novo zavezo v sredino, k največji sliki, kjer je čisto neobičajno lomljenje kruha v Emavsu. Tako je v središču evharistija.

Pridite in poglejte!

Sreda, 07.03.2018

Če govorimo o postnih prtih, mislimo najprej na zaveso, na poslikano platno, ki visi v postnem času pred oltarjem oz. pred oltarno sliko. Toda imamo še druge oblike: Tako so se v Paternionu ohranile poslikane deske, poslikane s skrivnosti žalostnega rožnega venca. Te lesene slike so postavili na stranske oltarje, križanje pa je triptihon, to je tridelna slika, ki so jo postavili na glavni oltar. Sedaj visijo te slike celo leto zadaj v cerkvi in jih ne postavijo več na oltarje. Marijin oltar pa je tako konstruiran, da samo z enim gibom lahko zakrijejo Marijin zlati kip z bolj preprosto sliko. Trije prti, eden za adventni in božični čas, molitev na Oljski gori za post in vstajenje za čas do binkošti, ti trije prti so se ohranili v St. Oswald pri Bad Kleinkirchheim. Millstatt ima imentno velik postni prt, za božič pa zamenjajo oltarno sliko v božičnem času.

Je to izjema? Ne, Mauthausen ima 3 oltarne slike, Uršulinke v Ljubljani pet oltarnih slik, vedno cerkvenemu letu primerno.

Najstarejša oblika spremenljivih oltarjev so krilni oltarji, ki nam odprti pokažejo lepo stran ob nedeljah in praznikih. Že v srednjem veku so bili obvezno zaprti med tednom in v postnem času.

Saj so na zunanji strani bolj preprosto poslikani. Tako so se v naših cerkvah ohranile zelo različne oblike, kako so prilagodili oltarni prostor cerkvenemu letu. Kar pridite in poglejte!

Torek, 06.03.2018

Najstarejši postni prt na dvojezičnem ozemlju visi v Vobrah, star več kot 500 let! Posebnost je v načinu slikanja kakor tudi v izbiri bibličnih prizorov. Ozadje, narava se nadaljuje od slike do slike, v prvih dveh vrstah pri stvarjenju preko izgona iz raja do Noetove barke. Okoli Mojzesa in Jezusovega pasijona je taka gneča, da se ozadja ne vidi. Veliko se dogaja, da ni pregleda. Po Jezusovi smrti in vstajenju pa se vse pomiri in spet se vidi narava v ozadnju. Zgodovinsko je tudi še zanimivo, da je v prvi vrsti stvarnik mlad, da je identičen z Jezusom v pasijonu. Še bolj pomembne pa so povezave slik stare in nove zaveze. Zato je Vobrski postni prt ne le dragocen po slikarju in starosti, temveč še bolj po globokem pomenu izbranih slik: Kain in Abel darujeta Bogu, a Bog Kainovega daru ne sprejme,

ker je prinesel samo manjvredno žito. Dve vrste nižje se ponavlja podoben prizor: Jezus izžene menjalce denarja iz templa. Noe je nag zaspal, dva sinova se mu posmehujeta, tretji pa ga pokrije s plaščem. Dve vrsti pod to sliko se vidi, kako se Jezusu posmehujejo in mu odenjeo plašč. Mojzes potrka v puščavi na skalo, da priteče voda in za hrano pade mana z neba. V nasledni vrsti je Zadnja večerja, kjer da Jezus kruh in vino, svoje telo in svojo kri, hrano za večno življenje. Abraham se pripravlja, da bi daroval svojega sina Izaka – typus, ki se ponavlja pri Kristusovi daritvi na križu.

Tudi kača na drogu je predpodoba Križanega.

Pridite v Vobre in poglejte!

Ponedeljek, 05.03.2018

Na Koroškem smo ponosni na števile postne prte, ki so se preko stoletij ohranili po naših farnih cerkvah in podružnicah. V zadnjih desetletjih so se jim pridružili novi postni prti, otroška, umetniška, delo posameznikov in večjih skupin. Vsi so hoteli oblikovati čim lepši postni prt, nekaj posebnega za svojo faro. Ste kdaj obiskali sosedno faro ali kako cerkev ob poti? Gotovo pridete tudi kdaj v Celovec. Stolnica nima stalnega postnega prta. Toda vsako leto je kakšen umetnik povabljen, da postavi instalacijo na postno tematiko. Sodobni postni prti visijo v Vetrinju, v St. Josef-Siebenhügel in v Trnji vasi, v St. Egid pa so obesili starejši postni prt. Te cerkve so stalno odprte in vabijo na obisk. Blizu slovenske gimnazije stoji cerkev sv. Petra, na katero bi vas rada posebno opozorila. Zaklenjena so le notranja steklena vrata, zato lahko med letom lepo vidimo mozaik Jezusa, kako pokliče ribiča Petra, da mu naj sledi. Sedaj je ta mozaik zakrit in na postnem prtu vidimo le dogodke Jezusovega življenja, pri katerih je bil sv. Peter prisoten: Zadnja večerja, molitev na Oljski gori, Judežev izdajalski poljub na vrtu, Peter odreže Malhu uho, Petrova zatajitev na dvorišču in končno Peter ob praznem grobu. Povem naj še to, da sta mozaik in postni prt nastala po načrtih prof. Karl Bauerja.

Kar pridite in poglejte to enkratno povezavo patrocinija in postnega prta v Šentpetru v Celovcu.

Letos imajo na Brezjah nov postni prt. Križanega obdaja okvir s slikami iz stare in nove zaveze. Polovica teh prizorov je deležna mati Marija – kako lep poudarek Marijnega svetišča na Brezjah! Pridite in poglejte!

Nedelja, 04.03.2018

Povabim vas v Beljak, v cerkev sv. Nikolaja, nedaleč od želežniške postaje, na ogled postnega prta. Belo zagrinjalo visi pred glavnim oltarjem. Marsikateri obiskovalec se razočaran obrne, saj ni nobene slike. Toda bela gradbena mreža je preprosta kakor zagrinjala pred tisoč leti. Za gradbeno mrežo se dela, je gradbišče, za gradbeno mrežo se obnavlja hiša, na zunaj na fasadi, in znotraj v prostorih. Gradbišče dostikrat ovira promet, znotraj pa se trudijo delavci – za vse ja naporen čas, a se vseeno vsi veselijo na obnovljeno stavbo in so vsi radovedni, ali bo obnova zadovoljila željm in upanju. Bo obnova trajna ali bodo potrebna stalna popravila? Je vse le kozmetika na zunaj, ali so predelave res smiselne? Bo življenje v tej hiši v bodoče bolj prijetno, za prebivalce in za obiskovalce? Ta gradbena mreža v cerkvi sv. Nikolaja v Beljaku je postni prt, in to v najboljšem smislu.