Janko Krištof

06.10. - 11.10.2013

Petek, 11.10.2013 - Znanstvenik

Dobro jutro, dragi poslušalci in cenjene poslušalke!

Zadnji dan našega skupnega poglabljanja v predstavo  Prerok se posvetimo še znanstveniku, ki prihaja na oder z belim plaščem in očali. Malo se razgleduje in daj vtis vzvišenosti. Še bolj se dvigne njegov ponos, ko odpre pogled na sliko z roko človeškega robota. Njegov ponos je osnovan na dosežkih znanosti, ki nam omogočajo v mnogih ozirih zelo lagodno življenje in nam dajejo nešteto  možnosti hitre komunikacije in mobilnosti. Znanost prihaja na prizorišče v beli obleki in je vendar polna madežev. Saj ima toliko senčnih strani: ob napredku  se stopnuje tudi uničevanje življenskega prostora, ogroženo je življenje na začetku in koncu in vedno bolj se nam postavlja vprašnje kaj od tega, kar zmoremo, tudi res smemo storiti. To velja posebno za področja, kjer gre za človekovo dostojanstvo.

V določeni napetosti do nastopajočega lika je besedilo, ki ga pripoveduje: Ezekiel pripoveduje o svojem videnju, kako Bog s svojim posegom more obuditi to, kar je mrtvo k življenju. Kakor je sposoben iz mrtvih kosti obuditi novo vojsko, tako more dati novega življenjskega zagona in moči svojemu ljustvu. Bog je tisti, ki daje novo življenje.

Bog nam je dal tega duha, da bi bili prijatelji in zagovorniki življenja na vseh področjih.

Vsakemu izmed nas je dan ta duh, duh, ki nas kliče k temu, da pričujemo o Bogu Življenja.  

 

Četrtek, 10.10.2013 - Klovn

Dobro jutro, dragi poslušalci in cenjene poslušalke!

Kakor prejšnje dni tudi danes sledimo preroškemu duhu, ki nam govori iz predstave Prerok.

Morda najbolj preseneča lik klovna z rdečim nosom. Nekaterim je ta najbolj všeč, spet drugim najmanj. To me potrjuje v izbiri tega lika, ki predstavlja vso tradicijo dvorskih norcev, harlekinov, burkežev,  spominja pa tudi na to, da je prerok v stari zavezi bil k temu maziljen in je edini smel  kralju brez strahu pred kaznijo povedati resnico v obraz. Rdeči nos pa tudi povezujemo s pustom in s humorjem, ki je s tem povezan. Človek, ki si nada masko in se preobleče, more na humorističen način povedati resnico, mi pokaže ogledalo pred obraz in na ta način morem resnico laže sprejeti. Morda pa je v tem liku tudi nekaj izkušnje, ki  jo imam kot duhovnik, ki ljudem v raznih osebnih praznikih olepšam praznovanja, sporočilo,  ki ga oznanjam, pa ostaja neslišano. Vsekakor klovn v predstavi govori Izaijevo besedilo o bednih malikih. Prerok hoče ponazoriti neumno ravnanje tistih, ki izdelujejo in tistih, ki častijo malike. Za primer vzame les, ki ga uporabljamo za kurjenje, gretje, kuhanje in peko, obenem pa ga nekateri častijo kot božanstvo in si pričakujejo od njega pomoč in rešitev.

Lesa mi danes ne častimo, smo pa obdani od raznih drugih malikov za katere smo pripravljeni darovati mnogo. Preroška beseda, ozanjena po liku klovna z rdečim nosom nas vprašuje katerim malikom se vdinajamo mi. 

 

Sreda, 9.10.2013 - Novinar

Dobro jutro, dragi poslušalci in cenjene poslušalke!

V predstavi Prerok sem prikazal tudi lik novinarja. Ta poklic sva z Aleksandorm izbrala prav zaradi tega, ker so novinarji tisti, ki nam s svojimi slikami in poročili prinašajo vesti o dogajanju po svetu. Oni so tisti, ki si upajo na krizna področja in nam s svojimi reportažami odpirajo oči za stiske in potrebe. Mnogi ob tem  tvegajo in izgubljajo svoje življenje in se podajajo v smrtno nevarnost. Vemo tudi, da po svetu prav novinarje, ki se ne sprijaznijo z režimi, zapirajo, jih mučijo in se jih z umori znebujejo. Tako so oni tisti preroki, ki na svoj način in z modernimi sredstvi opravljajo preroško službo v današnjem času. Po drugi strani pa je novinarski poklic pri nas tudi nekoliko na slabem glasu, oz. se bori za svojo verodostojnost.

V predstavi novinar slika smeti, ki so na tleh, prizor iz vojne  in odkrije sliko z atomsko elektrarno  ter gola ženska telesa zavita v celufan.  Dela  si zapiske in pripoveduje Ezekijelovo besedilo namenjeno Izraelovim pastirjem, ki pasejo sami sebe, pozabijo pa na njihovo poslanstvo. Tako se v enem prizoru prikaže večplastnost gledališke govorice. To lahko nekoliko zmede, vabi nas pa lahko tudi, da to, kar sprva ni jasno, s poglabljanjem odpira dostop. Morda lahko pomaga vprašanje: Kako mi uspe živeti pristno, verodostojno, resnično?

 

Torek, 8.10.2013 - Kmet

Dobro jutro, drage poslušalke in cenjeni poslušalci!

Tudi danes nadaljujem s poglabljanjem v preroškega duha, ki sem ga v predstavi pripravil slovenskemu občinstvu. Uprizoritev pokaže kmeta, ki seje pšenico in pri tem govori izbrane besede preroka Izaija: Iščite  Gospoda dokler se da najti, kličite ga dokler je blizu. Kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje pot nad vašimi potmi in moje misli nad vašimi mislimi. Kajti kakor pride dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja ne da bi napojil zemljo, dal sejalcu seme in uživalcu kruh, tako bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust: ne vrne se k  meni  brez uspeha, temveč bo storila kar sem hotel in uspela v tem, kar sem hotel.« Silno močne besed preroka, ki izražajo zaupanje, da vsaka oznanjena beseda nekje  obrodi sad.

Če pomislim, koliko dobrih pobud sem že sprejel in koliko časa sem uporabil, da bi se poglobil v spoznaje božje volje, koliko bogoslužij, kjer sem poslušal in oznanjal božjo besedo, se zamislim in dvomim nad tem, da bi vse to nekje obrodilo sad. Zdi se mi, da tolikokrat ostajam le v besedi in v dobrem namenu, da to, kar želim ostane neuresničeno ali pa le načeto. Tako mi ta beseda daje pogum in zaupanje, da naj sejem in pustim, da drugi sejejo v mene in da bo vse to nekje obrodilo sadove. Sadovi včasih ostanejo prikriti, včasih se prikažejo šele čez destletja.... . To ni v naših rokah. Naš delež je, da sejemo in pustimo, da Gospod seje v nas.

Predstava pa želi pokazati tudi na kmečki stan in na vse, ki obdelujejo zemljo in skrbijo za to, da imamo dovolj kruha  in drugih dobrin za vsakdanje življenje in za praznike.  

 

Ponedeljek, 7.10.2013 - Umetnik

Dobro jutro, dragi poslušalci in cenjene poslušalke!

Kakor sem včeraj napovedal, želim ta teden z vami premišljevati o naši preroški vlogi v tem svetu. Za osnovo pri tem mi bo služila predstava, ki sem jo pripravil in jo izvajal po Koroškem. Čeprav Jeremija vseskozi nastopa kot  katoliški današnji duhovnik, se temu delu zavestno odpovem, saj duhovniku to vlogo Cerkev vseskozi pripisuje. Vsi nadaljni liki pa so iz laiških vrst. Tako tudi umetnik, ki ga prikazujem nastopaško, arogantno, vzvišeno. Umetniki vseh zvrsti so vedno opravljali preroško vlogo s tem, da so dajali prst na rane vsakokratnega časa, razkrivali resnico, ki se je ljudje izogibajo in v družbo vnašali svoje vidike, ki niso bili le lagodni. Obenem so ustvarjali lepoto v besedi, sliki, kipih, arhitekturi, melodijah, na odru.

Danes so umetniki filmski ustvarjalci in moderni mediji omogočajo tudi nove umetniške izraze. Kolikor svetu dajejo snov za razmišljanje, pa se nam mnogi zdijo dejansko vzvišeni in zagledani vase. Umetnik nam v predstavi govori eno najlepših preroških besedil: Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost. Vzamem kamnito srce iz vašega mesa in vam dam meseno srce. Svojega duha vlijem v vašo notranjost in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih spolnjevali.

Kako nam uspe ob vseh uspehih, v blagostanju in sreči ohraniti ponižno srce?

 

Nedelja, 6.10.2013 - Prerok

Dobro jutro, dragi poslušalci in cenjene poslušalke!

V zadnjem letu sem se mnogo ukvarjal s starozaveznimi preroki, saj sem pripravljal  in izvajal predstavo, s katero sem hotel prikazati čim bolj zaokroženo podobo teh pričevalcev božjega veličastva. Preroki niso le napovedovalci prihodnosti, kakor to večinoma pojmujemo, temveč so najprej možje, ki jih Bog pokliče, da bi govorili ljudstvu in mu oznanjali njegovo voljo. Pri tem so tudi napovedovalci božjega posega v potek zgodovine naroda v obliki grožnje  ali pa v vlivanju novega upanja tistim, ki so na tleh. Preroki opozarjajo na krivice, svarijo mogočneže pred zlorabo oblasti, odvračajo ljudi od malikovanja in vodijo ljudi k češčenju pravega Boga. S slikami, ki nakazujejo v katere resničnosti prerok danes govori in z menjavo oblek sodobnih likov postavljam preroška besedila v današnji svet in nakazujem, kako zelo zgovorna so ta stara besedila še danes. Hkrati pa v predstavi pride do izraza, da smo kot kristjani danes vsi poklicani k preroškemu življenju in da nas Bog  s svojim svetim Duhom za to tudi usposablja. V tem tednu bom v jutranjih premišljevanjih nakazal nekaj vidikov predstave Prerok  in  vas povabil, da z mano premišljujete, kako bi našo preroško vlogo lahko bolj v polnosti živeli.