Veselo alelujo in blagoslovljene velikonočne praznike vam želijo

sodelavke in sodelavci Dušnopastirskega urada, Katoliške akcije in Nedelje.