Tanja Kramar

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Tanja Kramer (Nedelja)

V središče tedna so sledeči pojmi:

Moč, pogum, zaupanje, vztrajnost, ljubezen, Bog,

o katerih Tanja razmišlja vedno spet sama doma, ko se sprehaja po domačem gozdu, diskutira s prijatelji ob skodelici kave ali razpravlja z učenkami in učenci v vsakdanjem pouku.

Nedelja, 22.07.2018
MOČ
Iz knjige preroka Izaija.
Tiste in tisti, ki zaupamo v GOSPODA, obnavljamo našo moč,
vzdigujemo trup kakor orli, tekamo, pa ne opešamo,
hodimo, pa ne omagamo.

Kdo ali kaj so viri naše zivljenjske moči?
Vedno spet se moramo soočati s situacijami, v katerih nas zapustijo moči. To se lahko zgodi vsak dan. Včasih je to lahko nesreča, ki se zgodi dobremu prijatelju, včasih je to lahko diagnoza bolezni, včasih pa je to lahko tudi izgubljena ljubezen...
Kdo ali kaj nam pomaga zopet na noge, ko leZimo na tleh in nam poda roko, da lahko zopet vstanemo in obnovimo naše moči?
Poskusimo tedaj biti hvaleZni za nasmeh tujega človeka, ki ga srečamo ob cesti, za objem nečakinje, ko pride na obisk, za prijateljico, ki se vleZe k nam na tla in reče: „Kakšen pa izgled, daj vstaniva in greva naprej!“

Tiste in tisti, ki zaupamo v GOSPODA, obnavljamo našo moč,
vzdigujemo trup kakor orli, tekamo, pa ne opešamo,
hodimo, pa ne omagamo.


Ponedeljek, 23.07.2018
POGUM
Iz 5. Mojzesove knjige.
Bodimo krepke in krepki ter pogumne in pogumni, ne bojmo se in ne trepetajmo pred njimi! Kajti GOSPOD, naš Bog, hodi z nami; ne bo nas pustil same in ne bo nas zapustil.

Velikokrat se počutimo majhne in majhni, nesigurne in nesigurni, nevidne in nevidni ob človeku, ki je za nas vaZen, ki ga imamo radi in nam je lahko tudi vzgled. Včasih se najdemo v situacijah, v katerih nas je zapustil pogum biti drugačen ali drugačna, v situacijah v katerih ne odgovarjamo druZbi ali predstavah druZine.
Toda kaj nam pomagajo zunanja pričakovanja, če smo neresnični do nas?
Ravno tedaj bodimo pogumne in pogumni za nove ideje, kreativnost in nove poti našega Zivljenja. Vedno znova bodimo resnični v naših mislih, naših dejanjih, našemu srcu. Pot katero zasledujemo z našim srcem, tudi če mnogokrat ni enostavna, je edina, ki nas vodi do same, samega sebe.

Bodimo krepke in krepki ter pogumne in pogumni, ne bojmo se in ne trepetajmo pred njimi! Kajti GOSPOD, naš Bog, hodi z nami; ne bo nas pustil same in ne bo nas zapustil.


Torek, 24.07.2018
ZAUPANJE, UPANJE
Iz knjige prerokov.
Zaupaj v GOSPODA z vsem svojim srcem, na svojo razumnost pa se ne zanašaj.
Na vseh svojih poteh ga spoznavaj in on bo uravnaval tvoje steze.

Vedno spet smo v našem življenju konfrontirani, da zaupamo v sočloveka, življenje ali Boga. Vsak od nas ve, da to večinoma ni enostavna stvar. Dan za dnem zaupamo soljudem. Šoferju, ki nas pripelje varno na cilj, zdravnici, h kateri gremo na preizkavo, učitelju, ki uči naše otroke. Malokdaj premislimo, da bi se lahko zgodilo nekaj hudega.
Toda kako lahko zaupamo v Zivljenje, da nas čakajo po teZkih Zivljenjskih usodah zopet spet pozitivna doZivetja in nam razveselijo srce?
Ob vsem tveganju in vsem nerazumu Zivljenjskih situacijah globalnega sveta ali našega osebnega Zivljenja, poskusimo zaupati, da obstaja med nebom in zemljo nekdo, ki nas vodi, spremlja in obvaruje vse dni našega Zivljenja.

Zaupaj v GOSPODA z vsem svojim srcem, na svojo razumnost pa se ne zanašaj.
Na vseh svojih poteh ga spoznavaj in on bo uravnaval tvoje steze.


Sreda, 25.07.2018
VZTRAJNOST
Iz knjige preroka Izaija.
Ne bojmo se, saj je on z nami,
nikar se plaho ne ozirajmo,
saj je on naš Bog.
Okrepil nas bo in nam bo pomagal,
podpiral nas bo z desnico njegove pravičnosti.

Kdo od nas ne pozna dneve na katerih se sprašujemo kako naj gre jutri naprej. Najdemo se v situacijah v katerih ne vidimo smisla za naše življenje. Ravno tedaj se sprašujemo, ali ni nikogar, ki bi nas potolažil, okrepil in pomagal naprej? Ali gre samo meni tako?
V teh trenutkih pomaga najbolje pogovor z dobrim prijateljem, objem mame ali atija, prijateljica, s katero poslušaš glasbo in lahko skupaj molčiš. Poskušajmo vedno znova vstrajati, nove izkušnje premisliti in vplesti v vsakdan in tako živeti spremembo kot obogatitev, brez strahu.

Iz knjige preroka Izaija.
Ne bojmo se, saj je on z nami,
nikar se plaho ne ozirajmo,
saj je on naš Bog.
Okrepil nas bo in nam bo pomagal,
podpiral nas bo z desnico njegove pravičnosti.


Četrtek, 26.07.2018
LJUBEZEN
Iz evangelija po Marku.
Ljubimo Gospoda, našega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo.
Ljubimo našo bljižnjo, našega bližnjega kakor samo, samega sebe.

Ljubezen se nam prikaže vsak dan na čisto raznolikih poteh. V prijazni besedi soseda, v objemu sestre, v poljubu ljubečega človeka.
Toda smo zmožni, da ljubimo iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo, če se sami nimamo radi?
Kako lahko ljubiš samo sebe, samega sebe, pa vseeno naj ne preide ta ljubezen v egoizem?
Mislimo in pomagajmo drugim, a bodimo pazljivi. Skušajmo biti dan za dnem dobri do nas in ne trdi, bodimo potrbežljivi, če nam nekaj ne uspe v prvem hipu in bodimo resnični do nas in našega srca.

Ljubimo Gospoda, našega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo.
Ljubimo našo bljižnjo, našega bližnjega kakor samo, samega sebe.


Petek, 27.07.2018
BOG
Iz evangelija po Mateju.
On je z nami vse dni do konca sveta.

Mnogokrat se počutimo sami in dvomimo ali je med nebom in zemljo res nekdo, ki nas obvaruje, vodi in spremlja.
Ali je res možno, da obstaja neka neznana moč, neko upanje, neka brezpogojna ljubezen, ki nam vedno spet daje nov pogum in pusti vztrajati, da gremo našo edinstveno življenjsko pot naprej?
Tedaj se spomnimo, atijeve prijateljice, ki jo srečamo v tuji deželi in nas objame na hodniku hotela, prijatelja, ki nam pošlje špontan Whatsapp, ko se je težko nasmejati, pogovora z dijakom, katerega mučijo iste misli in občutki, kot samo sebe.
Ravno tedaj se prelijeta nebo in zemlja v občutek upanja, da ima vsaka stvar tega sveta svoj smisel, če je še tako težko razumljiva in sprejemljiva.

On je z nami vse dni do konca sveta.