Škofovska konferenca zaostruje koronska pravila za bogoslužja

Od 22. novembra veljajo nove okvirne smernice za katoliško Cerkev – maske FFP2 in dvometrska varnostna razdalja obvezna pri bogoslužjih v cerkvi in na prostem – za vsa liturgična praznovanja velja dodatno dokazilo PCT

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Škofovska konferenca zaostruje koronska pravila za bogoslužja (GF)

Zaradi močno naraščajočega števila okužb katoliška Cerkev zaostruje koronska pravila za vso Avstrijo: pri vseh javnih bogoslužjih tako v cerkvi kot tudi na prostem je potrebno nositi maske FFP2. Dodatno je treba upoštevati dvometrsko varnostno razdaljo. Vsi, ki opravljajo liturgična praznovanja, morajo imeti za dokazilo PCT. Znatne omejitve veljajo tudi za petje in glasbo. To so najpomembnejše spremembe, ki jih je sklenila škofovska konferenca in veljajo od ponedeljka, 22. novembra. Škofije tako sledijo škofijama Linz in Salzburg, kjer so že sklenili zaostritve na cerkvenem področju.

Tudi pri verskih praznovanjih, ki potekajo enkrat, kot na primer krst, prvo obhajilo, birma in poroka, velja brez izjeme nošenje maske FFP2. "Ta praznovanja naj bi v interesu ljudi po možnosti prestavili,“ je povedal škof Anton Leichtfried, ki je odgovoren za liturgijo. Če vseeno potekajo, je potrebno pripraviti preventivni koncept in predvidena je tudi oseba, ki to nadzoruje.

Skupno petje med bogoslužjem – seveda z masko – je močno reducirano. Petje v zboru je odloženo. Dovoljeno so največ štirje solisti. Isto velja za glasbo, kjer so dovoljeni štirje inštrumentalisti in orgle. Solisti morajo predložiti dokazilo PC, ki mora biti dokumentirano pri vodstvu. Potrebna je varnostna razdalja dveh metrov. Med petjem maska FFP2 ni predvidena. Če ta razdalja ni mogoča, je treba tudi pri petju nositi masko FFP2.

Škofje se izrecno kot doslej odrekajo pravilu PCT oz. PC za vernike: „Da ne bi nikogar izključili iz obhajanja javnih bogoslužij, je udeleževanje mogoče še naprej brez dokazila." Nadaljnji varnostni ukrepi pa so potrebni, da bi lahko še naprej obhajali bogoslužja dostojno. "Bistvena pogoja sta lastna odgovornost in obziranje."

Izjeme

Otrokom do 6. leta starosti in osebam, ki imajo zdravstveno dokazilo, ni treba nositi maske. Nosečnice in otroci od 6. do 14. leta lahko nosijo zaščitno masko namesto maske FFP2. Izjeme so, če to zahteva liturgija (duhovniki, lektorji, kantorji); v teh primerih je treba upoštevati večje varnostne razdalje.

Da lahko upoštevamo varnostno razdaljo, je treba zapreti vsako drugo cerkveno klop. Dvometrska varnostna razdalja odpade za osebe iz istega gospodinjstva.

Dokazilo PCT za liturgične službe

Higienski ukrepi so še naprej obvezujoči. Na voljo morajo biti dezinfekcijska sredstva, oseba naj je pri vhodu, ki sprejema vernike, in opozarja na pravila. Blagoslovljene vode naj ne bi bilo več v posodah.

Sodelovanje ministrantov in ministrantk je „izrecno zaželeno“.

Škofije lahko avtonomno postopajo regionalno pri boju proti koronavirusu. Tako lahko zapovejo zaostritve in olajšave, če je to v skladu z državnimi pravili. Okvirne smernice veljajo za bogoslužja, za druge cerkvene prireditve veljajo državne ureditve, na primer za skupinska srečanja, farne kave ali cerkvene koncerte.

Številni higienski ukrepi

Pri vhodu v cerkev morajo biti na vidnem mestu na voljo dezinfekcijska sredstva. Površine, ki se jih ljudje dotikajo, je treba redno čistiti in dezinficirati. Cerkve je treba po možnosti pogosto zračiti.

Kdor je bolan ali se ne počuti dobro, naj se ne udeležuje bogoslužij. Lahko se poslužuje hišne cerkve in se z molitvijo poveže z drugimi. Na spletu so številne možnosti prenosov bogoslužij. Cerkve so podnevi odprte za osebne molitve. Med mašo ni dovoljeno, da si podajamo rok. Košarice za darove naj bodo pri vhodu.

Maše in obhajilo

Med mašo naj so hostije pokrite. Duhovnik si mora pred obhajilom dezinficirati roke in nadeti masko FFP2. Pri obhajilu naj verniki upoštevajo varnostno razdaljo. Priporočajo obhajilo na roko.

Zakramenti in dokazilo PC

Za obhajanje krsta, prvega obhajila, birme ali poroke velja splošno obvezno nošenje maske FFP2. Dodatno je potreben preventivni koncept za praznovanja enkratnega dogodka. Pri posebnih oblikah praznovanj odpade nošenje mask FFP2, če v zameno velja dokazilo PC vseh udeleženih. Pobuda za to mora priti od skupnosti. PO možnosti naj takšna praznovanje prestavijo.

Blagoslovljeno vodo za krste je potrebno vedno na novo pripraviti. Krščevalec mora nositi masko FFP2. Pri poroki je urejeno, da mora biti varnostna razdalja med svati. Pri prvem obhajilo naj otroci pri prejemu hostije odvzamejo masko. Pri birmi birmovalec nadene masko in si dezinficira roke. Rok ne daje na glavo birmanca. Tudi tu je treba upoštevati varnostno razdaljo.

Spoved je mogoča zunaj spovednice, v velikem in dobro prezračenem prostoru z varnostno razdaljo.
Pri darovanju obhajila bolnikom se je potrebno posvetovati z bolnišničnim osebjem ali sorodniki in upoštevati higienske ukrepe.

Pri pogrebih veljajo določila za bogoslužja. Na pokopališčih in mrtvaških vežicah veljajo državna pravila.

Preventivni koncept

Krsti, prva obhajila, birme in poroke so posebne oblike glede na liturgijo. Pri takšnih verskih praznovanjih je potreben poleg higienskih ukrepov tudi preventivni koncept, potrebna je tudi oseba, ki za to skrbi. Koncept vsebuje splošne higienske ukrepe, ureditve za vodenje ljudi, menedžment kontaktnih oseb, uporabo sanitarnih naprav in pravil ob primeru infekcije.

Menedžment kontaktnih oseb

Potreben je menedžment kontaktnih oseb, torej popis prisotnih ljudi, da je mogoče v primeru infekcije informirati vse ljudi. Gostje naj izpolnijo kontaktne obrazce. Priporočajo tudi sliko s praznovanja.