S. Zorica Blagotinšek

S. Zorica Blagotinšek (ZB)
S. Zorica Blagotinšek (ZB)

Nedelja, 2. junij 2019

LJUBEZEN SVETEGA DUHA

Sveti Janez Pavel II. je v svoji Okrožnici o Svetem Duhu (Dominum et vivificantem), 18. maja 1986, zapisal, da je Sveti Duh “Oseba-ljubezen, Oseba-dar” (10).

Ljubezen torej daje, ljubezen daruje. Prvi pomen besede ljubezen ni “te poljubim”, ampak “ti ponudim roko”, “ti pomagam”.

Sveti Duh je čudovit primer take ljubezni do nas – daje nam svoje sedmere darove: modrost, umnost, dar svèta, dar moči, vednost, pobožnost, strah božji.

Dar modrosti nam pomaga odkrivati Božjo veličino in dobroto, daje našemu življenju polnejši okus; z darom umnosti lažje in globlje dojamemo Božjo besedo in verske resnice; dar svèta vodi k odkritju Božjega načrta za moje, tvoje ... življenje; dar moči, pomaga premagovati skušnjave zla in nas spodbuja, da delamo dobro; dar vednosti nas uči, da moremo v stvarstvu odkrivati znamenja, Božje sledi, po katerih Bog govori vedno in vsakomur, naše vsakdanje delo poživlja z evangelijem; dar pobožnosti s pomočjo vsakdanje molitve ohranja v srcu živi plamen ljubezni do nebeškega Očeta in opominja, da Bog je, da me pozna in pričakuje moj odgovor; tu je še dar strahu božjega, ki nas napolnjuje z globokim spoštovanjem do Boga in njegove volje.

Darovi Duha so čudovite stvarnosti, ki nam omogočajo, da se oblikujemo kot kristjani in da živimo evangelij. V tem tednu bomo skozi duhovne misli odkrivali nekatere od njih.

 

Ponedeljek, 3. junij 2019

 

DAROVI IN SADOVI SVETEGA DUHA

V hebrejskem svetopisemskem besedilu je navedenih šest darov Svetega Duha (prim. Iz 11,2): dar modrosti, dar razumnosti, dar svéta, dar moči, dar spoznanja in dar strahu božjega. V grškem prevodu Stare zaveze je med dar spoznanja (ali vednosti) in dar strahu dodan še dar pobožnosti in jih je torej sedem, vendar ne glede na število vsebina ostaja ista, drugačna je samo razporeditev.

Tudi za sadove velja enako, v grškem besedilu Nove zaveze jih je devet, v latinskem prevodu pa dvanajst, kar ne pomeni, da so trije več, le drugače so razdeljeni.

Sadovi Svetega Duha so: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje (prim. Gal 5, 22–23); latinski prevod pa dodaja še: skromnost, zdržnost, čistost (glej KKC, 1832).

Kakšna je razlika med darovi in sadovi? Zakaj jih dobimo?
Zrnca darov prinesemo s sabo na svet. V vsakem človeku jih je nekaj, tudi kdor ni krščen, jih ima. Kot je rekel sv. Avguštin: človekova duša je po naravi krščanska duša. V obilnejši meri jih prejmemo pri zakramentu svete birme, vendar je za to, da do nas pridejo, potreben tudi naš prispevek. Sadovi nastanejo, ko darovom dodamo svojo sestavino; ko jih sprejmemo in jim damo prostor ter z njimi sodelujemo, postanejo v nas sadovi Svetega Duha.

Bog daje darove, mi pa smo povabljeni, da naredimo prostor, jih sprejmemo. Darovi so lahko učinkoviti, če z njimi sodelujemo, veren človek živi v sodelovanju z Bogom. 

 

Torek, 4. junij 2019

DAR MODROSTI

Modrost je dar, ki nas obogati na več načinov, to ni zgolj človeška modrost, ki je sad znanja in izkušenj ... V latinski besedi modrost (sapientia) se poleg ‘védenja’ in ‘znanja’ skriva še širši pomen: “imeti okus, biti okusen, prijeten”. Dar modrosti nas napolnjuje z veseljem do stvarstva in njegovega Stvarnika: Boga. Lahko se veselimo čudovite narave, uživamo v njej, občudujemo njeno lepoto; prisluhnemo Bogu v šelestenju listja, ga doživljamo v lesketanju zvezd  in v šumenju potoka.

Bogastvo modrosti, ki je dar Svetega Duha, je tudi milost, da lahko vidimo vsako stvar, svet, probleme ...z Božjimi očmi in ne tako, kot je nam všeč ... Ta dar prihaja iz zaupnosti z Bogom, iz tesnega odnosa otroka z Očetom. Ko smo povezani z Gospodom, Sveti Duh preoblikuje naše srce in mu omogoči, da zaznamo vso njegovo toplino in ljubezen. Če ga poslušamo, nas bo naučil te poti modrosti, podaril nam jo bo, da bomo videli z Božjimi očmi, slišali z Božjimi ušesi, ljubili z Božjim srcem. Tako bomo deležni še ene velike milosti: pomaga nam namreč razlikovati dobro in zlo. Kralj Salomon je postal moder prav zaradi tega: “Gospod Bog, jaz sem še deček; ... daj svojemu služabniku poslušno srce, da bo znal razločevati med dobrim in hudim! (prim. 1 Kr 3,7-9)

 

Sreda, 5. junij 2019

DAR UMNOSTI

Človek lahko razume stvari s človeškim umom, s človeško pametjo. Dar umnosti pa nam dáje razumeti stvari poglobljeno, kot jih razume Bog. Pomaga nam, da ne ostanemo na površini, ampak skušamo priti stvarem do jedra. Ne gre za človeško inteligenco, s katero smo lahko bolj ali manj obdarjeni, ampak za “milost, ki jo lahko vlije samo Sveti Duh” in nam da zmožnost, da stopimo onkraj zunanje podobe resničnosti ter raziskujemo globino Božje misli in njegovega odrešenjskega načrta. Umnosti pravimo s tujko ‘intelekt’, kar prihaja od latinske besede, ki pomeni notranje brati, prodreti v globino. Apostol Pavel v pismu korintski skupnosti pojasni, kako dar umnosti deluje v nas in kakšni so njegovi učinki: »Česar oko ni videlo in uho ni slišalo ... nam je Bog razodel po Duhu. Duh namreč preiskuje vse, celo Božje globine.« (prim. 1 Kor 2,9-10). Papež Frančišek v katehezi razlaga, da to ne pomeni, da je kristjanu vse jasno in lahko v celoti spozna Božje načrte: vse to se bo namreč v polnosti razodelo šele takrat, ko se bomo znašli pred Božjim obličjem in bomo zares eno z Njim. To nam pove dovolj, da razumemo pomembnost tega daru.

Dar umnosti nam tudi pomaga, da razumemo Sveto pismo, Božjo besedo: vodi nas k resnici, ki je notranja, po Jezusovi obljubi, ki jo že poznamo: “Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico” (Jn 16,13). Tako kot učencema na poti v Emavs, tudi nam Sveti Duh odpira um, da bi bolje razumeli Božje in človeške stvari, besede, odnose ... da bi jih razumeli tako, kot jih razume On. to je velik dar, za katerega moramo vsi mi prositi.

 

Četrtek, 6. junij 2019

 

DAR MOČI

To je dar poguma, vztrajnosti, stanovitnosti (odločnosti) ... Učinke in moč delovanja tega daru lahko najbolje vidimo v ravnanju apostolov na binkoštni dan: s kakšno srčnostjo so oznanjali Božjo besedo. (Apd 4,31). Dar moči je nekaj silno dragocenega. Kaj ostane človeku, če mu vzamemo pogum, vztrajnost, stanovitnost ... ? Le s težavo se ‘vali’ skozi življenje, vedno je zdolgočasen, mlačen, nesposoben odločne besede, še manj ravnanja, brez notranje moči ... Za takega človeka lahko upravičeno rečemo, da je bolnik ... je prilagodljiv (posamezniku, nazoru ...) ... pilatovsko si umiva roke in se z ničemer noče obvezati ... vedno se zna izmuzniti, boji se odkrito pokazati, kdo je in kaj se skriva v njem, ...spretno krmari med različnimi interesi in ravna tako, da je  sprejemljivo za obe strani ...

Dar moči je najbolj učinkovito zdravilo zoper tako bolezensko stanje. Tertulijan, krščanski pisatelj iz prvih stoletij, je Svetega Duha primerjal trenerju (‘vaš trener’), ki igralce pripravlja na napore: »Zlata medalja nima pravega leska, če ni prepojena z znojem. Nič ni mogoče narediti brez žrtve: niti palačinke ni moč narediti, ne da bi žrtvovali jajce ...« Drži: najpomembnejše (netivo) gradivo življenja je volja. Kdor ima voljo, prinaša žar tja, kjer je sivina, nekaj novega in domiselnega v okolje, kjer se iz dneva v dan ne zgodi nič novega in je eno samo ponavljanje. Kdor ima voljo, ne hodi po uhojeni stezi, ampak dela novo (svojo); kdor ima voljo, stopa skozi ozka vrata, ker ve, da so prava ... Zato je dar moči nekaj silno dragocenega.

 

Petek,7.junij 2019

KAKO NAJ ŽIVIMO, DA BOMO DAROVE OPAZILI IN JIH IZKORISTILI?


Tri reči naredijo človeka zares človeka: razum, volja in vest. Vest je zelo pomembna sestavina naše duhovne razsežnosti. Človeka postavlja v soglasje s samim sabo, z bližnjim in z Bogom. Je božji glas, božji šepet, navdih.

Bog je zelo tankočuten, včasih kakšno stvar naredi tudi z gromom in treskom, vendar se večina reči začne zelo potiho, z navdihom. Pred odločitvami, dejanji, priložnostmi se oglasi vest. Neki mladenič je povedal rabinu, da čuti v sebi dve živali – jagnje in volka. Rabin mu je odgovoril: »Postal boš tista žival, ki ji boš dajal jesti – če boš dajal jesti jagnjetu boš blag, če pa boš gojil, sanjaril in razmišljal o stvareh, ki predstavljajo volka, boš postal volk.« Večerno spraševanje vesti je najboljše, kar lahko naredite. Ni treba pol ure razmišljati, dovolj je krajši čas, da se postavimo v božjo navzočnost, zahvalimo za dan in ga v Njegovi navzočnosti ponovno preletimo, kako je bil živet. Sveti Duh nas razsvetljuje, kje nismo ostajali v Njegovi ljubezni in vrača v božji pogled za nov dan.