Romanje treh narodov 2020

V smislu povezovanja jezikov, narodov in kultur bo liturgija 25. julija v nemščini, slovenščini, italijanščini, furlanščini in latinščini.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Romanje treh narodov 2020: ob 660-letnici najdenja milostne podobe Matere Božje na Sv. Višarjah (GF)

Romanje treh narodov 2020

ob 660-letnici najdenja milostne podobe Matere Božje na Sv. Višarjah

660 let že na Sv. Višarjah častijo Marijo, cerkev na gori imenujejo tradicionalno »svetišče treh narodov«, saj je cilj romarjev, ki prihajajo k Materi Božji po romarskih poteh iz Italije, Slovenije in Avstrije.

Od leta 1982 do leta 2015 so škofije iz Vidma, Ljubljane in Celovca organizirale letno romanje, tako imenovanje »romanje treh narodov«. Povezovalo je ljudi treh regij. Ob letošnjem jubileju videmska škofija vabi spet vse škofije na romanje.

»Hvaležni Materi Božji za vse prejete milosti, še posebej za dar miru in sožitja med narodi, zaupajoč v njeno stalno priprošnjo kličemo: epidemij, lakote in vojne, reši nas, o Gospod!«

Romanje treh dežel - 25. julija 2020 – ob 11. uri

Sv. Višarje: 25. julija Romanje treh dežel (GF)
Sv. Višarje: 25. julija Romanje treh dežel (GF)

Sv. mašo v čast Materi Božji, matere enotnosti bodo skupaj z verniki obhajali

· nadškof Andrea Bruno Mazzocato, Videm

· nadškof Stanislav Zore, Ljubljana

· škof Jože Marketz, Celovec

· škof Jurij Bizjak, Koper

»Zahvaljujemo se za vso milost, ki jo dobivamo po priprošnji Materi Božji, predvsem za velik dar miru in povezanosti med ljudmi. Tako lahko z zaupanjem kličemo: Gospod, reši nas epidemij, lakote in vojne,« je zapisal nadškof Andrea Bruno Mazzocato.

Zaradi aktualnih smernic in predpisov glede na covid19 prosijo, da se romarji in verniki pripeljejo sami. Glede na trenutne razmere še vse romarje naprošajo, da se držijo ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe, se na romanje pripeljejo sami in apelirajo na lastno odgovornost vsakega posameznika ter solidarnost do vseh obiskujočih.

Zadnji del romarske poti lahko verniki romajo sami. Srečevališče za pešromarje je ob 8. uri pri postaji gondole v dolini. Od tam vodi romarska pot 1000 višinskih metrov na Sv. Višarje.

Gostilne in restavracije okoli cerkve bodo odprte. Priporočajo pa zaščitne maske.

Informacije:

Referat Tourismusseelsorge
T: 0463 5877 2115
E: tourismus@kath-kirche-kaernten.at
www.kath-kirche-kaernten.at/dreilaenderwallfahrt
in www.lussari.eu/de

Dolgoletna tradicija

Že leta 1982 se je nekaj tisoč vernikov zbralo na romanju treh dežel škofij Celovec-Krka, Ljubljana in Videm s škofi. Takrat so se škofje udeležili posvečenja škofa Egona Kapellarija in se dogovorili, da bi po želji svetega očeta po čezmejnih romanjih postavili poseben znak povezanosti. V smislu povezovanja jezikov, narodov in kultu je liturgija v slovenščini, nemščini, italijanščini, furlanščini in latinščini. Doslej so bili cilji romanj Sv. Višarje, Brezje in Krka.

Legenda

Legenda pravi, da je leta 1360 pastir iz Žabnic na gori pasel ovce. Ko so se razgubile, jih je odšel iskat in našel klečeče okoli brinovega grma, sredi katerega je zagledal podobo Božje Matere Marije. Vzel jo je s sabo in jo odnesel k župniku v Žabnice, vendar Marija ni želela o(b)stati v omarici na oltarčku, temveč jo je pastir naslednjega dne spet našel na istem mestu na gori. Dogodek se je ponovil še tretji dan in tako se je začelo čaščenje Marije na gori. Oglejski škof je dal zgraditi prvo cerkev na Svetih Višarjah, ki pa je zaradi udarca strele zgorela. Cerkev so obnovili, vendar je bila leta 1915 še enkrat poškodovana zaradi granate, kip Marije pa so rešili in ga vrnili na Višarje, kjer je leta 1926 potekal ponovni blagoslov obnovljene in dograjene cerkve. Med drugo svetovno vojno je bila cerkev zaprta, Marijin kip pa varno skrit pri vernikih. Po vojni leta 1945 pa se je kipec Marije lahko vrnil na svoje domovanje v cerkev na Višarjah, ki zatočišče romarjem pri Materi Mariji nudi še danes. Svete Višarje so tako že 6 stoletij romarski sveti kraj številnih vernikov, ki pri Višarski Mariji najdejo svojo uteho, zatočišče in mir. Višarska Marija ni znana po velikih čudežih, pač pa po mirni prisotnosti, s katero izžareva, obnavlja in podarja mir, veselje in zaupanje. Z njenega obličja sijeta Božja luč in ljubezen.


Pregled doslejšnjih romanj treh narodov:

Romanje treh dežel, 20212 (KHK)
Romanje treh dežel, 20212 (KHK)

1982 – Sv. Višarje
1983 – Brezje
1984 – Gospa Sveta
1985 – Tricesimo
1986 – Brezje
1987 – (odpadlo)
1988 – Krka (obiska papeža)
1989 – Brezje
1990 – Sv. Višarje
1991 – Št. Pavel v Labotski dolini
1992 – Rakovnik
1993 – Žabnice
1994 – Gora sv. heme
1995 – Stična
1996 – Camporosso
1997 – Vetrinj
1998 – Bovec
1999 – Tricesimo
2000 – Krka
2001 – Brezje
2002 – Sv. Višarje
2003 – Št. Jurij od Jezeru
2004 – (odpadlo –srednjeevropski dan katoličanov v Marijinem Celju)
2005 – Sveta Gora / Gorica
2006 – Sv. Višarje
2007 – Millstatt 2008 – Brezje
2009 – Videm
2010 – Otok
2011 – Zaplaz
2012 – Sv. Višarje
2015 – Sv. Višarje