Nadaljnje olajšave za bogoslužja

Avstrijski škofje so v okviru svojega zasedanja v Marijinem Celju predstavili nove olajšave za obhajanje bogoslužij.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Nove olajšave za bogoslužja (Gotthardt)

Avstrijska škofovska konferenca je pri svojem letnem zasedanju sklenila nadaljnje olajšave za javna bogoslužja. Nove okvirne smernice veljajo od sobote, 20. junija, in vsebujejo olajšave za praznovanje evharistije, tudi pri porokah in birmah. Tako v prihodnje ni več potrebno nošenje zaščitnih mask. Nadalje priporočajo obhajilo na roko, obhajila v usta pa je dovoljeno. Tudi blagoslovljena voda je spet na voljo, pri čemer je potrebno vodo večkrat menjati. Načeloma naj verniki ob nedeljah spet obhajajo maše v skupnosti.

Okvirne smernice škofov vsebujejo tako obvezne smernice, kakor tudi priporočila in nadomeščajo ureditev, ki je bila sklenjena 29. maja. Najpomembnejša obveznost je upoštevanje najmanjše varnostne razdalje enega metra do osebe, ki ne živi v istem gospodinjstvu. Varnostna razdalja se lahko zmanjša samo za kratek čas in če je potrebno zaradi liturgije. Obvezno je še naprej dezinficiranje ali umivanje rok, če je prišlo pri obhajilu do stika rok.

Okvirne smernice stavijo na upoštevanje higienskih določil za osebe, ki izvajajo evharistijo in opozarja na „lastno odgovornost in obzirnost“. „Če je potrebno, lahko vsaka škofija izda nova pravila na škofijski ravni ali samo regionalno,“ so zapisali v novem določilu.

Priporočajo še naprej dezinfekcijska sredstva, ki se dajo na voljo, in redno čiščenje površin in predmetov, ki se jih osebe pogosto dotikajo. Prav tako še priporočajo osebe, ki nadzorujejo prostor, in redno zračenje cerkva po bogoslužjih. Za skupno petje in skupne molitve odslej ni več omejitev, če se upošteva varnostna razdalja enega metra.

Obhajanje maš in obhajilo

Podrobne in olajšane smernice so pri obhajanju maš in obhajilu: kot doslej ni dovoljeno podajanje rok, tudi hostije morajo biti do obhajila pokrite. Duhovnik ali celebrant si mora pred podeljevanjem obhajila umiti ali dezinficirati roke. Sedaj je dovoljeno izreči besede „Kristusovo telo“ in „Amen“.

Vseeno je treba upoštevati razdaljo enega metra, obhajilo na roko je priporočeno, obhajilo v usta je mogoče. Med vernikom in duhovnikom je potrebna čim večja razdalja. Če pride do dotika rok, je treba liturgijo prekiniti in dezinficirati ter umiti roke.

Bogoslužja na prostem

Tudi pri bogoslužjih na prostem je najpomembnejše pravilo razdalja najmanj enega metra do osebe, ki ne živi v istem gospodinjstvu. Tudi pri procesijah je potrebno upoštevati razdaljo.

Poleg tega je potrebno zagotoviti, da se z ustreznimi zaščitnimi ukrepi niža riziko okužbe. Na voljo je treba dati dezinfekcijska sredstva.

Še nadalje je urejeno, da naj velikost in sestava vernikov pri maši ustrezata običajnim bogoslužjem. Tu gre za fare, farne zveze in dušnopastirske prostore, kakor so že prej običajno obhajali v skupnosti. Poleg preprečevanja širjenja infekcije naj bi tako zmanjšali rizik širjenja. Preprečili naj bi zato nadregionalne vele-prireditve z verniki iz drugih regij, pojasnjujejo v smernicah.

Olajšave pri porokah in birmah

Zaradi skrbi nadregionalnega širjenja virusa je število udeležencev pri porokah omejeno na 100 oseb. Od 1. julija je dovoljenih do 250 oseb, vendar je pri tem treba označiti sedeže. Od 1. avgusta so dovoljene poroke s 500 osebami, pri čemer je pri udeležbi nad 250 oseb obvezno nošenje zaščitnih mask, razne na označenih sedežih. Poleg tega je potrebno izdelati in uresničiti preventivni koncept covid-19.

Olajšave obstajajo tudi za birme, ki so doslej potekale le v majhnem krogu. Število udeležencev je isto kot pri porokah. Oblika podeljevanja zakramenta je brez omejitev, le podajanje rok ni dovoljeno.

Krste je mogoče organizirati kot doslej, pri čemer je treba upoštevati varnostno razdaljo in higienska pravila. Za pogrebe veljajo na pokopališčih in v mrtvaških vežicah državne smernice. Za bogoslužja v cerkvah veljajo splošna pravila okvirnih smernic.

Nobenih sprememb ni glede spovedi. Še naprej lahko potekajo zunaj spovednice, prednostno v dovolj velikem in dobro prezračenem prostoru, kjer je mogoče upoštevati razdaljo (najmanj dva metra).

Olajšave so pri bolniškem obhajilu in maziljenju, pri čemer je treba upoštevati splošno varnostno razdaljo in odpadlo je nošenje zaščitne maske. Priporočajo, da si duhovnik po opravljenem obhajilu ali maziljenju pošteno umije in dezinficira roke.

Nove okvirne smernice v nemščini najdete tukaj: www.bischofskonferenz.at/behelfe/corona-rahmenordnung