Obhajamo sveti večer - Heiliger Abend in der Familie

Božična zloženka - Weihnachtsfolder zum Herunterladen

Referat za družino pri Katoliški akciji je pripravil priročno dvojezično zloženko za obhajanje svetega večera v krogu družine. Zelo primerna farna spodbuda v času priprave na praznik Kristusovega rojstva. Dokument preprosto naložite in ga po potrebi razmnožite.

Das Familienreferat/Referat za družino der Katoliška akcija stellt in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Familienwerk einen handlichen zweisprachigen Weihnachtsfolder zum Herunterladen zur Verfügung. Eine praktische Beigabe der Pfarre in der Zeit der Vorbereitung auf den Heiligen Abend.

Praznujemo sveti večer - Heiliger Abend in der Familie (slika: pixabay.com)
Praznujemo sveti večer - Heiliger Abend in der Familie (slika: pixabay.com)