Ani Boštjančič

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Ani Boštjančič (vg)

Nedelja, 13.03.2022

V današnjem evangeliju, stoji Jezus z apostoli na gori Tabor, ko se zasliši glas božji:
„ On je moj ljubljeni sin, nad njim imam veselje.“
Prav te besede so tudi pri našem krstu dobile močno veljavo:
“ Ti si moja ljubljena hči, ti si moj ljubljeni sin. Nad teboj imam veselje.“
S krstom sprejmemo poslanstvo nositi evangelij v svet in kot otrok božji v solidarnosti in ljubezni služiti soljudem in se truditi za dobro in mir na svetu.
Prihodnjo nedeljo bodo v Avstriji volitve župnijskih svetov. Okrog 30000 farnih svetnikov se bo podalo z veseljem v srcu na pot za dobrobit farne skupnosti. V pastirskem pismu nas škof Jože poziva z besedami „Z ljubeznijo se obračam na vas in vas vabim, da se udeležite volitev ŽS. Ker že nekaj let doživljam farni svet kot skupno družino, ki se prizadeva za rast žive fare, vas tudi vabim, da se vključite v dejavnost fare in krepite farne svete z vašim močnim glasom.
Trudimo se skupno za živo farno življenje! Tako bomo z zavzetostjo mnogih in božjo pomočjo nadaljevali pot za našo Cerkev in z pogumom in božjim zaupanjem dopuščali tudi novosti in spremembe, ki se bodo v prihodnosti izkazale kot nujno potrebne in tudi dobre.

Ponedeljek, 14.3.2022

Pred kratkim sem se sprehajala ob jezeru, ker me voda vedno privlači, poživi mojo dušo, pa tudi razveseli moje srce. Opazovala sem fanta, ki je metal kamne v vodo in se spomnila pesmi:
„ Ins Wasser fällt ein Stein“ ki je posneta na naši zgoščenki otroškega zbora MELODIJA, katero smo izdali pred dvemi leti. Ta lepa pesem na zgoščenki govori, da v življenju še tako majhen kamen v vodi povzroči velike kroge in naredi svoje... Vedno spet doživljam, da dobro dejanje do sočloveka deluje in naredi velike kroge, dela mnogokrat tudi čudeže in se navsezadnje vrača k nam nazaj.
Tudi osebno doživljam pri Katoliški akciji, pa tudi v farnem svetu, da je učinek za izgovorjeno ljubeznjivo in dobronamerno besedo: nasmeh, veselje, zadovoljstvo, dobro počutje, pa tudi hvaležnost.
Doživljam pa tudi učinek, ko kdo vrže v vodo kamen jeze, kamen grdih besed in sojenja... Koliko nelagodja, razočaranja, nezaupanja pozročijo ti krogi, ki se hitro širijo, ranijo in žalijo srce človeka...
V zadnjem času corone smo vsi doživeli, da so se širili mnogi krogi s prepirom, z jezo in z razdvojenostjo. Vsak od nas je bil mnenja, da ima v svojem prav... Tudi zame je bilo boleče, kako hitro smo sodili človeka, ki ni ravnal tako kot si smo mi to pričakovali.
Postni čas nas vabi, da se podamo v tišino in prisluhnemo Njemu.
V molitvi bomo dobili navdihe in spodbude, da je naše življenje kratko, kjer nas On vodi na pot ljubezni in razumevanja drug za drugega.

Zadnja kitica pesmi na zgoščenki pravi:

Kjer božja ljubezen v človeku zdaj gori,
tam lučka svetla temo razsvetli,
ničesar ni, kar bi nas še razdvojilo,
saj krogi božji v tvojem življenju to zagotovijo.

Torek, 15.3.2022

Smo v postnem času, kjer imamo možnost, da se Bogu, pa tudi sebi bolj približamo. Saj postanemo bolj pozorni za božjo navzočnost v nas, predvsem pa postanemo bolj rahločutni za našega sočloveka ob sebi, pa tudi na svetu, kjer se trenutno dogaja mnogo krutega. Tako nas prav postni dnevi vabijo, da odpremo oči, pa tudi srce in se tako zavestno bolj približamo veliki noči.

Prepričana sem, da je človek, ki mu je postni čas dragocen, solidaren in prevzame tudi odgovornost za šibke in uboge in deluje po naročilu Jezusa, ki pravi:
“ Nosite bremena drug drugemu!“
V tem sklopu bi rada omenila vsakoletno postno akcijo KŽG pod geslom:
„Deliti za boljšo prihodnost“.
Smisel posta ni samo v odpovedih, pač pa dobi odpoved polni smisel v dobrodelnosti daru ubogim in najrevnejšim.
Tudi v Bilčovski fari smo v sklopu postne akcije KŽG obhajali
„Družinski postni dan“ z zelo lepo oblikovano sv.mašo in nato delili postno juho v steklenicah kot zahvalo za velikodušne darove faranov.
Že dolgoletna tradicija je v Bilčovsu hišna zbirka v postnem času, ko se žene podajo od hiše do hiše in prosijo za zapostavljene žene po globalnem svetu.
Velika zahvala gre Ingrid Zablatnik za vodsvtvo in izpeljavo te dobrodelne akcije v postu.
Hvala tudi vsem kuharicam izvrstnih juh. Posebna zahvalo pa po tej poti izrekam vsem, ki za širjenje dobrote med ljudmi darujete čas, pa tudi dar, ki deluje kot pravi čudež in pomeni boljšo prihodnost za zapostavljene ljudi po svetu.

Želim, da bi postali v teh dneh še bolj rahlo čutni do sočloveka v stiski, spoznali njegovo duševno pa tudi telesno lakoto in mu pomagali nostiti breme življenja.

Sreda, 16.3.2022

Leta 1981 je bilo v naši fari Bilčovs izdano prvo Letno poročilo.
Danes bi se rada z vami spomnila začetka tega dogajanja in tistih ljudi, ki so pred štiridesetimi leti zasnovali pot za naše Letno poročilo, ki izhaja vsako leto.

Ani in Hanzi Reichmann, Emil Stingler, Judit Pečnik in Rezka Kapus so skupaj z župnikom in še z nekaterimi drugimi v timu sprejeli zamisel o tem, da bi arhivirali farno življenje in ga tako ohranili kot dragoceno izročilo za farane.
Desetletja so si zavzeto prizadevali za rast farne skupnosti, pisali duhovne misli in se trudili z obeleženjem pomembnih farnih dogodkov.

Še danes čutim njih navdušenje in veselje ob delu. Z vsem srcem in z veliko zavzetostjo za stvar so se trudili, da je iz majhnega drevesca zraslo drevo z močnimi koreninami, ki je vsa leta uspešno kljubovalo viharjem. S svojimi talenti, predvsem pa s pogumom so vsejali dragoceno seme v rodovitno zemljo in tako uresničili svojo vizijo.
Žal smo se morali soočati z veliko prerano smrtjo prenekaterih mladih stebrov iz našega tima in znašli smo se pred vprašanjem, če zmoremo brez njih nadaljevati.
Začetni obup se je spremenil v upanje, in z zaupanjem v Božjo pomoč nam je uspelo nadaljevati začeto pot, četudi je bila v začetku zelo strma.
Danes čutim veliko hvaležnost do naših prednikov, saj so na cerkvenem, pa tudi kulturnem področju mnogi od teh zasnovali nove poti in si prizadevali za dobro sožitje in rast Božjega kraljestva. Prepričana sem, da je po vseh naših farah po Koroškem tako.

Želim vam lep dan in mnogo zagona, da vsak na svojem področju po svojih zmožnostih nadaljuje začeta pota. Občutim, da ni vedno lahko, pa vendar je tako lepo biti in se truditi z Bogom ZASE, pa tudi za DRUGE.

Četrtek, 17.3.2022

Ko nam je dr. Jože Till prejšnji teden na pastoralnem dnevu v Tinjah predaval o sinodalnem letu 1972, mu je na poseben način uspelo popeljati navzoče v tedanja dogajanja, tako da smo začutili duh tega pomembnega časa za našo dvojezično Cerkev. Ganljivo je bilo dejstvo, da je takrat gospod Valentin Inzko v zastrupljenem ozračju pogumno zaprosil nemške člane sinode za odpuščanje. Papež Frančišek nas danes vse ponovno vabi na sinodalno pot. Zato si želim hoditi po taki poti, kjer bomo v ljubezni in spoštovanja polnem ozračju znali prisluhniti drug drugemu in postali bolj pozorni na ob robu stoječe, uboge pa tudi zapuščene ljudi. Sanjam o Cerkvi, ki zna pogumno pristopiti h kočljivim tematikam, ki si samokritično prizna in poimenuje svoje napake in te tudi obžaluje. Samo če bodo naša dejanja identična z našimi besedami, bomo avtentični in zaznavni.
Sanjam o tem, da bi z večjim pogumom postajali odprti za spremembe in novosti hodili nenehno pot izobraževanja in učenja in tako razvijali tudi vizije, ki jih nosimo v srcu. Sanjam tudi o tem, da se ljudje ne bi predajali strahovom in obupovali, temveč da bi širili upanje in ljubezen, izžarevali veselje, sočloveka bolj vzljubili, in bi vedno znova znali izrekati zahvalne, spodbudne in tolažilne besede, ki ne podirajo, pač pa krepijo in gradijo mostove. Sanjam torej o tem, da bi se z vsem srcem dali voditi Svetemu Duhu in pričevali v javnem življenju o tem, kako lepo je biti kristjan, saj njegovo srce stalno ožarja luč evangelija.
Zatrjujem in verujem v to, da se bodo naše sanje uresničile, če bo naše srce povezano z Božjo ljubeznijo in bo zanjo tudi gorelo. Tako se bo naše tarnanje spremenilo v optimizem. Človek bo prevzet začutil, koliko topline izžareva ogenj Božje besede.
O tej Cerkvi, ki jo čutim kot svojo, sanjam. Pa ne samo sanjam, tudi gorim za njo....
Upam, da tudi vi sanjate o naši Cerkvi. Če bomo združili naše sanje, bomo lahko te skupno tudi uresničili.

Petek, 18.3.2022

„Sooblikujte tudi Vi vašo faro in našo Cerkev“. Tako je zapisano na vabilu za volitve ŽS, ki se bodo vršile to nedeljo po celi Avstriji in ki so del žive demokracije v naši Cerkvi.

V teh dneh je radijska postaja „ Radio Kärnten“ postavila v središče delovanje katoliške Cerkve na Koroškem. Prisluhnili smo prispevkom, ki so prikazali mnogovrstna prizadevanja naše Cerkve in številnih ljudi, ki dajejo Cerkvi obraz s svojim poklicnim, pa tudi častnim delom na dušnopastirskem, kulturnem pa tudi socialnem področju. Pozdravljam, da tudi v javnosti poroča o tem, koliko dragocenega in koristnega se v raznih službah stori za skupnost in dobrobit naših far. Z volitvami pridobimo po naših farah nove prizadevne laike, katerih uho in srce je usmerjeno k ljudem in ki so pripravljeni „sredi med ljudmi“ sooblikovati sinodalno pot in oznanjati Veselo oznanilo. Ohranjati zvestobo tradiciji in razmišljati zazrto v prihodnost, imeti pa tudi vizije za spremembe toka tega časa, to je samo nekaj nalog farnih svetov. V letošnjem pastirskem pismu nas, kristjane, škof Jože poziva z besedami:
„Z ljubeznijo se obračam na vas in vas vabim, da se udeležite volitev ŽS.“ Ker so tudi meni žive koroške fare zelo pri srcu, vas vabim, da se vključite v njih dejavnosti in krepite farne svete po Koroški. Prepričana sem, da bodo novoizvoljeni farni sveti z zaupanjem v Svetega Duha nadaljevali začeta pota, obenem pa tudi utirali nove smeri in se trudili za pravično in atraktivno Cerkev, ki bo na stežaj imela odprta vrata za vse ljudi in pod njih streho vabila zlasti tiste, ki so se od nje oddaljili ali jo zapustili. Ob dobrodošlici novoizvoljenim pa gre obenem izreči tudi iskreno zahvalo vsem dosedanjim sodelavcem, ki zaključujejo svoje farno poslanstvo.