Ani Boštjančič

Ani Bostjancic (vg)

Nedelja, 7.6.2020


Danes obhajamo praznik Sv. Trojice, ki nam skrivnostno razodeva, da so v Bogu zedinjene tri božje osebe. Temeljno sporočilo, da je Bog ljubezen, nam kaže resnično podobo ljubečega in usmiljenega BOGA.
Tako lahko tudi jaz za svoj vsakdan črpam iz treh božjih stebrov in iz velike posode ljubezni. Ob sebi imam očeta, ki mi izraža ljubezen, usmiljenje in dobroto. Spremlja me Sin, ki je postal človek, ki pozna moje temine, moja hrepenenja in vse kar je slabega v meni in me vseeno nadvse ljubi...
Na Binkošti smo začutili v Cerkvi nov zagon, nov veter, prosili smo za darove sv. Duha... Neverjetno velika množica se je zopet zbrala po mnogih farah pri sv. maši na prostem in zahrepenela po božji hrani. Saj nas prav Sveti Duh v našem življenju oživlja, nam sveti na temni poti, jemlje strah, mehča naša srca, spreminja naše misli v dobre in nas napolni z ljubeznijo.
Dragi poslušalci, srčno Vam želim, da bi po teh tednih začutili v vseh situacijah božjo ljubezen do človeka, ki nikdar ne preneha.
Želim Vam blagoslovljeno nedeljo in da nam bo uspelo ljubiti po zgledu sv. Trojice in dajati to ljubezen vsem soljudem naprej.

Ponedeljek, 8.6.2020

"Ne bojte se, jaz sem z vami vse dni!"

Zelo se veselim, da sem lahko ta teden preko radijskih valov zopet povezana z vami.
V zadnjem času, ki je bil za nas vse velik izziv, smo našli vsak zase na raznih področjih tudi mnogo pozitivnega.
Velik zaklad sem zase našla v jutranji papeževi sv. maši. Hvaležna sem tudi duhovnikom, ki so se poslužili digitalne tehnike in posredovali vernikom božjo besedo po spletu.
Tako sem črpala iz raznih misli, ki so me prevzele in mi dajale novo moč ter mi bile v tem času tudi v močno duhovno oporo. Hvaležna sem tudi cerkvenim listom NEDELJI in SONNTAGU, ki so se z mnogimi pripomočki za hišno cerkev prizadevali, da bi vera ostala živa pri ljudeh. Politiki, pa tudi znanstveniki so odpirali predvsem pri starejših ljudeh vrata bojazni in strahu. V veliko tolažbo sem zaznala papeževe besede, ki jih je posredoval iz evangelija:
"Ne bojte se, jaz sem z Vami vse dni." Ta misel naj nas spremlja, nam je v uteho in pomoč,
da je ON tudi v negotovih časih z nami s spodbudo, da mu odpremo na novo vrata zaupanja. Odprimo vrata, ki nudijo nove možnosti, ki krepijo našo družinsko skupnost ob molitvi in ki nas laike vabijo, da pridemo iz zavetja in začnemo hoditi tudi nove poti.
Tako smo v Cerkvi zdaj že veseli novih zrahljanih možnosti, praznovati sv. maše na prostem, kjer se zbere neverjetno veliko ljudi, saj naš prostor pred farnim domom v Bilčovsu nudi vsakemu dosti prostora. Lepo je bilo doživeti množico ljudi, ki v skupnosti moli in poje. Predvsem pa izžareva na obrazu veselje in hvaležnost za srečanje pri skupni sv. maši.
Zelo sem bila hvaležna, da me je tokrat moj vtis med pandemijo, da bodo ljudje brez sv. maš pozabili na Boga, zmotil.
Dragi poslušalci, ostanite zdravi in spremenite strah v zaupanje, da na naši poti nismo sami.

Torek, 9.6.2020

Mesec maj - posvečen Materi Božji

Sicer smo že v mesecu juniju, a vseeno mi misli še poletijo v Marijin mesec maj.
Letos nam je korona na cerkvenem področju prekrižala razna molitvena srečanja. Tako so se letošnje slovenske šmarnice s prelepim Marijinem petjem pri Gospi Sveti žal odvijale in posnele samo v malem krogu in nato prenašale preko radijskih valov.
V mnogoterih farah so obhajali po cerkvah šmarnice v malem krogu, mnogi pa so se zbirali k molitvi doma in doživeli čisto novo obliko hišne Cerkve. V naši fari se za molitev rožnega venca in za vsakodnevne šmarnice zelo prizadeva naš mežnar Gerhard. V cerkvenem listu NEDELJA je bilo letos priloženo šmarnično branje. Župnik Valentin Gotthard, velik Marijin častilec je razmišljal o Materi Božji in nam skušal približati, kako bogato nam lavretanske litanije pogrnejo duhovno mizo. Prav te misli župnika Gottharda so spremenile vsakodnevne šmarnice v nekaj posebnega. Mežnarjeva žena Mici je bila pripravljena prevzeti nalogo in stopiti prvič v službo bralke in dati temu razmišljanju župnika Gottharda svoj glas. Če vi te priloge v Nedelji še niste prebrali, vas vabim, da si vzamete čas in začutite bogastvo lavretanskih litanij.
Zelo smo hvaležni, da imamo po farah laike, ki skrbijo, da se ljudje srečajo za pesem in molitev Mariji v čast in s tem pokažejo, da je Marija naša mati, ki nam pomaga nositi naše težave.
Na spodbudo našega škofa, da naj se srečujemo verniki v malih skupinah in poglobimo našo vero, smo se letos vaščani iz Branče vasi zbrali za molitev šmarnic pri križu. Nato smo pri agapi uživali dragocene pogovore in sklenili, da se bomo drugo leto spet zbrali v naravi, katero je Bog ustvaril, da bi slavili NJEGA v petju in molitvi. Predvsem pa navzven pokazali, da smo veseli in korajžni kristjani, ki zaupamo naši priprošnjici pri Bogu Materi božji.
Želim Vam, da bi zaupanje v našo Mater Marijo ob vsakdanji molitvi raslo in nam bilo v tolažbo v temnih in težkih dneh.

Sreda, 10.6.2020

Bodimo civilno korajžni tudi tam, kjer čutimo odpor in kritiko

Že nekaj mesecev je od tega, ko sem sedela pri frizerju, kjer se pri pogovorih lahko vključiš ali raje malo zadremlješ. Na mah sem postala pozorna, ko se je naenkrat sprožil emocionalni in negativni pogovor o Cerkvenih strukturah in o duhovnikih.
Težko mi je bilo pri srcu in ko so padle ostre besede mlade žene: "Jaz bom izstopila!" nisem več mogla molčati. Moj strah v srcu je nenadoma polegel in čisto umirjeno sem začela naštevati, koliko na cerkvenem področju vidim solidarnih in dobrih dejanj.
Vprašala sem navzoče, če bi želeli biti brez :
sv. krsta, brez sv. birme, brez prvega sv. obhajila, brez božičnih obredov, brez Velike noči, brez porok v cerkvi, brez farnih praznikov, brez bazarjev v adventu, brez dneva starejših, brez velikonočnih prajtelnov, brez tolažbe pri pogrebih in še sem naštevala in zaključila s tem, da brez božje pomoči mojo prometno nesrečo pred 30 leti ne bi preživela.
V prostoru je zavladala neverjetna tišina in po dolgem premolku, se je oprostila žena, ki se je najbolj negativno izrazila proti Cerkvenemu sistemu, da na vse to ni pomislila in izrazila, da ne bo izstopila, saj z hčerko, ki bo kmalu šla k prvemu sv. obhajilu vsak večer moli. Pogovor se je končal zelo pozitivno. Lastnica salona, je priznala, da je globoko verna, in se mi zahvalila za mojo korajžo in mi zagotovila, da se bo v bodoče tudi ona vključila v kočljive pogovore.
Saj je prav to naloga nas kristjanov, da pri svojih srečanjih spregovorimo s srcem tudi o svoji veri, da se ne sramujemo, da smo civilno korajžni počastiti Boga tudi tam, kjer čutimo odpor, kjer vemo, da bomo želi kritiko.
Smo še v binkoštnem času, ko lahko zaupamo Svetemu Duhu, da on namesto nas spregovori prvi stavek.
Želim vam dragi poslušalci v vašem vsakdanu veliko civilne korajže in ljubezni, če zaznate, da se godi sočloveku krivica, če se širijo lažnive besede, ki povzročajo velik požar.
Ne vlivajte še dodatno olja v ogenj, temveč ga pogasite rajši z dobro besedo!


Četrtek, 11.6.2020

"Jaz sem kruh življenja, kdor bo jedel ta kruh, bo živel vekomaj!"

Odnosi do naših soljudi so nam važni in zelo se razveselimo, če nas pokliče prijateljica, če nam ljubljen človek izreče prijazno besedo ter nam pokaže, da nas spoštuje in ceni. Dolgo črpamo iz besede, ki pohvali, potolaži in obriše solze. Merodajno je, da tudi mi izkazujemo našim bližnjim dostojanstvo, mu omogočamo duševni razvoj in dobro počutje in smo pripravljeni v stiski pomagati.
Danes obhajamo praznik sv. Rešnjega Telesa, ki nas vabi, da živimo z Jezusom v pristnem odnosu, saj nam on pravi:
"Jaz sem kruh življenja, kdor bo jedel ta kruh, bo živel vekomaj!"
Ponuja nam evharistijo kot studenec žive vode, ki nas krepi in hrani. V času pandemije smo zaužili samo duhovno obhajilo in čutili, da smo prav tako z njim v večnem odnosu.
Jezus podarja vsakemu tisti kruh, po katerem hrepeni. On se je družil z zatiranimi in zasramovanimi, obedoval je z Zahejem in mu omehčal srce za revne, razbojniku na križu je podaril kruh miru, nam je zapustil spomin zadnje večerje.
Želi da vztrajno hodimo za njim, soljudi podpiramo in spodbujamo za dobro.

Petek, 12.6.2020

Čeprav v ozadju, se po farah od Zile do Podjune dogaja mnogo dobrega

Nekega dne sem v časopisu zaznala nekaj pisem bralcev, ki so se enostransko negativno izrazili, da je Cerkev v času pandemije molčala in da ni bilo zaznati solidarnostih akcij in pomoči soljudem.
Jaz pa sem zaznala mnogo dobrih akcij v času korone.
Rada bi vam danes prikazala drugo sliko Cerkvenega življenja.
Za Veliko noč je inicirala generalna sekretarka KATOLIŠKE AKCIJE Angela Rosenzopf projekt, pri katerem smo spekli nad 1000 potic, ki smo jih podarili družinam, ki kupujejo v SOMA trgovinah.
Občudovala sem glasbene skupine, ki so dan za dnem in to mesece dolgo, bile pripravljene za oblikovanje sv. maše preko spleta.
Zaznala sem, da je mnogo laikov dnevno poklicalo starejše ljudi in jim lajšalo za pol ure težaven čas brez vnukov ...
Blagodejna je bila zamisel živega rožnega venca, da vsak dan drug faran moli rožni venec za težko situacijo pandemije.
Mnogo veselja je povzročila akcija na eni vasi, da je zjutraj pred vrati vsakega soseda čakal že svež kruh s pozdravno karto.
Mnogo duhovnikov je posredovalo video posnetke in tako stopilo v stik s farani, mnogi župniki so pred najsvetejšim molili za svoje farane in tedensko pošiljali na farane pisma upanja.
Ker smo dan starejših odpovedali, smo kot fara skupno z občino obiskali nad 200 starejših ljudi in jih obdarili in razveselili s hlebom kruha.
Zadnji dan pred pandemijo je uspelo posneti skoraj celotno CD ploščo z otroškim cerkvenim zborom MELODIJA . Včeraj sem prisluhnila vajam za zadnjo skupno pesem in sem začutila, koliko dragocenega se v ozadju dogaja Bogu v čast. S kakšno vnemo in veseljem mladina in otroci pojejo pesmi o dobrem Bogu. Prepričana sem, da bodo vsa doživetja z napornim snemanjem bogato odmevala v njihovem življenju.
Prepričana sem, da se ravno toliko dobrega, čeprav v ozadju, dogaja po vaših farah od Zile do Podjune.
Zahvala vsem laikom in duhovnikom, pa tudi našemu škofu, ki so se na raznih področjih, kljub težki situaciji trudili za božjo rast, pa tudi za solidarnost in pomoč sočloveku v stiski.
Hvaležna sem, da ste mi prisluhnili. Ostanite zdravi in veseli, pa do drugič.