Spominska prireditev v Selah

75-letnica obglavljenja 13-tih žrtev iz Sel, Borovelj in Železne Kaple

Spominska prireditev, 29. aprila 2018, v Selah. (© Foto: zp)
Spominska prireditev, 29. aprila 2018, v Selah. (© Foto: zp)

Ob 9.00 bo sv. maša v farni cerkvi, nato polagenje vencev pri spominskih ploščah, za tem pa spominska prireditev v farnem domu. Na sporedu je predstavitev knjige v nemškem in slovenskem jeziku koroške zgodovinarke Brigite Entner z naslovom "Widerstand und Verfolgung in der Gemeinde Zell / Odpor in preganjanje v občini Sele, 1938 - 1945".
Knjiga je nastala na pobudo Iniciative Hlipovčnik v sodelovanju s Katoliškim prosvetnim društvom Planina v Selah. Z izdajo znanstvene študije razširjeno z doslej še neobjavljenimi fotografijami, želi Iniciativa Hlipovčnik posredovati osnovno informacijo o ozadjih in povodih za masovni odpor slovenskih rojakinj in rojakov v občini Sele proti strahovladi nemškega nacionalsocializma. Predloženo delo razume kot doprinos h kulturi spominjanja, ki je zavezana naročilu po stalnem izobraževanju. Pri načrtovanju in uresničevanju nadaljnjih spodbud in akcij želi nagovoriti in pritegniti k sodelovanju predvsem tudi mlajši rod.
Nadalje bodo spored oblikovali še recitatorji, MoPZ Valentin Polanšek, MePZ PD Sele, Tamburaška skupina Tamika in Tercet Sonido.