Diözesanbischof
Dr. Alois Schwarz

Bischof Dr. Alois Schwarz

Et verbum caro factum est
Und das Wort ist Fleisch geworden

Anleitung / Navodilo

Sie haben Fragen oder Anregungen und wollen mit uns in Kontakt treten? Verwenden Sie einfach das Kontaktformular auf der rechten Seite, füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf “Senden“.
Če želite postaviti vprašanje, izraziti mnenje ali dati predlog lahko uporabite kontaktni formular na desni strani. Izpolnite obrazec in odpošljite sporpčilo.

SCHLIESSEN / ZAPRI

Kontakt

Ihre E-Mail an / Vaše sporočilo: Slowenischer Arbeitsausschuss der KA/Katoliška akcija in oddelki

 

 

Dvo- in večjezičnost v družini

 
 
 

Veröffentlicht von / Objavljeno:

KA-Referat za družine/PZ

Iniciativna skupina je pripravila brošuro v spodbudo dvo in večjezičnim družinam

Odkritosrčni pogovori naj krepijo medsebojno razumevanje - nova brošura za družine in druge skupine ter ustanove na področju izobraževanja., © Foto: zp

Odkritosrčni pogovori naj krepijo medsebojno razumevanje - nova brošura za družine in druge skupine ter ustanove na področju izobraževanja. (© Foto / Slika: zp)

Ker tudi na Koroškem narašča število dvo- in večjezičnih družin - aktualna statistika beleži nad 10% koroškega prebivalstva z dodatnim kulturnim ozadjem - se je na pobudo slovenske župnije sv. Cirila in Metoda v Celovcu v letu Medkulturnega dialoga 2008 porodila iniciativa »Dvo- in večjezičnost v družini / Zwei- und Mehrsprachigkeit in der Familie«, ki je izvedla več tematskih diskusijskih večerov.
Sedaj so nositelji iniciative, Katoliška akcija, Dušnopastirski urad, narodopisni institut Urban Jarnik in univerza v Celovcu pri Mohorjevi založbi izdali dvojezično brošuro z naslovom 12 spodbud za sožitje v družini / 12 Impulse für Sprachenvielfalt in der Familie.

Jeziki povezujejo ljudi na področju kulture, vere, gospodarstva, politike in družbe. Človek vnese v družino svoj jezik kot kulturni kapital, če ga goji, ohranja, razvija in predaja naslednjim rodovom.

Brošuro, ki temelji na izkušnjah in spoznanjih različnih srečanj je pripravila skupina avtorjev: Martina Piko-Rustia, Tonč Rosenzopf-Jank, Vladimir Wakounig in Pavel Zablatnik. V uvodu so zapisali, da jeziki povezujejo ljudi na področju kulture, vere, gospodarstva, politike in družbe, ter da človek vnese v družino svoj jezik kot kulturni kapital, če ga goji, ohranja, razvija in predaja naslednjim rodovom.

Odkritosrčni pogovori naj krepijo medsebojno razumevanje, da lahko družina razvija ves svoj potencial

Namen brošure je predvsem tudi, da vabi k pogovoru, kjer je možno najti smernice za različne življenjske situacije. Zato naj odkritosrčni pogovori krepijo medsebojno razumevanje, da lahko družina razvija ves svoj potencial, zaključujejo avtorji svoj uvodni prispevek ter vsem zainteresiranim bralkam in bralcem pri soočanju z izzivi dvo- in večjezičnega vsakdana želijo predvsem tudi mnogo dobre volje. 

Brošura je na voljo pri Katoliški akciji in v slovenskih knjigarnah v Celovcu. Cena: € 7,00.

Go to top