Pfarre / Fara

Köttmannsdorf/Kotmara vas

Dekanatsfirmlingstreffen / Dekanijsko srečanje birmancev

In 7 Stationen die 7 Gaben des Hl. Geistes erspüren und mit verschiedenen Aufgaben und Übungen praktisch vertiefen.

Am Samstag, dem 4. März 2017, fand schon zum dritten Mal das Dekanatsfirmlingstreffen in unserer Pfarre Köttmannsdorf statt. Über 100 Firmlinge aus den verschiedenen Pfarren unseres Dekanates nahmen teil, um in verschiedenen Stationen etwas über die sieben Gaben des Heiligen Geistes zu erfahren. Die Workshops wurden von Firmlingsbegleitern aus den einzelnen Pfarren betreut. Letzte Station war der feierliche Gottesdienst, wo die einstudierten rhythmischen Lieder mit viel Freude gesungen und Fürbitten vorgetragen wurden.

Danke allen für die Organisation und Durchführung dieser intensiven Firm-Vorbereitung.

Dekanijsko srečanje birmancev

Že tretjič se je srečalo v soboto, 4. februarja 2017, več ko 100 birmancev iz dekanije Borovlje v Kotmari vasi pod geslom »Sedem darov Svetega Duha za našo versko življenje« k birmski pripravi. Ob postajah in v bogoslužju je bila dana možnost, da poglobimo darove Svetega Duha - dar modrosti, umnosti, sveta, kreposti, spoznavanja, pobožnosti, strahu Boga.
Velika zahvala vsem, ki so prispevali k uspehu tega srečanja.

BOG SVETI DUH, tvoja moč naj bo vedno z menoj, da bom hodil po poti luči. Svoje srce ti odpiram, da bo v njem prostor za tvoje darove. Naj me tako prevzamejo, da bo vsak, ki me bo srečal, v meni videl Božjo podobo.