Organisation

Internetredaktion der Diözese Gurk

Svetovna Cerkev na sinodalni poti

„Sinodalna pot“ se začenja oktobra 2021 v škofijah s pogovornimi pobudami.

Skupno na poti (Foto: Pixabay / Antranias - CC0)
Skupno na poti (Foto: Pixabay / Antranias - CC0)

Posamezni deli v pregledu

Prvotno za oktober 2022 načrtovano škofovsko sinodo v Rimu je papež Frančišek razširil v dveletno sinodalno pot. V obdobju od jeseni 2021 do oktobra 2023 so predvidene tri faze za sinodo na temo »Sinodalnost Cerkve«: škofijsko, kontinentalno in svetovno-cerkveno. Cilj je, da bi vernikom nudili priložnost, »da poslušajo drug drugega in Svetega Duha,« kakor je to obrazložil papež Frančišek.

Vsebinske smernice za postopek so zelo široke in prikazane v pripravljalnem dokumentu za sinodo, ki so ga predstavili 7. septembra 2021 v Vatikanu. Bistveni elementi vseh zborovanj naj bodo pogovori in refleksije, pri katerih naj bi udeleženci predvsem poslušali drug drugega. Sem prištevajo tudi skupne molitve in bogoslužja. Projekt koordinira vatikansko sinodalno tajništvo v Rimu pod vodstvom kardinala Maria Grecha.

Prvo začetno decentralno škofovsko sinodo bo odprl 9. in 10. oktobra papež v Rimu; teden kasneje naj bi 17. oktobra začeli v vsaki škofiji po vsem svetu. S pomočjo vprašalnika in vodila naj bi začeli tudi redovne skupnosti, kurijski uradi, katoliška združenja, skupnosti in katoliške fakultete.

Vsi rezultati romajo v sinodalno tajništvo v Rimu. Le-to iz tega pripravi prvi delovni dokument, o katerem naj bi se posvetovali do jeseni 2022 na kontinentalni ravni. Tudi sadovi teh sinodalnih posvetovanj in molitev se vrne v Rim in tam jih zlijejo v drugi delovni dokument. Nato pripravijo osnovo za svetovanja zborovanja škofovske sinode, ki bo zasedalo oktobra 2023.

Objavljeno vodilo za svetovno sinodo katoliške Cerkve

Za dveletno svetovno sinodo katoliške Cerkve, ki se bo začela 9. oktobra, je Vatikan na začetku meseca objavil dva pomembna pripravljalna dokumenta. V prvi fazi tega projekta naj bi služila škofijam kot impulz in vodilo. S svetovnim postopkom želi papež narediti katoliško Cerkev bolj sinodalno: posamezniki, skupine in odgovorni naj bi močneje poslušali drug drugega in naj bi bilo udeleženo več ljudi. Le tako se lahko Cerkev kosa z izzivi in ustrezno priča krščansko oznanilo.

Pripravljalni dokument, ki ga je objavilo generalno tajništvo škofovske sinode, ima naslov »Za sinodalno Cerkev: skupnost, udeleževanje in poslanstvo«. Skicira kontekst, v katerem poteka svetovna sinoda: pandemija covid-19, socialna neenakost, škandali zaradi zlorab v Cerkvi, sprememba podnebja, migracija. Hkrati opisuje stil sinodalnega postopka. Namesto parlamentarnih usklajevanj gre za skrbno poslušanje drug drugega, pogumne vizije, molitev, zavedanje, izmenjavo. Cilj je, v posamezni situaciji spoznati Božjo voljo. Kot poziv »za skupno hojo« pot zasleduje sinodalnost »aggiornamenta«, kot je bil predlagan v drugem vatikanskem koncilu.

»Sinodalnost kot oblika, kot stil in kot struktura Cerkve«: v to so po Vatikanu usmerjeni glavni cilji svetovne sinode. Smisel poti je predvsem, »odkrivati obraz in obliko sinodalne Cerkve, v kateri naj se vsak uči: verno ljudstvo, škofijski kolegij, škof v Rimu – vsak v poslušanju drugega in vsi v poslušanju Svetega Duha«. Posebej naj se škofje ne bi bali na sinodalni poti, »da poslušajo njim zaupano čredo,« se glasi v pripravljalnem dokumentu.

Od 17. oktobra konzultacije v škofijah

Začetek bo od 17. oktobra v krajevnih Cerkvah in škofijah svetovne Cerkve. Pripravljalni dokument služi kot instrument, da bi pospeševali prvo »fazo poslušanja in konzultacije Božjega ljudstva v lokalnih Cerkvah« v obdobju od oktobra 2021 do aprila 2022. »To poteka v upanju, razvijati ideje, energije in kreativnost vseh tistih, ki se udeležujejo na tej poti,« so zapisali. Vodila so na primer poslušanje »brez predsodkov«, povedati besede »s pogumom in svobodo srca,« a tudi dialog s Cerkvijo, družbo in drugimi krščanskimi verskimi skupnostmi.

Na največ desetih straneh naj bi škofije povzele rezultate premišljevanj in jih poslale sinodalnemu tajništvu. »Opominjamo, da namen te sinode in tudi konzultacij, ni producirati dokumente, temveč da se 'razvijajo sanje, vzbudijo preroštvo in vizije, vzcvetijo upanja, vzbudit zaupanje, povezujejo rane, tkejo odnosi in poživi zarja upanja, da se učimo drug od drugega in ustvarjamo pozitiven svet predstav, ki razsvetljuje razum, greje srce in daje novo energijo,'« piše v zaključku 25-stranskega pripravljalnega dokumenta.

Vodilo za sinodalni postopek

Vzporedno objavljeno vodilo, imenovano »Vademecum«, daje hkrati navodila, kako naj odgovorni v škofijah, pri redovih, duhovnih skupnostih in združenjih lahko organizirajo takšna sinodalna srečanja. Vodilo orisuje mogoča tematska področja. V katalogu vprašanj gre bolj za postopek in pridobivanje udeleženih kot pa za natančne vsebinske teme.

Pripravljalni dokument omenja in ceni že obstoječe sinodalne postopke in poti, kot na primer v Latinski Ameriki, na Irskem, v Nemčiji in v Avstraliji ter v posameznih škofijah. V Nemčiji so bile obravnavane teme in so prišla na dan kritina vprašanja glede cerkvenih struktur, zlorabe, klerikalizma. Zahtevajo tudi, da poslušajo tiste, ki v Cerkvi doslej niso prišli toliko do besede: mlade ljudi, ženske, revne, tujce, tiste, ki so izstopili iz Cerkve.

(Kathpress, 7.9.2021)

Vest v nemščini

Škof Marketz o bližajoči se sinodi

Pogovor s proštom Guggenbergerjem o svetovni sinodi na Koroškem

Sinodalna pot na Koroškem se začenja 16. oktobra