Organisation

Internetredaktion der Diözese Gurk

Gradivo na voljo na spletu

Večdelni tečaj „Osnovno znanje Bogoslužje“ Klausa Einspielerja si lahko ogledate tudi na spletu

Foto: Gotthardt - Grafika: Canva/Internetna redakcija
Foto: Gotthardt - Grafika: Canva/Internetna redakcija

Od septembra 2022 je potekal osnovni tečaj „Osnovno znanje bogoslužje“ v številnih krajih na Koroškem. Dvakrat se je tečaj odvijal tudi po spletu na zoomu. Število udeležencev in udeleženk je bilo presenetljivo visoko in je dokaz, da po času pandemije obstaja velika potreba po liturgičnih praznovanjih v vseh razsežnostih in da bi radi bolje slišali jezik znakov in simbolov. Klaus Einspieler, referent za liturgijo pri krški škofiji, v petih predavanjih pripoveduje o temeljnih temah krščanske liturgije. K temu sodi vprašanje, kaj je pravzaprav bogoslužje oz. liturgija, tema časa v cerkvenem letu, praznovanje evharistije ter simbolika liturgičnih prostorov.

Sedaj je ta izobraževalna ponudba na voljo na spletu. Predavanja si lahko ogledate kot videoposnetke, tako da lahko na ta način obiščete tečaje doma, prisluhnete posameznim predavanjem ali se poglobite v kako temo.

Osnovno znanje Bogoslužje I: Kaj je bogoslužje? – Teološke in praktične osnove liturgije

V tem predavanju so predstavljene temeljne značilnosti krščanske liturgije. Razloženi so pojmi z opozorilom, da že v Svetem pismu igra vlogo predstava, da se ljudje najdevajo na pobudo Boga. Na koncu so predstavljene osrednje misli II. vatikanskega koncila o liturgiji. S tem je bila od leta 1964 povezana osnova posodobitev katoliškega bogoslužja. Polna, zavestna in dejavna udeležba vernikov je bila in je eden izmed velikih ciljev. V tem smislu je podčrtan pomen obhajajočega občestva, a tudi liturgične službe. Poudarjen je tudi pomen cerkvene glasbe.

Osnovno znanje Bogoslužje II-1: Cerkveno leto in njegovi prazniki – velikonočni čas

V tem predavanju je odprt krog do velikonočnega časa. Začne se z načelno mislijo o temi časa in ureditve. Pri tem postaja jasno: krščansko pojmovanje časa je zaznamovano velikonočno. V prvem koraku je razviden velikonočni čas pokore – postni čas. Evangeliji postnih nedelj imajo poseben pomen. Najpomembnejši dnevi velikega tedna, sveto tridnevje in velikonočna oktava so predstavljena posebej in težiščno. K praznovanju sodi tudi cvetna nedelja, maša o zadnji večerji, liturgija na veliki petek in praznovanje velike noči. Nato je predstavljena velika noč. Zanimivo je, kako tesno je krščanska liturgija povezana z judovsko.

Osnovno znanje Bogoslužje II-2: Cerkveno leto in njegovi prazniki – božični čas, koledar, visoki prazniki in praznovanja

V tem predavanju se obravnavata božični čas in advent. Liturgija je povezana s številnimi običaji, ki do danes zaznamujejo življenje ljudi. V drugem delu predavanja so predstavljeni prazniki Jezusa Kristusa, Marije in svetnikov. Pri tem je obravnavana tudi problematika idejnih praznikov. Pogled v direktorij, škofijski koledar, je pomoč, kako je zgrajen in kakšna liturgična besedila je treba izbrati. Na koncu je razložena simbolika liturgičnih barv.

Osnovno znanje Bogoslužje III: Besedila, obredi in pravila ob primeru evharistične liturgije

V središču predavanja je drugi del sv. maše – evharistična liturgija, darovanje, evharistična molitev in obhajilo. Posebna pozornost je usmerjena na simboliko, liturgična pravila. Poleg tega je poudarjena liturgična molitev. Cilj je poglobljeno obhajanje evharistije, ki je vir in višek življenja Cerkve.

Osnovno znanje Bogoslužje IV: Liturgični prostor in njegova simbolika

Na začetku predavanja so osnovne misli o pojmih sakralno in profano. Nato je razložen pogled Sv. pisma na svetost. Iz perspektive Nove zaveze je takoj jasno, da se je sprva občestvo vernikov razumelo poklicano od Boga. To je izraženo v tem, da so se kristjani v prvih treh stoletjih večinoma zbirali v hišni cerkvi k bogoslužju. Nato sledi obdobje gradnje cerkva in katedral, kakor je v navadi danes. Gradbene oblike zgodnjekrščanske bazilike se posebej osvetli, ker je njena oblika postala zaznamujoča. Pogled na kasnejša obdobja in gradbene sloge pojasnjuje, kako močno je mogoče razbrati podobo cerkve in razumevanje liturgije v liturgičnih prostorih tistega časa. Zadnji del predavanja je namenjen vprašanju, katere poudarke je dala posodobitev katoliške liturgije po II. vatikanskem koncilu glede na oblikovanje liturgičnih prostorov in krajev. Ker je treba v Avstriji večinoma prilagoditi zgradbe z dolgo zgodovino na sedanje razmere, se na osnovi nekaterih projektov, ki so bili uresničeni na Koroškem, ponazorjeni, kateri izzivi so bili povezani z novim oblikovanjem cerkve in kaj je treba nujno preprečiti.

Akolit in lektor

V tem predavanju je podrobno predstavljeno delo stalnega lektorja/stalne lektorice in akolita/akolitinje in razložen izobraževalni program.

Povezave

Povezava na YouTube-Playlist s spletnimi predavanji Klausa Einspielerja