Organisation

Internetredaktion der Diözese Gurk

Teden raznolikosti vrst 2022

Serija prireditev za mlado in staro v tednu biodiverzitete od 15. do 22. maja 2022 na Koroškem

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Teden raznolikosti vrst 2022 (GF)

Prireditve od 15. do 22. maja 2022 na Koroškem

Okoli tedna biodiverzitete (raznolikosti vrst) od 15. do 22. maja 2022 vabi Referat za odgovornost stvarstva krške škofije skupaj s Katoliško visokošolsko zvezo, Junge Kirche Koroška, BIO AUSTRIA Koroška, Podnebno zvezo Koroška, ecocontact – pisarno za biologijo delovne skupnosti Varstvo narave Koroške, delovno skupnostjo Biodiverziteta Gospa Sveta in deželo Koroške, oddelek 8 – okolje, energija in varstvo narave na prireditveni niz za mlado in staro po vsem Koroškem.

Biodiverziteta opisuje bogastvo vrst življenja

Sem prištevamo vsa življenjska bitja, vrste in pokrajine na našem svetu. Raznolikost vrst in njihovo povezovanje tvorita osnovo za zdravje in dobro počutje. Neokrnjena narava je tako najboljša zdravstvena preventiva. Podnebne spremembe in s tem povezana izguba biološke raznolikosti skrivajo velik rizik za človekovo zdravje. Ohraniti raznolikost življenja je zato eden izmed največjih izzivov našega časa.

S prireditvenim nizom „Biodiverziteta“ se želimo soočiti s to temo in podati pregled o aktualnem položaju. Na različnih krajih na Koroškem poskušamo ustvarjati zavest in vabiti na zanimive projekte in prireditve.

Hans-Peter Premur, škofov vikar za odgovornost stvarstva

„V časih, ko se zdi, da postaja vse bolj preprosto, nujno potrebujemo več poguma, da ohranjamo raznolikost.“

Tu si lahko ogledate posnetek s škofovim vikarjem Hansom-Petrom Premurjem

Da si lahko ustvarimo celostno podobo o temah, moramo biodiverziteto osvetlili iz različnih perspektiv. Z ekskurzijami v naravno-varstvena območja, bio-romanje, številne delavnice ter kultura & satira se želimo poglobiti v to, kako lahko v svojem (cerkvenem) okolju prispevamo k temu, da pospešujemo raznolikost vrst in ohranjamo življenjske prostore za živali in najmanjša bitja.

„Prevzeti odgovornost za stvarstvo, je največji izziv za nas in to ni najlažja naloga,“

tako Nina Vasold, okoljska referenta krške škofije.

Sodelujoči

BIO AUSTRIA Koroška, Referat za odgovornost stvarstva – krška škofija, Junge Kirche Koroška, dežela Koroška oddelek 8 – okolje, energija in varstvo narave, delovna skupnost Biodiverziteta Gospa Sveta, delovna skupnost Varstvo narave, društvo ZUGänglicheKUNST, Katoliška prosveta Koroška, Podnebna zveza Koroška, ecocontact- pisarna za biologija, Weltacker / Njiva zemljanov, Gšeft KG, Evangeličanska akademija Koroška, župnija Kriva Vrba, župnija St. Theresia, župnija St. Hemma, Raznolikost vrst Kotmara vas, občina Treffen am Ossiacher See, Lokalna akcijska skupina Regija Beljak-okolica, Katolika visokošolska zveza, LenaPlant, Die Umweltberatung Kärnten, Narava na vrtu, Koroška prosveta/Kärntner Bildungswerk, Platfroma za izobraževanje odraslih Koroška, Magistrat deželnega glavnega mesta Celovec, ÖH Univerzitetni vrt, e5-deželni program Koroška, Das Regenbogenland Beljak, GeLaWi Zwiebelzopf, Gartenhof Waiern, Transition Town Friesach im Wandel, MyAcker GmbH, „Svetovni vrt“ društva Klosterschatz, društvo Natour ErLeben

Prosijo, da se prijavite za prireditve!