Organisation

Internetredaktion der Diözese Gurk

Sakralne stenske in stropne poslikave na Koroškem, v Sloveniji in Furlaniji

20 let serije brošur o krščanstvu v Alpsko-jadranskem prostoru – jubilejna brošura o stenskih in stropnih poslikavah je že na voljo

Predstavitev nove brošure „Sakralne stenske in stropne poslikave na Koroškem, v Sloveniji in Furlaniji“ z direktorjem Messnerjem, škofom Marketzem, odgovornim urednikom odgovornim Kapellerjem, fotografom Neumüllerjem in deželnim direktorjem Bucherjem (z. d.) pred Omanovimi freskami (1986/1987) v semeniščni cerkvi na Plešivcu; slika: Škofijski tiskovni urad /Helge Bauer
Predstavitev nove brošure „Sakralne stenske in stropne poslikave na Koroškem, v Sloveniji in Furlaniji“ z direktorjem Messnerjem, škofom Marketzem, odgovornim urednikom odgovornim Kapellerjem, fotografom Neumüllerjem in deželnim direktorjem Bucherjem (z. d.) pred Omanovimi freskami (1986/1987) v semeniščni cerkvi na Plešivcu; slika: Škofijski tiskovni urad /Helge Bauer

Posebni jubilej v znamenju ideje „senza-confini/brez meja“: medtem že 20. izdaja serije brošur o „krščanstvu v Alpsko-jadranskem prostoru“, ki jo pripravlja Škofijski tiskovni urad s podporo banke Raiffeisen Koroška in zavarovalnice Wiener Städtische Koroška/Vzhodna Tirolska, je izšla na temo „Sakralne stenske in stropne poslikave na Koroškem, v Sloveniji in Furlaniji “. Nova serija na 96 straneh predstavlja 36 del devetih stoletij, ki jih je fotografiral znani umetniški in arhitekturni fotograf Ferdinand Neumüller.
„Medtem že 20 let ta serija brošur raziskuje sledove čezmejne in povezujoče moči krščanstva v tem v Evropi edinstvenem žarišču romanske, slovanske in germanske kulture,“ pravi Matthias Kapeller, vodja Škofijskega tiskovnega urada in glavni urednik brošur. Predstavljene sakralne dragocenosti niso „neživa“ kulturna dediščina iz kamna, temveč kot „prostori molitve“ pričajo o verskem življenju ljudi in moči krščanstva v Alpsko-jadranskem prostoru.

Aktualna brošura predstavlja stenske in stropne poslikave v treh regijah. Izbor je potekal po umetnostno-zgodovinskih vidikih kot pomen, obdobje, slikovni motiv oz. program, upoštevali smo tudi geografske razdalje. Vsebine predstavljenih stenskih in stropnih poslikav segajo od posameznih upodobitev do svetnikov in večfigurnih scen, pogosto umeščenih v pokrajino, ali scen v notranjosti, tja do simbolov in abstraktnih formacij.
Škof Jože Marketz v svojem predgovoru k brošuri označuje cerkvene stenske in stropne poslikave kot „bistveni del umetniške opremljenosti sakralnih zgradb, ki vernikom slikovito ponazarjajo pomembne verske vsebine“.
Paleta koroških primerov sega od umetnostno-zgodovinskih dragocenih fresk v krški stolnici, čudovitih stenskih poslikav (1470/1475) Tomaža Beljaškega v župnijski cerkvi v Vratih-Megvarjah in njegovega umetniškega cikla fresk (1470/1480) v Gerlamoosu do razkošnih srednjeveških fresk iz 15. stoletja v Vogrčah, pomembnih renesančnih fresk v Pöllingu in baročnih fresk Josefa Ferdinanda Fromillerja v Osojah tja do sodobne stenske poslikave Ernsta Fuchsa v Celovcu- Sv. Egidij ali Valentina Omana na Plešivcu.
V Sloveniji so pomembne freske v cerkvi sv. Janeza v Bohinju (okoli leta 1300 do 16. stoletja.), bogat zaklad srednjeveških stenskih poslikav najdemo v Turnišču, s srednjeveškimi freskami celovito je poslikana cerkev iz kamnov v Hrastovljah, pomembna je tudi stropna poslikava celovškega umetnika Fromillerja v župnijski cerkvi v Rogatcu.

V Furlaniji štejejo cikel fresk iz leta 1358 v stolnici v Spilimbergu k najpomembnejšim delom zgodnje renesanse. Nadalje so v novi brošuri imenovali mdr. znamenite freske nekdanjega benediktinskega samostana Sesto al Reghena iz 14. stoletja, ki ga zaradi bogatih renesančnih fresk imenujejo „Sixtina Furlanije“ Sant´Antonio Abate v San Danielu del Friuli in stropne poslikave znanega baročnega slikarja Giovannija Battista Tiepola v kapeli v stolnici v Vidmu.
Georg Messner, predsednik nadzornega odbora deželne banke Raiffeisen Koroška, označuje stenske in stropne poslikave kot „umetnine, ki dajejo do danes usmeritve, nudijo inspiracije in spodbujanju k razmisleku“. Takšna pomoč pri usmerjanju je za človeka zelo pomembna.
Za Ferdinanda Bucherja, deželnega direktorja zavarovalnice Wiener Städtische Versicherung Koroška/Vzhodna Tirolska, je serija brošur o krščanstvu v Alpsko-jadranskem prostoru „zelo dragocena, čezmejna pobuda, katere izdajo podpira Wiener Städtische z veseljem“.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Nova brošura (Škofijski tiskovni urad)

Brošura „Sakralne stenske in stropne poslikave na Koroškem, v Sloveniji in Furlaniji“ (naklada: 7.000) je takoj na voljo brezplačno v župnijah, v trgovini krške škofije (behelfsdienst@kath-kirche-kaernten.at, tel. 0463 / 5877-2135 – brezplačno ob osebnem sprejemu, poštni stroški za do 5 kosov € 3,20; tujina 1 – 5 kosov € 5,90) ter pri koroških bankah Raiffeisen in zavarovalnici Wiener Städtische Versicherung Koroška/Vzhodna Tirolska.

V seriji brošur o krščanstvu v Alpsko-jadranskem prostoru so doslej izšle naslednje izdaje: „Romarske poti & romarski kraji“ (2004), „Sveti kraji & zdravilni viri “ (2005), „Svete gore“ (2006), „Dopust v samostanu“ (2007), „Škofovske cerkve nekoč in danes “ (2008), „Dragulji sakralne umetnosti“ (2009), „Nekdanji samostani in opatije“ (2010), „Marijine cerkve“ (2011), „Cerkve in druge sakralne zgradbe 20. in 21. stoletja“ (2012), „Brezmejno romanje“ (2013), „Jakobove cerkve“ (2014), „Križni poti in kalvarijske cerkve“ (2015), „Martinove cerkve“ (2016), „Krstilniki & krstni kamni“ (2017), „Cerkvene orgle“ (2018), „Krščanska kultna mesta v rimskem času“ (2019), „Taborske cerkve“ (2020) in „Sakralna steklena okna“ (2021), „Značilni cerkveni stolpi“ (2022). Žal vsi letniki niso več na voljo, vendar je vsebina vseh brošur zbrana v medtem že štirih delih knjig Viri moči/Kraftquellen.