Organisation

Internetredaktion der Diözese Gurk

Nadškof Lackner: Hvaležni za veliko odprtost pri predsinodalnem svetovanju

Sinodalni proces: končalo se je posvetovanje škofov in delegatov iz škofij v okviru škofovske konference v Marijinem Celju – impulze iz Marijinega Celja bodo sedaj vključili v avstrijsko poročilo, ki ga bodo poslali v Rim.

Predsinodalno posvetovanje v Marijinem Celju 20. in 21. junija 2022 (Foto: škofovska konferenca / Kuss)
Predsinodalno posvetovanje v Marijinem Celju 20. in 21. junija 2022 (Foto: škofovska konferenca / Kuss)


Hvaležni za veliko odprtost, za skupno poslušanje drug drugega, tišino in molitev je nakazal nadškof Franz Lackner ob zaključku predsinodalnega posvetovanja škofovske konference v Marijinem Celju. V ponedeljek in torek so se škofje in delegati iz škofij in katoliških organizacij posvetovali o osnutku besedila, v katerem so že povzeti doslejšnji rezultati sinodalnega procesa iz škofij. Iz tega bo sedaj nastala zaključna nacionalna sinteza, v katero bodo vgradili impulze iz Marijinega Celja.

Papež Frančišek je spodbudil, „da govorimo odprto in poslušamo v ponižnosti,“ Je dejal nadškof Lackner za Kathpress: „Verjamem, da se je to zgodilo v Marijinem Celju.” V Marijinem Celju je še enkrat postalo jasno, tako predsednik Avstrijske škofovske konference, da ne gre le za to, da izdelajo poročilo za Rim, o čemer naj potem razpravljajo na svetovni ravni naprej. Gre za to, da odkrijemo pomen sinodalnosti za Cerkev v Avstriji in to razvijamo naprej. „Tu se je začelo nekaj novega, na tem gradimo, po tej poti gremo naprej,” je dejal Lackner. In še: „Trdo bomo delali na tem.“

Hkrati je predsednik škofovske konference prosil za potrpljenje. Zasledovali bodo cilje, ki so nastali pri sinodalnem procesu, „a ne preobremenimo se prehitro“. Osrednji vidik sinodalnega procesa je zaupanje v Svetega Duha. „Zaupajmo v to, da Bog vodi svojo Cerkev,“ poziva Lackner. Vsaka župnija, vsaka skupina in škofija mora delovati sinodalno in pri tem naj izreče kot skupno izkušnjo: „Sveti Duh in mi,“ tako Lackner: “Potrebujemo veliko takšnih izkušenj, ki jih potem lahko povezujemo.”

Nadškof je še nadalje poudaril, da ne bodo v zaključku škofje redigirali rimskega dokumenta, temveč posebna redakcijska skupina. Tudi pričujoč osnutek je že pripravila ta skupina. „Škofje v ta korpus ne bodo posegali. To je glas kristjanov in kristjank v Avstriji,“ tako Lackner. Škofje bodo ta dokument le še „uokvirili“, preden gre v Rim.

Obširni posveti

Avstrijski škofje so se posvetovali s 45-imi nadaljnjimi predstavniki in predstavnicami iz vseh avstrijskih škofij, iz katoliških organizacij, od Caritas, medijev, znanosti in redov, a tudi iz evangeličanske in pravoslavne Cerkve.

Po zaključku predsinodalnega posvetovanja je v torek popoldne potekalo zborovanje škofov, zvečer so se srečali z begunci iz Ukrajine. Za sredo (22. junij) načrtujejo poleg tega srečanje z apostolskim nuncijem v Avstriji nadškofom Pedrom Lopezom Quintanom. V zaključku zborovanja bo nuncij v sredo z avstrijskimi škofi ob 11.15 obhajal slavnostno bogoslužje v romarski baziliki v Marijinem Celju, povabljeni so tudi verniki. Škof Jože Marketz bo pri tej maši pridigal.