Organisation

Internetredaktion der Diözese Gurk

Vabilo avstrijskih škofov na začetku sinodalnega procesa

Izjava k pastirskemu pismu avstrijskih škofov krškega škofa Jožeta Marektza

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Pastirsko pismo avstrijskih škofov ob začetku sinodalnega procesa (Nedelja/G)

V nedeljo, 17. oktobra 2021, bodo pri bogoslužjih prebrali pastirsko pismo avstrijskih škofov o sinodalnem procesu 2021-2023. Na tej strani sta objavljeni pismi v slovenskem in nemškem jeziku .

Škof Jože Marketz v svoji izjavi vsem odgovornim v župnijah in cerkvenih organizacijah prosi, da udejanjijo prošnjo papeža in povabijo k pogovoru v župniji, po družinah in po šolah, z ljudmi znotraj in zunaj Cerkve in z vsemi, ki se trudijo za boljši svet in bolj živo Cerkev.

Pri poslušanju drug drugega in Svetega Duha naj bi se posvetili vprašanju:

Ali smo kot skupnost mladih in starih, žensk in moških, klerikov in laikov resnično v smislu evangelija na poti?

Pri tem pomagajo tri gesla, ki so del naslova sinode: skupnost, udeleževanje in poslanstvo. S temi tremi tematskimi sklopi so povezana naslednja vprašanja:

  • Kako nam uspe živeti skupnost v raznolikosti in ljudem nuditi domovino?
  • Kako lahko živimo Cerkev tako, da imajo vsi ljudje možnost udeleževanja?
  • In: Kako lahko živimo sporočilo upanja Jezusa Kristusa tako, da jo ljudje zaznajo kot luč za ta naš svet?

Izsledke pogovorov naj bi kratko povzeli in do 31. januarja 2021 poslali na naslednji naslov:

synodalerweg@kath-kirche-kaernten.at.

Prispevke bodo zbrali in to bo prispevek krške škofije k procesu konzultacije, ki bo v naslednjih mesecih potekal po vsem svetu. Istočasno bodo izsledki vključeni v nadaljnji dolgotrajni razvoj krške škofije.

"Zaznajmo to priložnost, poslušajmo drug drugega in odkrijmo, kaj si imamo povedati in kam hoče Sveti Duh voditi Cerkev."

Če imate vprašanja, se lahko obrnete na stolnega prošta Engelberta Guggenbergerja, ki je v škofiji odgovoren za sinodalno pot, po e-pošti Engelbert.Guggenberger@kath-kirche-kaernten.at ali po telefonu: 0043 676 8772 1002.

Vabilo avstrijskih škofov na začetku sinodalnega procesa

Drage sestre! Dragi bratje!

Papež Frančišek nas je znova presenetil: V letu 2023 bo v Rimu potekala sinoda na temo: »Za sinodalno Cerkev: skupnost, udeleževanje in poslanstvo«. Kar pri prvem poslušanju zveni kot prireditev izključno za škofe, je zamisel svetega očeta drugačna: Želi si, da bi se vse božje ljudstvo udeležilo sinode. Zato celotno katoliško Cerkev pošilja na dveletno pot. To začenjamo danes, združeni v molitvi z vsemi škofijami po svetu.

Za kaj na tej poti gre

Bistveno je zajeto v besedi »sinoda«. Izvira iz grščine in pomeni: skupaj hoditi. Biti Cerkev ne pomeni nič drugega, kot da so vsi krščeni pod vodstvom Svetega Duha na poti – skupnost potujočih v dvojni povezanosti. Smo na poti z Jezusom, ki o sebi pravi: »Jaz sem pot, resnica in življenje« (Jn 14,16). Istočasno smo povezani z vsemi ljudmi, ki jih nam Bog sredi pluralnega sveta pošilja na pot, bodisi verne ali neverne. V naslednjih dveh letih hočemo biti bolj pozorni za to skupnost na poti, jo doživeti in o njej resno razmišljati: Ali smo kot skupnost mladih in starih, žensk in moških, klerikov in laikov resnično v smislu evangelija na poti? Pri tem nam pomagajo tri gesla, ki so del naslova sinode: skupnost, udeleževanje in poslanstvo. S temi tremi tematskimi sklopi so povezana naslednja vprašanja: Kako nam uspe živeti skupnost v raznolikosti in ljudem nuditi domovino? Kako lahko živimo Cerkev tako, da imajo vsi ljudje možnost udeleževanja? In: Kako lahko živimo sporočilo upanja Jezusa Kristusa tako, da jo ljudje zaznajo kot luč za ta naš svet?

Pot se začenja s poslušanjem

V prvem letu naj bi na ravni škofij in znotraj vsake države potekal širok proces poslušanja. Papež Frančišek se jasno izraža: »Odkrito govoriti in v ponižnosti poslušati.« Iskreno se pogovorimo o izkušnjah, ki nas notranje ganejo. Prav tako pomembno pa je, da smo pripravljeni odkrito poslušati. Z besedami sv. Ignacija povedano: Biti moramo bolj voljni rešiti izpoved bližnjega, kot pa jo obsojati (prim. knjigo za duhovne vaje, štev. 22). Ne poslušajmo le tistih, ki so z nami kot Cerkev že na poti, ampak posebej tiste, ki nas opazujejo s simpatijo in kritično. Vse besede, glasove, življenjske in verske izkušnje, ki jih bomo slišali na prvem delu poti, bodo zbrane in v obliki enega skupnega besedila vnesene v svetovno Cerkev. Smemo zaupati v spremstvo in inspiracijo Svetega Duha in ga prositi za »dar razločevanja«. V tem je bistvena razlika k političnemu oblikovanju mnenja: Cilj naše poti je, da v poslušanju drug drugega zaznamo božji glas. Na koncu, tako upamo, ne bo prišlo »do političnega kompromisa (…), pač pa do dodane vrednosti, ki jo podarja Sveti Duh:«[1].

Povabljeni k skupni hoji

Drage sestre! Dragi bratje! Kot katoliški avstrijski škofje vas prosimo, da greste zraven na to opisano pot, na katero nas vabi papež Frančišek. Konkretno obliko določa vsaka škofija posebej. Ne pustimo se ohromiti in ne priganjati, pač pa se skupno podajmo na pot! Cilj je Cerkev, ki je sposobna sredi časa in družbe, ki je zaznamovana z negotovostjo in z ranami, bolje kot doslej oblikovati skupnost, ki omogoča udeleževanje in z veseljem živi poslanstvo v smislu Jezusovega sporočila. Že sedaj se vsem zahvaljujemo, ki so pripravljeni se z nami podati na pot sinodalnega procesa v molitvi in s konkretnim sodelovanjem in zato izprosimo božji blagoslov.

Katoliški avstrijski škofje

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Logotip svetovne sinode ()

Priloga: Molitev sinode

Stojimo pred tabo, Sveti Duh

v tvojem imenu smo zbrani.

Ti, naš resnični svetovalec:

pridi k nam,

stoj nam ob strani,

napolni naša srca.

Uči nas, kam naj gremo;

pokaži nam, kako pridemo do cilja.

Obvaruj nas,

da ne bi kot slabotni in grešni ljudje

izgubili orientacijo.

Ne dopusti,

da bi nas nevednost vodila na napačne poti.

Daj nam dar razločevanja,

da naših dejanj ne usmerjajo predsodki in napačna obzirnost.

Pelji nas do edinosti v tebi,

da ne bomo zapustili poti resničnosti in pravičnosti

in da bomo na našem romanju strmeli po večnem življenju.

To te prosimo,

ki deluješ v vseh časih in na vseh krajih,

v skupnosti z Očetom in Sinom

od vekomaj do vekomaj. Amen.

[1] Kardinal Schönborn, nagovor ob 50-letnici ustanvoitve škofijske sinode (17. oktober 2015)