Organisation

Internetredaktion der Diözese Gurk

Smiselno.deliti.čas

Tečaj za dušnopastirsko spremstvo starejših in bolnih ljudi

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
(© Foto: VG)

Bivanje v bolnišnici ali v domu za starejše ali nego lahko sproži s spremenjeno in odločilno življenjsko situacijo številna vprašanja. Želja cerkvenega dušnega pastirstva je, da v tej situaciji starejšim in/ali bolnim ljudem ponudi kompetentno versko-spiritualno spremstvo. V krizi imeti koga ob sebi in z zavestjo pomoči Boga, pomaga.
Za to so potrebni kvalificirani častni sodelavci in sodelavke, ki delijo čas v bolnišnici ali v domovih za starejše ali za nego.

Častno dušnopastirsko spremljati ljudi v domu za ostarele ali bolnišnici

Referat za bolnišnično dušno pastirstvo in Referat za pastoralo seniorjev skupno razvijata nekajmesečno izobraževanje, ki usposablja ženske in moške

 • · reflektiranje svoje vere
 • · krepitev svoje sposobnosti zaznavanja in refleksije
 • · učenje različnih načinov pogovorov
 • · uporabo krščanskih simbolov in ritualov na tolažilen in podporni način
 • · poznavanja sistemov v domovih za starejše in za nego ter v bolnišnici

Kdor se želi udeleži, naj bi imel naslednje pogoje:

 • · psihično zdravje in obremenilnost
 • · sposobnost zaznavanja in sočutja
 • · pripravljenost za delo v timu
 • · spiritualno zasidranost v krščanski veri
 • · pripravljenost za refleksijo lastnega dela in za osebno učenje
 • · molčečnost
 • · sposobnost, zaznavati lastne meje

Prisrčno vabljeni vsi, ki iz svoje vere želijo dušnopastirsko spremljati ljudi v domovih za ostarele in za nego; ki želijo deliti svoj čas in z izobraževanjem in spremstvom osebno rasti s starimi in bolnimi ljudmi!

Začetek novega tečaja bo 23./24. februarja 2024 v Št. Jurju/Jezero.
Vse podrobnosti najdete v zgibanki.

Prijave sprejemajo do 29. januarja 2024:
Referat für Krankenhausseelsorge, Tarviser Straße 30, 9020 Klagenfurt, Eva-Maria Kölbl-Perner, Tel.: 0676/4433552, e-pošta: gabriele.strauss@kath-kirche-kaernten.at

Veselimo se vaše prijave!
Eva-Maria Kölbl-Perner, Judith Höhndorf in Elisabeth Vallant