Organisation

Internetredaktion der Diözese Gurk

Škof Marketz in superintendent Sauer za hitro in nebirokratsko pomoč za žrtve neurij na kriznem območju

Hvala vsem organizacijam za solidarnost, ljubezen do bližnjega in pomoč drug drugim

Škof Marketz in superintendent Sauer pri jutranjem pogovoru z organizacijami, ki nudijo pomoč v Treffnu; Foto: kk
Škof Marketz in superintendent Sauer pri jutranjem pogovoru z organizacijami, ki nudijo pomoč v Treffnu; Foto: kk

„Zelo prizadeta in pretresena“ sta bila škof Jože Marketz in superintendent Manfred Sauer danes po obisku kriznega območja zaradi neurij v dolini Gegendtal zaradi ogromne izmere katastrofe. Marketz in Sauer sta se v Treffnu udeležila jutranjega posveta organizacij, ki nudijo prvo pomoč, „da bi se na kraju samem prepričala in skupno informirala o možnostih pomoči cerkvenih skupnosti“. „Boli, ko vidimo, kako je narava od ene sekunde na drugo postala smrtno nevarna“. Zdaj gre za to, „da nebirokratsko in hitro prispevamo, da pomagamo prizadetemu prebivalstvu, ki je izgubilo skoraj vse“. V tej zvezi sta se škof Marketz in superintendent Sauer zahvalila vsem organizacijam in pomočnikom ter pomočnicam za „moč solidarnosti, ljubezni do bližnjega in pomoči drug drugemu v tem zaskrbljujočem položaju“. „Zelo hvaležna sva za to veliko pripravljenost pomagati, kar ni samoumevno in zato zasluži veliko spoštovanje,“ sta poudarila škof Marketz in superintendent Sauer in pozvala, „da podpremo vse organizacije in dobrodelne akcije“.

Pogovor o nadaljnjih načrtih z referentom za varstvo ob katastrofah Fellnerjem, superintendentom Sauerjem, škofom Marketzem, županom Glanznigom, deželnim glavarjem Kaiserjem, ravnateljem Diakonije Stotterjem in okrajnim glavarjem Riepanom (z.l.); slika: kk
Pogovor o nadaljnjih načrtih z referentom za varstvo ob katastrofah Fellnerjem, superintendentom Sauerjem, škofom Marketzem, županom Glanznigom, deželnim glavarjem Kaiserjem, ravnateljem Diakonije Stotterjem in okrajnim glavarjem Riepanom (z.l.); slika: kk