Organisation

Internetredaktion der Diözese Gurk

Krepiti življenje

Intervju v seriji vFOKUSu – s poslovodjem Michaelom Halleggerjem o asistiranem suicidu in umiranju v dostojanstvu in o vlogi Katoliške akcije pri sinodalnem procesu

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Poslovodja Katoliške akcije Michael Hallegger (Internetna redakcija)

100 dni že opravlja svojo službo. Michael Hallegger vodi posle Katoliške akcije od 1. avgusta. V intervjuju z internetno redakcijo prikazuje Katoliško akcijo kot strešno zvezo posameznih delnih organizacij, kot na primer žensko gibanje, športno zvezo ali prosveto.

Hallegger želi, da bi se Cerkev bolj vključevala v družbene teme in pri tem poroča o konferenci o temi asistiran suicid, ki bo 23. novembra v samostanu v Št. Juriju. „Pravzaprav želimo pospeševati življenje,“ in zato bodo sodelovali strokovnjaki in strokovnjaki iz zdravstva, prava in teologije.

Katoliška akcija je zastopana tudi v projektni skupini sinodalni proces. Njen glavni cilj je povpraševanje čim več laikov z vprašalnikom. Rezultate naj bi potem javno predstavili strokovnjaki in strokovnjakinje. Poslovodja KA pripoveduje tudi, na katerih področjih se še udejstvuje častno.