Organisation

Internetredaktion der Diözese Gurk

„950 let krške škofije“

Škof Marketz in poslovodja škofijske menze Kalidz sta predstavila obširni slavnostni program – Izšla je nova publikacija „950 let krški škofje“

poslovodja škofijske menze Kalidz, škof Marketz in nekdanji škofijski arhivar Tropper so predstavili slavnostni spored ob „950-letnici krške škofije“. Foto: Škofijski tiskovni urad /Eggenberger
poslovodja škofijske menze Kalidz, škof Marketz in nekdanji škofijski arhivar Tropper so predstavili slavnostni spored ob „950-letnici krške škofije“. Foto: Škofijski tiskovni urad /Eggenberger

Krška škofija (= škofijska menza), ustanovljena leta 1072 in po Salzburgu druga najstarejša škofija v Avstriji, letos obhaja 950-letnico obstoja. Obširni slavnostni spored ter knjižno izdajo ob 950-letnici krške škofije so danes predstavili v okviru tiskovne konference s škofom Jožetom Marketzem, krškim samostanskim župnikom in škofijskim poslovodjem Gerhardom Christophom Kalidzem in nekdanjim dolgoletnim škofijskim arhivarjem Petrom G. Tropperjem v škofijski rezidenci.

Škof Marketz je jubilej označil kot „posebno veselje in priložnost“, da postanejo vidna raznolika področja delovanja Cerkve in da nakaže, „koliko Cerkev prispeva tudi k notranji blaginji dežele“. Jubilej je, tako krški škof, „povod za zahvalo in ponos, hkrati pa tudi kot znak velike odgovornosti“. To ni „samoumevno, da Cerkev lahko 950 let neprekinjeno ohranja gospodarsko podjetje, kar škofija tudi je“. V 950 letih je bilo „veliko luči in sence in tudi veliko kriz,“ je dejal škof Marketz in opozoril na to, da „je v kriznih časih pomembno, da se lahko ozremo nazaj k izvoru“. To je tudi naredil, ko je v preteklem letu v okviru novega statuta jasno določil namen škofiji. „Škofija ni sama sebi namen, temveč mora delovati v smislu namena ustanove, to pomeni podpirati pastoralne in karitativno- diakonske dejavnosti škofije ter župnije, ki so pod patronatom škofije,“ je povedal krški škof, ki upa, da bodo raznolike slavnostne prireditve naletele na veliko odmeva in da bo ta jubilej postal tudi praznik vseh vernikov na celotnem Koroškem.“

Poslovodja škofijske menze Kalidz je predstavil logotip in slavnostni koledar škofijskega jubileja. Logotip poskuša „ujeti trenutke luči in sence škofije in hkrati opozoriti na bogat zaklad 950 let.“ Škofijska menza ima, tako Kalidz, bogato preteklost in je sredi sedanjosti. To se pojasnjuje tudi v logotipu: križ v logotipu, v katerem je tudi plus in od katerega je zadnji del odkrhnjen, ustvarja nov prostor in naj opogumlja k temu, tako Kalidz, „da koristimo ta prosti prostor in smo doma v tem prostoru, da lahko delujemo trajnostno v deželo“. V tej zvezi je krški samostanski župnik opozoril na pomen škofijske menze kot delodajalec na Koroškem. Višek jubilejnega leta je samostanski župnik Kalidz označil jubilejni teden od 26. junija do 1. julija, v katerega okviru bodo mdr. slavnostno bogoslužje s salzburškim nadškofom Franzem Lacknerjem in škofom Marketzem ter graškim škofom Wilhelmom Krautwaschlom (26.junija), tradicionalni Hemin praznik (27. junija) in slavnost v dvorcu Straßburg s slavnostnim govorom nekdanjega krškega škofa in sedanjega emeritiranega graškega škofa Egona Kapellarija (1. julija). Nadaljnja težišča v jubilejnem letu bodo mdr. razna predavanja o temi „Škofija včeraj in danes“ vodje škofijskega arhiva Veronike Polloczek, posebna razstava „950 let krške škofije“ v Zakladnici Koroška, dan doživetij z naslovom „Hema se gre kopat“ na Žihpoljah in posebno vodstvo pri mrtvaškem plesu v Metnitzu. Kulinarični višek jubilejnega leta bo, tako samostanski župnik Kalidz, pri različnih prireditvah Modestov kruh in Hemin kruh, oba iz samostanske pekarne Št. Jurij ob Dolgem jezeru.

Video tiskovne konference - 950 let krške škofije

https://youtu.be/nJQ1-6ZerIE

Nekdanji škofijski arhivar Tropper je ob jubileju predstavil knjigo „950 let krški škofje. Škofje, administratorji, pomožni škofje in generalni vikarji v življenjskih slikah/950 Jahre Bischöfe von Gurk. Die Bischöfe, Administratoren, Weihbischöfe und Generalvikare in Lebensbildern“. Nova publikacija na 216 straneh podaja v tej obliki prvič edinstveni pregled o cerkvenih odločevalcih od ustanovitve škofije do neposredne sedanjosti. „Vsebuje življenjske slike skupno 122 vodilnih osebnosti – konkretno je to 66 škofov, 13 administratorjev, šest pomožnih škofov, 28 generalnih vikarjev in devet konzistorialnih direktorjev,“ tako Tropper. Knjižno izdajo lahko kupite za 20 evrov v knjigarnah.

Poslovodja škofijske menze finančni direktor Gerhard Salzer in škofijski ekonom Burkhard Kronawetter sta podala vpogled v aktualni gospodarski položaj krške škofije. Vodenje škofije, tako Salzer in Kronawetter, „pomeni veliko odgovornost “. Potrebno je zagotoviti obstoj in prigospodariti trajnostne donose, ki se lahko uporabijo v smislu določenega namena.“ Škofijska menza je „na dobri poti“ in bo glede na gospodarski razvoj „ohranila transparentno komunikacijo zadnjih let “.