Organisation

Internetredaktion der Diözese Gurk

25 let Referata za odgovornost do stvarstva krške škofije

Škof Marketz je opozoril na aktualnost in pomen cerkvenega dela za okolje, ev. up. škof Sturm: hvala za skupno prizadevanje za ohranjanje sveta, primerno stvarstvu.

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Praznovali so 25-letnico referata za odgovornost do stvarstva krške škofije: škof Marketz, up. škof Sturm, Harald Jost in Christina Tekalec, Nina Vasold, Sandriesser in škofov vikar Premur, z. d..; Foto: Škofijski tiskovni urad /Eggenberger

25 let dela za trajnostnost in odgovornost stvarstva: z jubilejno prireditvijo v škofijski rezidenci je „Referat za odgovornost do stvarstva krške škofije“ v četrtek, 26. januarja, opozoril ob svoji 25-letnici na aktualnost te teme.
Škof Jože Marketz je v pozdravnih besedah poudaril, „da Cerkev na Koroškem s svojim delom za okolje daje pomemben znak in kaže, da so teme družbe tudi teme Cerkve“. Krška škofija je pred 25-imi leti z ustanovitvijo referata za okolje na pobudo takratnega škofa Egona Kapellarija opravila „pomembno pionirsko delo, tudi za Cerkev v Avstriji,“ je dejal škof Marketz in se v tej zvezi zahvalil škofovemu vikarju za odgovornost do stvarstva Hansu-Petru Premurju, ki se je kot takratni rektor izobraževalnega doma Št. Jurij ob Dolgem jezeru intenzivno zavzemal za ustanovitev referata za okolje, direktorju Caritas Ernstu Sandriesserju, ki je vodil referat za okolje od leta 1997 do leta 2016, in njegovi naslednici Nini Vasold, ki je vodila referat do novembra 2022 in je sedaj pooblaščenka za trajnostnost Caritas Koroška. Trenutnemu vodju referata Haraldu Jostu je škof Marketz zaželele vse dobro za prihodnost, veliko podpore in angažiran tim ter angažma.
To je zasluga angažiranih žensk in moških, tako škof Marketz, da se je v zadnjih 25-ih letih tako spremenila pozornost in senzibilnost za teme okolje, trajnostnost, varovanje virov in odgovornost stvarstva in so te teme postale „tudi notranje-cerkveno vedno pomembnejše“. V tej zvezi je škof Marketz opozoril tudi na encikliko „Laudato Si´“, v kateri se papež Frančišek „izreka za življenjski slog ekološke preobrnitve“. Posebna zahvala velja tudi evangeličanski Cerkvi na Koroškem, „s katero smo si posebej blizu tudi pri tej temi,“ tako škof Marketz.
Evangeličanski up. škof Herwig Sturm je v svojem prispevku postavil odgovornost stvarstva kot skupno nalogo katoliške in evangeličanske Cerkve v središče in se je zahvalil vsem odgovornim za „za skupno prizadevanje za ohranjene sveta primerno stvarstvu“.
Tudi škofov vikar Hans-Peter Premur, ki se je ozrl na ustanovitev in razvoj referata za okolje, je poudaril „ekumensko usmeritev referata za okolje od vsega začetka“. Že v častnem delovnem krožku, ki je bil predhodnik referata za okolje, so se predstavniki in predstavnice katoliške in evangeličanske Cerkve skupno posvetovali o tej pomembni temi. „Ekologija in trajnostnost sta medtem že zdavnaj zunaj sence očitka, da je nadomestna vera, in sta postala skupno-cerkvena, spiritualna naloga,“ tako škofov vikar Premur.
Za ravnatelja Caritas Ernsta Sandriesserja je referat za odgovornost do stvarstva „pomembna zveza med Cerkvijo in družbo“. Sam je „vesel in ponosen,“ da je pred 25-imi leti uspelo, „to temo vnesti v Cerkev,“ tako Sandriesser.
Nina Vasold je poudarila, „da so teme referata še bolj aktualne in prezentne, tudi če se je dostop do tem pozitivno spremenil v teku let“. Za to so potrebni, tako Vasold, „mreže, zavezniki v politiki, kmetijstvu itd. ter kooperacije kot na primer s podnebno zvezo Koroška, ARGE Varstvo narave, Bio Austria-Kärnten, društvom Fahrgast in zvezo Alpska konvencija Koroška“.
Jubilejno prireditev je povezoval Maximilian Fritz, referent za župnijske svete. Glasbeno sta prireditev uokvirila glasbenika benda SINN.