Organisation / Organizacija

Nedelja

Bild 1: Nedelja

Najnovejša številka tiskane Nedelje

Aktualno

Osnovni podatki

Personen / Osebe

Splošno

Nedelja je najstarejši tednik koroških Slovencev (ustanovljena leta 1926) in je eden od medijev Krške škofije. V svojih rednih številkah in prilogah Nedelja odraža jezikovno, kulturno in identifikacijsko stanovitnost in življenjsko voljo slovenske narodne skupnosti, saj je njena zgodovina tudi nazoren primer za rast, pregon (leta 1941 so jo nacionalsocialisti prepovedali zaradi slovenskega jezika), nov začetek in prehod. V zadnjih desetletjih se je preoblikovala iz tradicionalnega versko nabožnega časopisa v sodobni medij narodne skupnosti, ki se z izzivi časa sooča z obširnim kulturnim in lokalnim poročanjem, z družbeno-kritičnimi tedenskimi komentarji, z otroško in mladinsko stranjo, s tedenskim tematskim težiščem in zelo priljubljenim jezikovnim kotičkom.

Skrb za čim širšo jezikovno kompetenco koroških Slovenk in Slovencev gre z roko v roki s prizadevanjem za kakovostno vsebino in privlačno obliko ter z iskanjem novih poti v zvezi z digitalizacijo družbe. Vse to je pomemben mozaični kamen pri ohranjanju jezikovne in kulturne identitete slovenske narodne skupnosti na Koroškem.

Social Media

facebook