Organisation / Organizacija

Nedelja

O zgodovini časopisa Nedelja

Nedelja je najstarejši tednik koroških Slovencev (ustanovljena leta 1926) in je eden od medijev Krške škofije. V svojih rednih številkah in prilogah Nedelja odraža jezikovno, kulturno in identifikacijsko stanovitnost in življenjsko voljo slovenske narodne skupnosti, saj je njena zgodovina tudi nazoren primer za rast, pregon (leta 1941 so jo nacionalsocialisti prepovedali zaradi slovenskega jezika), nov začetek in prehod. V zadnjih desetletjih se je preoblikovala iz tradicionalnega verskega časopisa v sodobni medij narodne skupnosti, ki se z izzivi časa sooča s kulturnim in lokalnim poročanjem, z družbeno-kritičnimi tedenskimi komentarji, z otroško in mladinsko stranjo, s tedenskim tematskim težiščem in priljubljenim jezikovnim kotičkom.