Organisation / Organizacija

Katholisches Familienwerk/Referat za družine

Odejo molka naj razgrne kultura spominjanja!

Uspešno novoletno srečanje 2022 v Tinjah

Kultrni spored (slika: zablatnik)
Kultrni spored (slika: zablatnik)

Tudi letos sta Katoliška akcija in Dom prosvete "Sodalitas" zaradi pandemije morali izvesti Novoletno srečanje 2022 po spletu v skrajšani obliki, v soboto, 8. januarja 2022, med 12. in 18. uro. Uvodni referati predavateljic in predavateljev, ob živahni razpravi udeleženk in udeležencev treh Slovenij – v zamejstvu, matični domovini in po svetu, so nakazali vrsto spodbudnih razvojnih možnosti za slovenski sedaj med izkušnjami preteklosti in vizijo prihodnosti.

Ministrica Helena Jaklitsch je izpostavila uspešno, v tisočletni zgodovini močno preizkušeno slovensko pot, ki jo je v primerjavi majhen narod, pred 30. leti kronal s svojo slovensko državno osamosvojitvijo. Sposobna je in dovolj močna, da bo tudi v prihodnosti z enotnim glasom globoko zakoreninjenega naroda dobro reševala pereča vprašanja in uspešno dosegala zastavljene cilje.
Karl Vouk je ob 80 letnici pregona slovenskih družin podčrtal velik pomen kakovostne kulture spominjanja, za katero se mora zavzemati v prvi vrsti narodna skupnost sama, saj je javnem deželnem in zveznem prostoru v primerjavi ostaja porinjena ob rob. Zato ne čudi, da je tako v družbenem kakor tudi cerkvenem okolju preteklo več desetletij do objave potrebne znanstvene obravnave nacionalnega in vojnega nasilja na Koroškem. Zasluge za primerno opozarjanje na to ima predvsem tudi Memorial Kärnten/Koroška.
Škof Anton Jamnik je s pogledom v azijski svet in svojimi osebnimi izkušnjami s Cerkvijo v povsem drugačnem duhovnem in kulturnem prostoru poudaril pomen spoštljivega srečanja človeka s svojo posebno kulturo, duhovnostjo, filozofijo in vero. Jezusovo veselo oznanilo prav v teh drugačnih okoliščinah razvija posebno moč in luč odrešenja sveti izredno močno.
Sestra Anja Kastelic je s svojim novim pogledom oz. poskusom razlage evangelija prikazala podobo mlade Cerkve, ki hrepeni po smiselnih odgovorih na osnovna življenjska vprašanja. Išče poti, kjer bi srečala Jezusa in skupaj z njim stopila v odnos z božjo ljubeznijo. Za to je potreben je čas in posluh za utrip in sporočilo mladega srca.
Kulturni spored ob klavirju, Zlatina Riepl, in duetu godal, Alma Portič in Anna Bednarchuk, ter izbrani literaturi, Mateja Rihter in Marija Gruškovnjak je spodobno sklenil zanimiv popoldan na povezavi ZOOM pred računalnikom.
Mariji Gruškovnjak, Mateji Rihter, Danielu Sturm in Alexandru Lomscheku velik Bog lonaj za skrbno pripravljeno in izvedeno srečanje.