Organisation / Organizacija

Katholisches Familienwerk/Referat za družine

Hišna cerkev

Molitve, blagoslovi, bogoslužja in svetopisemsko branje v velikonočnem času

Kristus je vstal! Aleluja! (slika: Zablatnik)
Kristus je vstal! Aleluja! (slika: Zablatnik)

Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. (Mt 18,20)

V stiskah so se kristjani vselej pod domačo streho zbirali ob molitvi in bogoslužju. Prisrčno vas vabimo, da poleg udeležbe preko medijev ustanovite tudi sami hišno molitveno in versko skupnost.

Preprosta oblika:
Velika noč v družini: Praznujemo veliko noč - Ostern in der Familie
Velika noč v družini: Blagoslov velikonočnih jedi - Segnung der Osterspeisen
Velika noč v družini: Bogoslužje obrazec I; Bogoslužje obrazec II

POMEMBNO OPOZORILO!
Prosimo vas, ne vabite na hišno praznovanje ljudi iz soseščine. Obhajajte le z osebami s katerimi se dnevno družite. V teh dneh molimo druga za drugo in drug za drugega, a skupno le s tistimi s katerimi živimo skupaj.

Obširna oblika:
Cvetna nedelja - praznovanje doma
Cvetna nedelja - bogoslužje in blagoslov cvetja
Velikonočni teden - blagoslov vode in ognja
Velika sobota - blagoslov velikonočnih jedi
Glej tudi: > > > podlage v nemškem jeziku - Referat za sv. pismo in liturgijo "Hauskirche leben"
Branje svetega pisma - napotki za skupno branje
Dnevna molitev - molitev pri zvonenju
Če je v teh dneh katera umrala ali kdo umrl - molitev za rajne