Organisation / Organizacija

Katholisches Familienwerk/Referat za družine

Družina/Familie - glasilo Katoliške družinske zveze

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Družina je pravi zaklad  (slika: zp)

Uredniški cilj informacijskega medija

familie

je naravnan na podobo krščanske družine in njenem samorazumevanju ter na krepitev društvenih temeljev. Posredovanje informacij služi bralkam in bralcem oz. članicam in članom. Katoliška družinska zveza je splošno koristno društvo, ki zastopa interese avstrijskih družin. Zastopa katoliške družine v javnosti in obvešča članice in člane o svojih dejavnostih na državni ravni in v njenih škofijskih združenjih.

Družina je najpomembnejša socialna enota in temeljna sestavina družbe. Gradi na zakonu, na življenjskem partnerstvu, v povezavi "patchwork", na osnovi samohranilstva ali tudi v medgeneracijski povezanosti. Družina je in ostaja temeljni kamen in osnova družbe. Socialne kompetence, emocionalna inteligenca, posredovanje osnovnih veščin za vsakdanje življenje, načela solidarnosti in doraščanje v odgovornosti, štejejo med življenjske sposobnosti, ki jih v družini skozi leta spoznavamo in poglabljamo.

Dežela brez otrok nima prihodnosti. Cilj trajne in perspektivne družinske politike mora biti, da spodbuja in opogumlja k odločitvi za družino ter za otroka/e. Pomeni, da je treba v političnem, socialnem in gospodarskem pogledu urediti take okvirne pogoje, ki omogočajo mladim družinam, da svojo željo po družini in otrocih lahko uresničijo, da premorejo investicijo v vzgojo in otroke, da je mogoče življenje v družini in medgeneracijski solidarnosti, ter, da postane skrb za druge del lastne življenjske perspektive.

Odbor in naslov / Vorstand und Anschrift:
Katoliška družinska zveza Avstrije - Katholischer Familienverband Österreichs
Predsednik / Präsident: Dr. Alfred Trendl
Podpredsednici / Vizepräsidentinnen: Mag. Irene Kernthaler-Moser, Dr. Astrid Ebenberger
Osrednja tajnica / Generalsekretärin: Mag. Rosina Baumgartner
Finančna referentka / Finanzreferentin: Mag. Andrea Kromer
Duhovni sosvet / Geistlicher Beirat: Dr. Helmut Prader

Naslov / Adresse:
Spiegelgasse 3/9
1010 Wien
Tel.: +43 (01) 515 52-3201
E-Mail: info@familie.at