Organisation / Organizacija

Katholisches Familienwerk/Referat za družine

Dvo- in večjezičnost v družini

Priročna brošura v spodbudo sožitja v družini

Odkritosrčni pogovori krepijo medsebojno razumevanje - pripomoček za družine in druge skupine ter ustanove na področju izobraževanja. (© Foto: zp)
Odkritosrčni pogovori krepijo medsebojno razumevanje - pripomoček za družine in druge skupine ter ustanove na področju izobraževanja. (© Foto: zp)

Ker tudi na Koroškem narašča število dvo- in večjezičnih družin - aktualna statistika beleži nad 10% koroškega prebivalstva z dodatnim kulturnim ozadjem - se je na pobudo slovenske župnije sv. Cirila in Metoda v Celovcu porodila iniciativa »Dvo- in večjezičnost v družini / Zwei- und Mehrsprachigkeit in der Familie«, ki je izvedla več tematskih diskusijskih večerov.
Nositelji iniciative, Katoliška akcija, Dušnopastirski urad, narodopisni institut Urban Jarnik in univerza v Celovcu so pri Mohorjevi založbi izdali dvojezično brošuro z naslovom 12 spodbud za sožitje v družini / 12 Impulse für Sprachenvielfalt in der Familie.

Jeziki povezujejo ljudi na področju kulture, vere, gospodarstva, politike in družbe. Človek vnese v družino svoj jezik kot kulturni kapital, če ga goji, ohranja, razvija in predaja naslednjim rodovom.

Pripomoček, ki temelji na izkušnjah in spoznanjih različnih srečanj je pripravila skupina avtorjev: Martina Piko-Rustia, Tonč Rosenzopf-Jank, Vladimir Wakounig in Pavel Zablatnik. V uvodu so zapisali, da jeziki povezujejo ljudi na področju kulture, vere, gospodarstva, politike in družbe, ter da človek vnese v družino svoj jezik kot kulturni kapital, če ga goji, ohranja, razvija in predaja naslednjim rodovom.

Odkritosrčni pogovori naj krepijo medsebojno razumevanje, da lahko družina razvija ves svoj potencial

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Prispevki, literatura in koristni naslovi (slika:pz)

Namen brošure je predvsem tudi, da vabi k pogovoru, kjer je možno najti smernice za različne življenjske situacije. Zato naj odkritosrčni pogovori krepijo medsebojno razumevanje, da lahko družina razvija ves svoj potencial, zaključujejo avtorji svoj uvodni prispevek ter vsem zainteresiranim bralkam in bralcem pri soočanju z izzivi dvo- in večjezičnega vsakdana želijo predvsem tudi mnogo dobre volje.

Več informacij pri Referatu za družino v Celovcu - 0676 8772 3400 (Pavel Zablatnik)