Organisation / Organizacija

Katholisches Familienwerk/Referat za družine

Missa seraphica

17. in 18. junija v Dobrli vasi in v Celovcu

Bildunterschrift (Bildrechte sind zwingend anzugeben!)
Pevke in pevci pri sklepnih vajah v Tinjah (slika: Rihter)

Referat za cerkveno glasbo in Krščanska kulturna zveza prisrčno vabita k sv. maši, ki jo bo pevsko sooblikoval projektni zbor pevk in pevcev iz različnih dvojezičnih krajev pod vodstvom cerkvene glasbenice Veronike Karner. Peli bodo poznoromantično latinsko mašo p. Hugolina Sattnerja MISSA SERAPHICA za zbor, soliste in orgle.

V soboto, 17. junija 2023, ob 19.00 v farni cerkvi v Dobrli vasi
V nedeljo, 18. junija 2023, ob 20.00 v mestni farni cerkvi sv. Egidija v Celovcu


p. Hugolin Sattner OFM, rojen 1851, je bil slovenski skladatelj in organist. S svojim delom je zastavil novo pot tako za cerkveno glasbo kakor tudi za razvoj velikih koralnoglasbenih oblik v Sloveniji. Bil je pozni romantik, ki je zaslovel po svoji glasbeni iznajdljivosti, lirični melodiki in harmonični raznolikosti.

Prisrčno vabljeni!