Organisation / Organizacija

Katholisches Familienwerk/Referat za družine

Le minuta je potrebna

Bodi ob meni in razprostrl bom svoja krila

Srečanje staršev, starih staršev in vzgojiteljev s Katarino in Tomažem Erzar v domu v Tinjah je izpolnilo vsa pričakovanja in bo udeleženke in udeležence blagodejno spremljalo tudi še naprej. Saj smo se z vso previdnostjo dotaknili življenjske moči otroštva, da bi se prav s tem posebnim pogledom posvetili malim in velikim izzivom vsakdanjega življenja. Kakor je otroku povezanost s starši osnova za razvoj, ostaja zaznavanje globine in moči odnosa do sebe, do drugega in sploh do vsega stvastva temelj za srečno in zadovoljivo rast izpolnjene osebnosti. Vodstvo Referata za družino z voditeljico Marijo Hedenik na čelu in članico Anico Koprivc Prepeluh je že napovedalo nadaljnja srečanja, saj beseda da besedo, spodbuda spodbudo in srce ostaja nemirno, dokler se ne spočije na dobrem kraju, ki so ga ta dopoldan skupaj uživali otroci in starši.

Posebno varstvo je imela v rokah Terezija Krautzer in navdušeni otroci so vsi po vrsti pritrdili, da bodo zelo radi spet prišli s svojimi starši v Tinje, ko bomo pri naslednjem srečanju ponovno "uživali družinski čas".