Organisation / Organizacija

Katholisches Familienwerk/Referat za družine

Kaj človek vse doživi! Was der Mensch alles erlebt!

Odpor in preganjanje v občini Sele. Widerstand und Verfolgung in der Gemeinde Zell

Dvojezična knjiga o odporu in preganjanju v občini Sele I Zweisprachige Studie über Widerstand und Verfolgung in der Gemeinde Zell, avtorica I Autorin: Mag. Brigitte Entner, slika: Nedelja
Dvojezična knjiga o odporu in preganjanju v občini Sele I Zweisprachige Studie über Widerstand und Verfolgung in der Gemeinde Zell, avtorica I Autorin: Mag. Brigitte Entner, slika: Nedelja

Predstavitev knjige in razprava. Buchvorstellung und Podiumsdiskussion

Četrtek/Donnerstag, 29.11.2018, 19.30, Diözesanhaus/škofijska hiša, 9020 Klagenfurt/Celovec, Tarviserstraße 30

Begrüßung I pozdrav
Diskussion I razprava
Univ.Prof.i.R Dr. Klaus Amann, Mag. Brigitte Entner, Toni Olip, Dr. Zdravko Velik
Moderation
Dr. Peter Gstettner
Übersetzung I prevod
Bojan Wakounig