Organisation / Organizacija

Katholisches Familienwerk/Referat za družine

Inovativna oskrba otrok

Model zgodnje pedagogike, ki meri v prihodnost!

Razvoj osebnosti na osnovi navezanosti nič ne more nadomestiti. (slika: pixabay)
Razvoj osebnosti na osnovi navezanosti nič ne more nadomestiti. (slika: pixabay)

Po naročilu deželne vlade je medtem dozorel novi model za otroško oskrbo. Za oskrbo v krogu družine je na voljo podpora v višini € 400,00 na mesec in otroka. Pilotni projekt, ki je zaenkrat zastavljen za dobo enega leta se bo pričel s 1. januarjem 2019. Družine imajo tako na izbiro zanimivo ponudbo za vzgojo svojih otrok do 3. leta starosti, preden da vstopijo v otroški vrtec. Stroške za alternativno oskrbo doma si delita dežela in občina. Za novi model se je medtem odločilo že 7 občin.

»Koroški model v podporo otroške oskrbe v krogu družine je odličen primer, ki meri v prihodnost! Osebnost človeka se razvija postopno na osnovi svojih navezanosti, ki jih nič ne more nadomestiti. Poleg tega potrebuje družinsko življenje določeno notranjo tišino, ki danes žal pogosto manjka. Koroški model služi slehernemu otroku, je pa tudi temeljni interes družbe in njene prihodnosti.«

dr. med. Christian Spaemann (psihiater in psihoterapevt)

===>>> Kärntner Kinderbetreuungsmodell