Pfarre / Fara

Radsberg/Radiše

Farni misijon 2005 - Pfarrmission 27.11.-11.12.

Jaz sem dobri pastir; poznam svoje in življenje dam zanje." (po Jn 10)
Ich bin der gute Hirt; ich kenne die Meinen und ich gebe mein Leben hin für sie. (nach Joh 10)

Ta upodobitev iz prižnice naše farne cerkve nas je spremljala skozi enoletno dobo pripravljanja na 14-dnevni farni misijon. Motiv »dobrega pastirja« najdemo v Svetem pismu v starozavezni knjigi preroka Ezekijela (34. pogl.), v psalmu 23 ter v Janezovem evangeliju (10. pogl.). Vsi so »reklamni teksti«, ki nas vabijo k verovanju v Boga, ki se kot naš stvarnik zanima za naše življenje, nam pusti popolno svobodo, hkrati pa nas z globoko ljubeznijo prosi, da bi se zaupali njegovemu vodstvu. In sicer vsi – tisti, ki trpijo in oni, ki se veselijo svojega življenja, tisti, ki se se oddaljili od njega in oni, ki so mu zelo blizu. Mi se zavestno postavljamo v službo te misije in vas vse prisrčno vabimo, da Njega v teh dneh postavite v sredo vašega vsakdana – v osebnem razmišljanju, v družinah in s pomočjo raznolikih pobud našega programa tudi v raznih skupinah in skupnostih. Zelo se bomo veselili, če bomo čimbolj pogosto mogli skupaj z vami moliti in peti pri mašah in pobožnostih v naši farni cerkvi in vas po praznovanjih srečavati pri agapi v kulturnem domu v prijetni skupnosti.

Župnik dr. Jože Marketz in člani Župnijskega sveta.

Obige Darstellung von der Kanzel unserer Pfarrkirche hat uns in der einjährigen Vorbereitungszeit auf die 14 Tage der Pfarrmission begleitet. Das Motiv des »guten Hirten« finden wir in der Heiligen Schrift im alttestamentlichen Buch des Propheten Ezechiel (Kap 34), im Psalm 23 und im Johannesevangelium (Kap. 10). Es sind „Werbetexte“, die uns einladen, unserem Gott Glauben zu schenken, der als unser Schöpfer Anteil nimmt an unserem Leben, uns volle Freiheit gewährt und uns gleichzeitig mit großer Liebe bittet, uns seiner Führung anzuvertrauen. Und zwar alle – diejenigen, denen es schlecht geht, aber auch jene, die sich an ihrem Leben freuen, die, die sich von ihm entfernt haben und auch jene, die ihm ganz nahe sind. Wir stellen uns bewusst in den Dienst dieser „Mission“ und laden herzlich alle ein, Ihn in diesen Tagen in die Mitte des Lebensalltags zu stellen - in der persönlichen Auseinandersetzung, in den Familien und angeregt durch die vielfältigen Impulse unseres Programms in den verschiedenen Gruppen und Gemeinschaften. Wir werden uns sehr freuen, möglichst oft bei den hl. Messen und Andachten in der Pfarrkirche mit Ihnen gemeinsam beten und singen zu dürfen und uns jeweils danach bei der Agape im Kulturhaus zum Ausklang und gemütlichen Miteinander zu treffen.

Der Pfarrer Dr. Josef Marketz und die Mitglieder des Pfarrgemeinderates