Pfarre / Fara

Bleiburg/Pliberk

Ostervigil 2019

Velikonočna vigilija v Pliberku

Die Ostervigil ist jedes Jahr die zentrale liturgische Feier der Karwoche und des ganzen Kirchenjahres überhaupt. Nach der Segnung des Osterfeuers zogen die Ministranten und Firmlige mit dem Pfarrer an der Spitze, der die Osterkerze trug, in die dunkle Kirche, in der es durch das Entzünden der Kerzen immer heller wurde. Nach dem Exultet, dem Loblied auf die Osterkerze, die den auferstendenen Herrn darstellt, folgten die Lesungen aus der Heilsgeschichte des AT mit den Antwortgesängen des gemeinsamen Kirchenchores. Als der Pfarrer das feierliche Gloria anstimmte, erklangen nach 2 Tagen wieder die Kirchenglocken. Nach der Predigt, in der Dechant Ivan Olip auf die besondere Bedeutung der Osternacht hinwies, erfolgte die Taufwasserweihe mit der Erneuerung des Taufversprechens. Neben dem schönen zweisprachigen Gesang des Kirchenchores unter der Leitung von Špela Mastek- Mori und Reinhard Wulz, präsentierten sich auch die Firmlinge, die bei ihrer Sendungsfeier als Lektotren in die Liturgie eingebunden waren, mit dem Lied »Du bist das Licht der Welt«. Nach der feierlichen Ostervigil zog die Prozession nach dem 3- fachen Alleluja beim Heiligen Grab Osterlieder singend durch die nächtliche Stadt. Es war eine erhebende Feier des Glaubens.

Velikonočna vigilija je osrednja slovesnost velikega tedna in tudi celotnega cerkvenega leta. Po blagoslovitvi ognja je v mračno cerkev vstopila procesija z birmanci, ministranti in župnikom na čelu. Od velikonočne sveče, ki jo je nosil župnik, so potem ministranti prižgali sveče vseh v cerkvi. Tako smo se veselili svetlobe in luči, ki je napolnila bogoslužni prostor. Še posebej lepo je bilo, ko sta birmanska spremljevalca Sandra in Sašo prižgala sveče birmancem pri drugem vzkliku »Kristusova luč!«. Po hvalnici velikonočni sveči, ki predstavlja Vstalega, so sledila berila iz Stare zaveze. Vso bogoslužje je glasbeno spremljal mešani cerkveni pevski zbor pod vodstvom Špele Mastek-Mori in Rainharda Wulz. Ko je župnik Olip zapel Slavo, so se ponovno oglasile orgle in so zazvonili zvonovi. Nato smo prisluhnili še Novozaveznemu berilu in evangeliju. V nagovoru vernikov se je dekan Ivan Olip naslonil na pomembnost dogodka Kristusovega vstajenja. Pridigi je sledila posvetitev krstne vode in obnovitev krstnih obljub. Po obhajilu so se predstavili birmanci tudi s svojo dvojezično pesmijo »Ti si ta luč sveta«, ki je povzela veselje in radost, ki jo vsi občutimo ob Gospodu. Po maši in trikratni slovesni Aleluji je sledila še proceija skozi mesto, kjer smo prepevali velikonočne pesmi.