Pfarre / Fara

Bleiburg/Pliberk

Filiale St. Georgen/Šentjur

St. Georgen/Šentjur

Filialkirche St. Georgen/Šentjur (© Foto: Pfarre Bleiburg)
Filialkirche St. Georgen/Šentjur (© Foto: Pfarre Bleiburg)

Filialkirche St. Georgen/Št. Jur

Pfarrpatronat: Hl. Georg/Sv. Jurij

Auf einem Hügel weithin sichtbar gelegen ist die schmucke Kirche zu Ehren des Hl. Georg. Die Kirche ist ursprünglich ein kleiner gotischer Bau, der später barockisiert und nach Westen verlängert wurde. Signifikant sind der Sakristeiturm mit Spitzpyramide südlich des Kirchenschiffes und das gotische Südportal. Der barocke Hauptaltar stammt aus 1656 mit spätgotischen Figuren der Madonna und des Hl. Bartholomäus. Das Paradestück der St. Georgener Kirche ist der linke Seitenaltar mit dem Weihnachtsmysterium aus 1675. Darin werden die Hl. Familie, Joachim und Anna, die Geburt Christi und die Anbetung der Könige dargestellt.
Deshalb findet in der Weihnachtsoktav, speziell am Fest der Hl. Familie in St. Georgen ein Gottesdienst statt.
Im Jahre 1994 wurde das Kirchendach erneuert und im Jahre 2002 das Turmdach. Gleichzeitig wurde die Kirche innen restauriert. Das Patroziniumsfest wird am 23. April - hl. Georg - gefeiert.

Cerkev v Št. Juriju
Na majhnem griču stoji cerkvica, ki se vidi daleč naokrog in je posvečena Sv. Juriju. Prvotno je poznagotska stavba, ki so jo pozneje barokizirali in podaIjšali proti zapadu. Posebno izrazit je stolp južno od ladje, v katerem se nahajata zakristija tor gotska vrata. Ladja ima raven strop. V baročnom oltarju iz leta 1656 sta poznogotska kipa Mariji in sv. Jerneja.
Biser Št. Jurske cerkve je levi stranski oltar iz Jeta 1675, ki upodablja „Božično skrivnost“. Na njem so: Sveta družina, Joahim in Ana, Jezusovo rojstvo in češčenje 3 kraljev nad tem pa še kipi Joahima, Ane in Marije.
Zato se v božični osmini, posebno na praznik svete družine v Št. Juriju obhaja maša.
v letu 1994 smo obnovili streho cerkvene ladje, v letu 2002 pa streho stolpa. Istočasno se je tudi obnovila notranjost cerkve.
Praznik zavetnika cerkve- sv. Jurija – se obhaja 23. aprila in na bližnjo nedeljo.
poletno žegnanje pa določa god Marijinega obiskanja (2. julija).