Pfarre / Fara

Bleiburg/Pliberk

Kirchtag in Oberloibach 2023

Žegnanje v Zg. Libučah 2023

Auch heuer konnten wir alle Kirchtage der Pfarre mit einem Festgottesdienst und einem feierlichen Umgang begehen. Dafür sind wir sehr dankbar, weil bei den Kirchtagen das Wetter trotz Hochwasser immer mitgespielt hat. Insgesamt sind es 8 Kirchtage im Laufe des Sommers. Der Oberloibacher ist traditionell der letzte vor dem Wiesenmarkt und oft verregnet. Diesmal hatten wir mit dem Wetter Glück. So kamen trotz Hitze sehr viele Gläubige aus Loibach, Unterort, Bleiburg und den anderen Teilen der Pfarre in die Filiale des Hl. Bartholomäus nach Oberloibach. Den Festgottesdienst zelebrierte Dechant Ivan Olip mit Assistenz von Diakon Sašo Popijal. In seiner Predigt betonte er im Hinweis auf das Evangelium die Bedeutung des bewussten Glaubens und des Bemühens in der Nachfolge Jesu, den Petrus als Sohn des lebendigen Gottes bekannte. Der Kirchenchor unter der Leitung von Špela Mastek-Mori umrahmte mit stimmigem Gesang das Hochamt und den Umgang. Nach der Hl. Messe zog sich eine lange Prozession durch den Ort und machte bei 4 Stationen mit den Evangelien halt. Der Wettersegen möge alle Menschen, die hier wohnen, beschützen, behüten und ihnen die Gegenwart Gottes spüren lassen. Nach der Hl. Messe zog es die vielen Besucher in die benachbarte Gaststätte zur leiblichen Stärkung bei musikalischer Umrahmung. Herzlicher Dank gebührt allen, die beim Binden der Girlanden und bei der Kirchenreinigung mithelfen und für die Filialkirche sorgen. Besonderes Josef und Elfriede Skutl mit Annemarie gilt ein herzliches „Vergelt’s Gott“ dafür, dass sie die Kirche so schön pflegen und sauber halten.

Z žegnanjem v Zgornjih Libučah se v fari Pliberk sklenejo vsa žegnanja v koledarskem letu. Tudi letos smo mogli kljub neurjem slovesno obhajati vsa žegnanja v fari in podružnicah z mašo in procesijo, ker nam je bilo vreme hvala Bogu naklonjeno. Zato smo Bogu zelo hvaležni. Poletno vreme je tudi tokrat privabilo veliko vernikov iz Libuč, Podkraja, Pliberka in okoliških podružnic, da bi počastili sv. Jerneja, zavetnika podružne cerkve v Zg. Libučah. Slovesno mašo je vodil dekan in župnik Ivan Olip ob asistenci diakona Saša Popijala. V svoji pridigi je poudaril, da se moramo potruditi v hoji za Kristusom, ki ga je Peter v evangeliju priznal kot Sina živega Boga. Mešani cerkveni zbor pod vodstvom Špele Mastek-Mori pa je poskrbel za izvrstno petje pri maši in procesiji. Po sveti maši se je razvila mnogoštevilna procesija z Najsvetejšim po vasi. Pri štirih lepo okrašenih oltarjih smo prisluhnili evangelijem in prosili v prošnjah za božje varstvo in prejeli blagoslov. Po maši so se številni udeleženci podali k bližnjemu gostišču k jedači in pijači ob glasbeni spremljavi. Prisrčna zahvala velja vsem, ki skozi vse leto skrbijo za urejenost podružnice, kakor tudi vsem, ki so ob žegnanju priskočili na pomoč pri čiščenju, pletenju vencev in pri lepi okrasitvi cerkve sv. Jerneja v Zgornjih Libučah. Hvala ministrantom in možem, ki so pri procesiji nosili križ, ozvočenje, nebo, bandere in luči. Poseben »Bog lonaj« velja še Jožu in Elfridi Skutl z Anamarijo, ki zgledno gledajo na cerkev in jo z ljubeznijo oskrbujejo.

Foto: Gerhard Pikalo