Pfarre / Fara

Bleiburg/Pliberk

Kirchtag in Oberloibach 2021

Žegnanje v Zg. Libučah 2021

Auch heuer konnten wir trotz Corona alle Kirchtage der Pfarre mit einem Festgottesdienst und einem feierlichen Umgang begehen. Dafür sind wir sehr dankbar, weil das Wetter immer mitgespielt hat. Insgesamt sind es 8 Kirchtage im Laufe des Sommers.

Der Oberloibacher ist traditionell der letzte vor dem Wiesenmarkt und oft verregnet. Diesmal hatten wir mit dem Wetter Glück. Gott hat uns einen schönen Tag geschenkt und so kamen sehr viele Gläubige aus Loibach, Bleiburg und den anderen Teilen der Pfarre in die Filiale des Hl. Bartholomäus nach Oberloibach. Den Festgottesdienst zelebrierte Dechant Ivan Olip. In seiner Predigt betonte er im Hinweis auf das Evangelium die Bedeutung des Glaubens an Jesus, den Petrus mit den Worten: „Zu wem sollen wir gehen, Du hast Worte des ewigen Lebens“ bekennt. Der Kirchenchor unter der Leitung von Špela Mastek-Mori umrahmte das Hochamt und den Umgang gesanglich.

Nach der Hl. Messe zog sich eine lange Prozession durch den Ort und machte bei 4 Stationen mit den Evangelien halt. Der Wettersegen möge alle Menschen, die hier wohnen, beschützen, behüten und ihnen die Gegenwart Gottes spüren lassen. Wegen der Corona-Maßnahmen wurde das traditionelle Kirchtagsfest mit Bewirtung abgesagt. Herzlicher Dank gebührt allen, die beim Binden der Girlanden mithelfen und für die Kirche in Oberloibach sorgen, besonders Josef und Elfriede Skutl. Vergelt’s Gott dafür, dass sie die Kirche wie ihr eigenes Haus pflegen und sauber halten.

Z žegnanjem v Zgornjih Libučah se v fari Pliberk sklenejo vsa žegnanja v koledarskem letu. Letos smo kljub korona-krizi mogli slovesno obhajati vsa žegnanja v fari in podružnicah z mašo in procesijo, ker nam je bilo vreme hvala Bogu naklonjeno. Zato smo Bogu zelo hvaležni. Lepo vreme je tudi tokrat privabilo veliko vernikov iz Libuč, Pliberka in okoliških podružnic, da bi počastili sv. Jerneja, zavetnika podružne cerkve v Zg. Libučah. Slovesno mašo je vodil dekan in župnik Ivan Olip. V svoji pridigi je poudaril pomembnost vere in zaupanja v Jezusa, ki jo izpove Peter z besedami: »Gospod, h komu naj gremo? Ti imaš besede večnega življenja.« Mešani cerkveni zbor pod vodstvom Špele Mastek-Mori pa je poskrbel za izvrstno petje pri maši in procesiji. Po sveti maši se je razvila mogočna procesija z Najsvetejšim po vasi. Pri štririh lepo okrašenih oltarjih smo prisluhnili evangelijem in prosili v prošnjah za božje varstvo in prejeli blagoslov. Prisrčna zahvala velja vsem, ki skozi vse leto skrbijo za urejenost podružnice, kakor tudi vsem, ki so ob žegnanju priskočili na pomoč pri čiščenju, pletli vence in lepo okrasili cerkev sv. Jerneja v Zgornjih Libučah. Poseben »Bog lonaj« velja še Jožu in Elfridi Skutl, ki zgledno gledata na cerkev in jo oskrbujeta kot svoj lastni dom.