Pfarre / Fara

Bleiburg/Pliberk

Kirchtag in Einersdorf 2020

Žegnanje v Nonči vasi 2020

Der 15. August ist jedes Jahr der große Kirchtag in der Marienkirche in Einersdorf. Im Hochaltar steht eine überdimensionale steinerne Madonna aus dem 14. Jh., der auch die Kirche „Maria am Sand“ geweiht ist. Das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel ist das Patroziniumsfest und wird jährlich feierlich begangen. Mit einer Prozession von Bleiburg nach Einersdorf nach der Frühmesse beginnt der Festtag. Dort wird die Prozession mit der Statue der Gottesmutter empfangen und mit Gebet und Gesang in die Kirche getragen. Heuer kamen wegen der Corona Epidemie weniger Gläubige in die Marienkirche. Aus diesem Grund gab es auch keine Bewirtung am Kirchenplatz. Den ersten Gottesdienst zelebrierte der Lokalmatador Dechantstellvertreter und Pfarrer von St. Michael Slavko Thaler. Um 9 Uhr erfolgte die feierliche Prozession mit dem Allerheiligsten durch die Ortschaft mit 4 Altären. Die Evangelien wurden von Pfarrer Ivan Olip, Vikar Andrej Lampret und Diakon Sašo Popijal gesungen. Der Kirchenchor unter der Leitung von Špela Mastek-Mori umrahmte gesanglich den Umgang und ebenso das anschließende gesungene Hochamt mit Dechant Ivan Olip und Diakon Sašo Popijal. Traditionell ist auch die Kräutersegnung um 14 Uhr, zu der viele Gläubige von nah und fern kamen. Die gesungene Marianische Litanei und der eucharistische Segen bildeten den Ausklang des Festes. Unser Dank gilt dem Mesnerehepaar Felix und Rosina Buchwald, sowie allen, die regelmäßig und besonders beim Kirchtag für den Kirchenschmuck sorgen. Ebenso den Sängern, den Fahnen- Laternen und Himmelträgern sowie jenen, welche die Altäre bereiten.

Vsako leto je na praznik Marijinega vnebovzetja v Nonči vasi slovesno. Tam stoji velika cerkev, ki je posvečena Mariji. Prvič je bila cerkev omenjena leta 1351 in se je vrsto let ohranilo ustno izročilo, da stoji tamkaj cerkev »Marija na pesku«. V glavnem oltarju je postavljen veliki kip Marije z Detetom v naročju. Še posebej slovesno je v Nonči vasi na praznik Marijinega vnebovzetja, ko se najprej procesija razvije od farne cerkve iz Pliberka proti tej podružnični cerkvi. Tako sprejmejo romarji kip Marije in ga nesejo v cerkev k zgodnji maši, ki jo je daroval prodekan Slavko Thaler. Zaradi korona-epidemije je prišlo tokrat manj vernikov. Iz tega vzroka tudi ni bilo pogostitve v šotoru pred cerkvijo Po maši je sledila slovesna procesija z Najsvetejšim, zastavami in kipom Marije. Pri tej procesiji sta sodelovala tudi duhovni pomočnik Andrej Lampret in diakon Sašo Popijal. Za slovesnost in lepoto tako procesije, kakor tudi svete maše, je poskrbel mešani cerkveni pevski zbor pod vodstvom Špele Mastek-Mori. Po procesiji s štirimi oltarji je sledila še glavna dnevna maša, ki jo je v napolnjeni cerkvi daroval dekan Ivan Olip ob asistenci diakona Saša Popijala. Popoldan je bil, kakor je že navada, blagoslov zelišč ter pete Marijine litanije. Dan se je zaključil še z evharističnim blagoslovom. Naša zahvala gre vsem, ki so se potrudili, da je vse potekalo lepo, kakor tudi vsem pevcem in vernikom, ki so poskrbeli za lepo ureditev cerkve in oltarjev ob procesiji. Posebna zahvala pa gre zakoncema Rozini in Feliksu Buchwaldu, ki kot mežnarja skrbita za to lepo in mogočno Marijino cerkev.