Pfarre / Fara

Bleiburg/Pliberk

Kirchtag in Einersdorf 2019

Žegnanje v Nonči vasi 2019

Der 15. August ist jedes Jahr der große Kirchtag in der Marienkirche in Einersdorf. Die Wallfahrtskirche wird im Volksmund »Maria an Sand« bezeichnet und wird urkundlich erstmals 1351 erwähnt. Im Hochaltar steht eine überdimensionale steinerne Madonna, der auch die Kirche geweiht ist. Das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel ist das Patroziniumsfest und wird jährlich feierlich begangen. Mit einer Prozession von Bleiburg nach Einersdorf nach der Frühmesse beginnt der Festtag. Dort wird die Prozession mit der Statue der Gottesmutter empfangen und mit Gebet und Gesang in die Kirche getragen, wo sie von vielen Gläubigen, die bei herrlichem Wetter in die Marienkirche gekommen sind, empfangen wurde.

Den ersten Gottesdienst zelebrierten Altabt P.Bruno Becker und Pfarrer Slavko Thaler. Um 9 Uhr erfolgte die feierliche Prozession mit dem Allerheiligsten durch die Ortschaft mit 4 Altären. Die Evangelien wurden von Pfarrer Ivan Olip, Vikar Andrej Lampret und P.Bruno Becker gesungen. Der Kirchenchor unter der Leitung von Špela Mastek-Mori umrahmte gesanglich den Umgang und ebenso das anschließende gesungene Hochamt mit Dechant Ivan Olip, den Ministranten und PA Sašo Popijal. Das schöne Wetter lud die vielen Gläubigen nach dem kirchlichen Fest ins benachbarte Zelt zum geselligen Miteinander. Traditionell ist auch die Kräutersegnung um 14 Uhr, zu der viele Gläubige von nah und fern kamen. Die gesungene Marianische Litanei und der eucharistische Segen bildeten den Ausklang des Festes. Unser Dank gilt dem Mesnerehepaar Felix und Rosina Buchwald, sowie allen, die regelmäßig und besonders beim Kirchtag für den Kirchenschmuck sorgen. Ebenso den Sängern, den Fahnen-und Himmelträgern und jenen, welche die Altäre bereiteten.

Vsako leto je na praznik Marijinega vnebovzetja v Nonči vasi slovesno. Tam stoji velika cerkev, ki je posvečena Mariji. Prvič je bila cerkev omenjena leta 1351 in se je vrsto let ohranilo ustno izročilo, da stoji tamkaj cerkev »Marija na pesku«. V glavnem oltarju je postavljen veliki kip Marije z Detetom v naročju. Še posebej slovesno je v Nonči vasi na praznik Marijinega vnebovzetja, ko se najprej procesija razvije od farne cerkve iz Pliberka proti tej podružnični cerkvi. Tako sprejmejo romarji kip Marije in ga nesejo v cerkev, k zgodnji maši. Prve maše, ki jo je daroval prodekan Slavko Thaler skupaj z bivšim benediktinskim opatom Brunom Beckerjem, se je udeležilo zelo veliko ljudi. Nato pa je sledila slovesna procesija z Najsvetejšim, zastavami in kipom Marije. Pri tej procesiji je sodeloval tudi duhovni pomočnik Andrej Lampret. Za slovesnost in lepoto tako procesije, kakor tudi svete maše, je poskrbel mešani cerkveni pevski zbor pod vodstvom Špele Mastek-Mori. Po procesiji s štirimi oltarji je sledila še glavna dnevna maša, ki jo je v napolnjeni cerkvi daroval dekan Ivan Olip ob asistenci Saša Popijala. Lepo vreme in sončni žarki pa so kar sami vabili na prijetno druženje po maši v bližnjem šotoru. Popoldan je bil, kakor je že navada, blagoslov zelišč ter pete Marijine litanije, ki so jih štiriglasno peli navzoči duhovniki. Dan se je zaključil še z evharističnim blagoslovom. Naša zahvala gre vsem, ki so se potrudili, da je vse potekalo lepo, kakor tudi vsem pevcem in vernikom, ki so poskrbeli za lepo ureditev cerkve in oltarjev ob procesiji. Posebna zahvala pa gre zakoncema Feliksu in Rozini Buchwald, ki kot mežnarja skrbita za to lepo in mogočno Marijino cerkev.